Spraakherkenning GGZ, Geestelijke Gezondheid Zorg

Spraakherkenning voor GGZ

Cedere levert aan GGZ instellingen, ZBC en eerstelijns praktijken. Deze medische sector is anders dan de algemene medische zorg. Psychiaters gebruiken medische termen en medicatienamen en klinisch psychologen meer ziektebeelden. Jeugd GGZ  is weer een andere sport en daar zien we dan ook minder medische terminologie.

 

Huisbezoeken en afspraken op meerdere locaties zijn meer norm dan uitzondering.  Veel onderweg van de ene afspraak naar de andere.

Tijdens huisbezoeken is een laptop meenemen lastig. Online dossiers bijhouden wordt vaak na werktijd nog gedaan of na enkele dagen.

Welke spraakherkenningspakket u nodig heeft, is dus volledig afhankelijk van uw werkwijze, sector, opdrachtgever en functie. 


Het dossier bijhouden is een last geworden

Helaas is de druk voor het documenteren toegenomen. Protocollen en intakelijsten.  Kwaliteitsnormen en door hoger hand opgelegde 'vragenlijsten' maken het niet gemakkelijker. Tijdsdruk is vergroot!

Data verlies is een groot probleem. De dag erop ben ik de helft van mijn informatie kwijt. Ik noteer liever niets dan foute informatie.


Welke methode spraakherkenning is geschikt voor mij?

Voor de GGZ organisaties zijn er drie methoden van verslag leggen:

  1. Direct in dossier dicteren. Direct verschijnt de tekst op het beeldscherm
  2. Met een recorder dicteren en met behulp van de backoffice de audio omzetten naar tekst
  3. Spraakherkenning in de cloud. Zowel via dicteren waar de cursor staat als met behulp van de backoffice
Dicteren met recorder

Wat kost spraakherkenning en wat levert het op?

Drukverlaging en stress vermindering is vaak een relatief gevoel. Heel belangrijk maar vaak moeilijk om de aanschaf te onderbouwen naar de inkoper. 

 

Geeft u aan dat u minstens één client extra kunt bezoeken en een kostenbesparing kunt overleggen, dan is een aanschaf gerechtvaardigd. 

Dragon GGZ, Return of investment

Maar werkt het dan wel in mijn dossier en in het computernetwerk?

Dat is een goede vraag. Niet alle programma's werken met elkaar.

 

Afhankelijk van welk EPD (elektronisch patiënten dossier) en welk computernetwerk adviseren we verschillende versies Dragon of andere oplossingen zoals Winscribe of Dictation Anywhere.

Waarom Medical in plaats van Professional?
Waarom Medical in plaats van Professional?

Staan alle woorden die ik gebruik wel in het lexicon? Zoals DSM IV, V codering?

Bij de medische spraakherkenning zijn alle GGZ woorden al aanwezig in het programma. Bij het gebruik van Dragon Medisch zijn de GGZ woorden toegevoegd door Cedere. Gebruikt u eigen woorden die niet standaard aanwezig zijn, dan kan Cedere deze woorden voor u toevoegen of u leren hoe u de woordenschat kan uitbreiden.

Kan ik een test doen met diverse programma's?

Ja dat kan. U kunt naar ons kantoor komen voor een demo of een workshop volgen op een van onze trainingslocaties. Heeft u interesse voor meerdere medewerkers dan kunnen we de demonstratie tevens op uw locatie houden. 

 

Voor de verschillende programma's zijn er test versies beschikbaar.  Testen is niet altijd gratis. 

Welke GGZ instellingen gebruiken Dragon en Dictation Anywhere?

Best veel instellingen. Voorbeelden zijn GGZ InGeest, Dimence, GGZ Vincent van Gogh, GGZ Friesland. En meer kleinere organisaties zoals Joy, Tilburg Mentaal. Wilt u meer informatie over referenties? Dan neemt u contact op.


Hieronder vindt blogs speciaal voor de GGZ, Mental HealthCare

Blogs en Nieuws Geestelijke Gezondheid Zorg:

Moeite met professioneel dicteren, dicteren van officiële documenten?

Het lukt niet iedereen om met de stem een officieel document te dicteren. Spreektaal is anders dan schrijftaal. Dicteren is spreken in schrijftaal. Bij dicteren is de woordkeuze anders als ook de volgorde van woorden in een regel.

 

Praten kunnen we bijna allemaal, echter wanneer we een officieel document moeten dicteren, dan zijn wij ineens sprakeloos. Dicteren geeft zoveel tijdswinst, het is zeer de moeite waard om dit proces te optimaliseren. Want hoe doe je dat? Ik geef je graag wat suggesties.

 

meer lezen

Afkortingen in de GGZ

Als leverancier van spraakherkenning voor de GGZ, kom ik* vaak afkortingen tegen waarvan ik denk: “Geen idee wat dit betekent...”.

 

Natuurlijk ken ik de DSM IV of DSM 5 coderingen, classificatie-systeem voor psychiatrische aandoeningen, en deze zijn dan ook toegevoegd aan het standaard lexicon voor GGZ, maar dat is nog niet de helft van alle afkortingen die binnen de GGZ worden gebruikt.

meer lezen

Dragon bij dysorthografie?

Steeds vaker krijgen we de vraag of Dragon Individual geschikt is voor dysorthografie. Dysorthografie wordt in DSM IV omschreven als een stoornis in de uitdrukkingsvaardigheid.

 

Dysorthografie is een onderdeel van dyslexie, maar dan speciaal gericht op ernstige spellingproblemen. Een kind is bekwaam, heeft meestal voldoende kwaliteiten en het onderwijs is prima. Er is geen opvallende schoolverzuim. 

 

Gaan de spellingproblemen samen met ernstige leermoeilijkheden of leesproblemen, dan spreekt men van dyslexie.

meer lezen

Spraakherkenning Algemeen Goed?

DuckDuckGo.com
DuckDuckGo.com

Om ons heen horen we steeds meer dat spraakherkenning gebruikt wordt voor het zoeken van informatie op het internet en het bestellen van artikelen.

 

Het is zelfs zo dat deze informatie als basis wordt gebruikt voor het bestellen van artikelen. Wanneer we gebruikmaken van Google, Siri of Amazon, moeten we ons afvragen in hoeverre we nog onafhankelijk kunnen zijn van de reclame die ervoor zorgt dat deze bedrijven kunnen bestaan.

meer lezen

Welkom: GGZ instelling Vincent van Gogh

Welkom Vincent van Gogh, GGZ instelling, als gebruiker van de spraakherkenning producten van Cedere. Zowel Dragon Medical Practice Edition als Dictation Anywhere medical.

 

Vincent van Gogh heeft bewust gekozen voor beide oplossingen zodat iedere behandelaar zijn eigen werkmethode kan gebruiken.

 

Na een presentatie van de mogelijkheden van spraakherkenning, konden de behandelaren een eigen methode kiezen en daar een pilot van enkele maanden mee draaien.

meer lezen