Stijgende kosten jeugdzorg

Voor meer dan twee derde van de gemeenten zijn vooral de stijgende kosten voor jeugdzorg het grootste probleem.

 

Sommige gemeenten bezuinigen op de jeugdzorg zelf door de tarieven voor de jeugdzorgaanbieders te verlagen.

 

Uit het artikel van ggznieuws blijkt dat steeds meer jongeren in Nederland te maken krijgen met jeugdzorg. In 2018 ging het om bijna een op de tien jongeren, oftewel 428.000 jongeren.

Gisteren sprak ik een business partner en we kregen het over het werk van zijn vrouw. Zij onderzoekt of vroegopsporing van psychosociale problemen bij zeer jonge kinderen loont. De vraag is of je met meetinstrumenten bij baby’s al kunt voorspellen of je problemen kunt verwachten in de kinder- en pubertijd. Dus op voorhand verwachtingen uitspreken en ouders extra begeleiden?

 

Bij vroegopsporing en vroegsignalering van psychosociale problemen bij jonge kinderen zouden we kosten kunnen besparen bij Jeugd-ggz, op langere termijn.

In 2013 promoveerde TNO-onderzoeker Meinou Theunissen op vroegopsporing door middel van vragenlijsten

De vragenlijsten worden door de ouders/verzorgers ingevuld en zijn gericht op het opsporen van probleemgedrag bij jonge kinderen, zoals moeilijk contact kunnen maken, hyperactiviteit, angst, agressiviteit, moeilijke omgang met leeftijdsgenoten, en teruggetrokken gedrag.

 

Jeugdartsen en verpleegkundigen van de GGD zien bijna alle kinderen van 0-4 jaar op consultatiebureaus. Door hun regelmatige contacten met ouders en kinderen zijn zij heel belangrijk voor de vroegopsporing van psychosociale problemen bij kinderen. 

Besparingen in de Jeugd-GGZ, personeel 60,9 % declarabel

In een rapport van organisatieadviesbureau  Berenschot (vertrouwelijk) : Kostprijzen voor de Jeugd-ggz. Handreiking voor gemeenten en aanbieders.  Op pagina 15 van deze handreiking staat vermeld dat 60,9% van de totale contracttijd productief en dus declarabel is. Kortom, nog geen 61 % van de gemaakte uren kunnen omgezet worden in vergoedingen. In deze vergoedingen wordt ook nog eens gesneden door de gemeenten. De tarieven gaan omlaag, hoe lossen we dit op?

Tarieven omhoog of meer uren declarabel?

Jeugd-ggz is duur door het unieke aanbod in Nederland. Bijvoorbeeld: opname-afdelingen, onderzoeksteams, acute jeugdpsychiatrie etc. Medewerkers in de Jeugd-GGZ zijn professionals en kwalitatief hoog opgeleid. Tarieven omhoog lijkt logisch maar is meer van de lange adem. Het begint in Den Haag en via de gemeente naar de instellingen.

 

Besparen lijkt de volgende stap, optimaliseren van het proces. Standaard handelingen automatiseren of door andere personeelsleden laten uitvoeren. De professionals laten doen waar ze goed in zijn.

Optimaliseren van het verslagleggen en notuleren

De meeste EPD leveranciers hebben het proces zo geautomatiseerd dat door middel van een druk op de knop automatische een vragenlijst of import van NAW gegevens snel een document of verslag kan worden samengesteld. De harde feiten zijn eenvoudig te automatiseren.

 

Wat overblijft is de soft talk: wat we zien, voelen, beleven, zeggen en er wordt gezegd. In dit vakgebied misschien nog wel belangrijker dan in de algemene geneeskunde. Slecht te automatiseren, moet wel worden genoteerd voor analyse en diagnostiek.

 

Denk aan: opname gesprekken met ouders, hersenspinsels uitspreken, overleg met collegae, dicteren van verslagen, brieven aan derden..

Voor deze soft talk zijn diverse tools beschikbaar

Opname interviews en automatisch om laten zetten in tekst.

Dicteren van verslagen, brieven en binnen EPD en direct laten omzetten naar tekst met behulp van spraakherkenning.

Dicteren in recorder en door de backoffice laten omzetten in tekst.

Ook interessant:

Afkortingen in GGZ..

Schrijffouten hoogopgeleide..