Juridische informatie


Privacy statement

Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd en door ons vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, noch openbaar gemaakt.

Cedere BV houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

Voor zover Cedere in het kader van de uitvoering van diensten, zal zij persoonsgegevens enkel verwerken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden bij deze dienst met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Algemene leveringsvoorwaarden

Download
Algemene leveringsvoorwaarden
leveringsvoorwaarden.pdf
Adobe Acrobat document 176.2 KB