Dicteersoftware dicteer workflow en transcriptie

Auteur dicteert en secretariaat transcribe

Philips, Olympus, SpeechLive, Cloud


Dicteer met Philips

Dicteren met Philips
Digitaal Dicteren met Philips

Philips Speech

Dicteren met Philips en spraakherkenning
Philips Spraakherkenning

Dicteer met Olympus

Dicteer met Olympus
Digitaal Dicteren met Olympus

Dicteer SpeechLive

Philips SpeechLive
Dicteren voor onderweg

Dicteer in de cloud

Dicteer in de cloud
Anywhere: Flexibel en modern

Dicteer met Dragon

Dicteer met Dragon
Spraakherkenning

Transcriptie

Transcriptie diverse oplossingen
Uitwerksets met software