Spraakherkenning voor de huisarts

Dragon Medical One de spraakherkenning voor huisartsen

Home Spraakherkenning - Medisch - Huisarts


Dragon Medical voor huisartsen

Dé oplossing voor huisartsen om snel en veilig te werken. 

 

Met spraakherkenning voor een huisartspraktijk dicteer je rechtstreeks in HIS, tekstverwerker of E-mail-pakket. 

 

Spraakherkenning zorgt ervoor dat huisartsen minder tijd kwijt zijn aan de administratie, waardoor er productiever en efficiënter gewerkt kan worden. Er is meer tijd voor de patiënt en vrije tijd.

 

Betere balans tussen werk-thuis.


Huisarts, neem je vak terug


Webinar medische spraakherkenning voor huisartsen

Gebruik spraakherkenning voor je administratieve rompslomp

Het nieuws, de media en de kranten staan vol met gegevens over de werkdruk van de huisarts. Ook zelf maken we dat in de praktijk mee. Je komt nog zelden bij je eigen huisarts terecht, vaker zien we de ondersteunende POH op het spreekuur.

Hogere tarieven, huisarts ontlast jezelf

De tarieven van de huisarts staan al jaren onder hoge druk. Niet alleen de overheid maar ook de zorgverzekeraars bemoeien zich met de steeds hoger oplopende kosten van de gezondheidszorg. De huisarts heeft het opgelost door personeel in dienst te nemen maar daar zitten haken en ogen aan.

 

Niet alleen het aantal patiënten neemt toe, de patiënten vragen om meer aandacht en de problematiek is complexer.

 

De huisarts is ondernemer geworden en dat is naast de zorgpraktijk topsport.

Administratieve rompslomp

In gesprek met diverse huisartsen komt steeds het grootste probleem aan de orde namelijk de administratieve rompslomp.

Niet alleen informatie in HIS, voortgangsrapportage, maar daarnaast ook het verzekeringswerk en alle brieven die naar de verschillende instanties gestuurd moeten worden. Dat moet sneller en slimmer kunnen.

Wat is Dragon Medical One?

Dragon Medical One (DMO) is medische spraakherkenning voor zorgverleners.  Zij draait volledig in de cloud, op een spraakherkenningsserver van Nuance. Via een goed beveiligde, gecodeerde verbinding wordt audio omgezet in tekst. Daar waar de cursor staat verschijnt de tekst.

 

Standaard teksten of sjablonen voor hele stukken tekst met één spraakopdracht.

 

DMO is een streamingsdienst, op de computer staat alleen een bestand om contact te leggen met de Nuance server. Installatie is niet noodzakelijk. 

 

Voordelen Dragon Medical One

🔵 Spraakherkenning dicteren bij de cursor

🔵  Eenvoudig en gebruiksvriendelijk

🔵  Werk veilig in de Cloud, geen installatie

 

🔵 Centraal beheer via Nuance Management Console

🔵 Herkenbaarheid loopt snel op tot boven de 99,5 %

🔵 Werk rechtstreeks in E-mail, WORD en HIS

 

Tarieven:

 

🟦DMO Outpatient/standaard voor € 71 per maand, levert 0,5 uur per dag aan tijd op!

🟦 Ondersteunend personeel ontvangt korting

 

* Jaarfactuur of meer jaren abonnement

* Excl. 21 % BTW

* Staffelprijzen beschikbaar


Innovaties voor huisarts

Diverse fabrikanten en leveranciers ontwikkelen producten voor het optimaliseren van de werkprocessen. Maar wanneer je hoofd al zo vol zit heb je dan nog ruimte voor innovaties? Kun je nieuwe producten aan? Ook die in de toekomst 50% tijdwinst beloven?

Lean werken in huisartsenpraktijk

Dit is geen nieuwe term, lean werken in de huisartsenpraktijk komt regelmatig aan bod op congressen.

 

Wat betekent Lean werken in een huisartsenpraktijk?

Bij lean werken staat de patiënt centraal, verbeter je de huidige kwaliteit, verkort je doorlooptijd, verminder je de kosten. Maar hoe doe je dat wanneer je al geen tijd hebt om je dagelijkse werk goed af te ronden?

 

Dicteren in HIS, huisarts informatie systeem

Wij hebben jarenlang ervaring met dicteren in een HIS, dossier, EPD of ECD, of in een tekstdocument. Diverse onderzoeken geven aan dat een goede typiste nog drie keer langzamer typt dan dat spraakherkenning typt.

 

Dicteren in een huisartsinformatiesysteem, terwijl de patiënt er naast zit, heeft als voordeel dat de informatie snel is verwerkt in een informatiesysteem en tevens dat de patiënt ook weet wat in het dossier wordt genoteerd. Sommige artsen vinden dit lastig en dicteren pas wanneer de patiënt is vertrokken.

 

De meeste huisartsen geven de mogelijkheid tot inzage, voor patiënt of andere zorgverleners, het is dus erg belangrijk dat de tekst in het dossier geen taalfouten bevat en de juiste en complete informatie.

 

Naast het dicteren in HIS kun je hetzelfde pakket gebruiken voor dicteren in e-mail en tekstverwerker.

Huisartsen-administratie, zo snel en eenvoudig mogelijk

Je ontkomt er niet aan, huisartsen administratie, en het wordt steeds belangrijker, er wordt steeds meer van je verwacht. Het dossier moet gevuld zijn, een verzekeraar kan een patiëntendossier opvragen na goedkeuring van de patiënt. Vaak zie je de secretaresse het dossier nog controleren. Tekst aanpassen lukt niet achteraf en mag ook niet, hoe mooi zou het zijn wanneer alle teksten meteen goed in het HIS komen te staan?

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Hoe accuraat is Dragon Medical One?

Dragon Medical One haalt 99,5 % herkenning, vaak zelfs hoger. Door de nieuwe Speech-AI-techniek van Nuance leert de spraakherkenning snel. 

 

AI-technologieën zullen naar verwachting een aanzienlijke impact hebben op de kwaliteit van de gezondheidszorg. 

 

Een standaard medisch lexicon wordt meegeleverd, dit zorgt ervoor dat je gelijk kunt werken. Herkent de spraakherkenning een woord niet? Voeg het specifieke woord toe voor optimaal gebruik. Hoe meer je spraakherkenning gebruikt hoe slimmer deze wordt.

 

Huisartsen en spraakherkenning

BLOG: Huisarts houd je van typen, dan moet je niet bij ons zijn

 

Ben je huisarts of een andere zorgverlener en typ je graag in een dossier of verzekeringspapier, heb je tijd genoeg voor een goed gevuld HIS, ga dan vooral verder… en lees dit niet. Onderstaand gedeelte is dan niet voor jou bestemd. 


Huisartsenpost? Neem je eigen spraakherkenning mee naar je dienst

Werk je niet alleen op je eigen vaste plek, de nieuwste spraakherkenning neem je mee naar je nieuwe werkplek. Het maakt niet meer uit waar je zit, er wordt een connectie met de spraakherkenningsserver  gemaakt vanuit een opstartbestand.

 

Heb je dienst en werk je op een andere plek, dan neem je je USB microfoon mee en dicteer je in het dossier dat daar wordt gebruikt. Met je eigen spraakprofiel, toegevoegde woorden, thesaurus en standaard sjablonen.

Praktijkhoudend huisarts

Op de website van de vereniging praktijkhoudende huisartsen wordt veel gesproken over het zorgakkoord. De breekpunten van de laatste versie zorgakkoord in ieder geval. De pijnpunten zoals tarieven huisartsenzorg en de mogelijkheid om te kunnen declareren bij visites.

 

De praktijkkosten zijn sterk gestegen, de tarieven zijn voor 2023 onvoldoende dekkend. Het enige wat je op dit moment kunt doen is zelf naar je eigen kosten kijken en de werkprocessen optimaliseren.


Waarnemend huisarts

In de stad waar ons hoofdkantoor is gevestigd, Deventer, zijn er meer dan de helft van alle huisartsen waarnemend. Het is een landelijke trend. Huisarts is dan zelfstandige ondernemer of juist een zzp-ér. Bij navraag blijkt dat de waarnemende huisartsen mensen willen helpen, willen geen ondernemer zijn, willen hun eigen privéleven bepalen. Goede balans tussen thuis en werk.

 

De ene huisarts vindt het heerlijk om in verschillende praktijken te werken en dat voor kortere tijd. De andere geneeskundige wil juist één praktijk maar nog niet gaan voor een praktijkhouderschap.

 

Combinatie van waarnemend huisarts en in loondienst werken is een methode om de ziektekosten en zekerheden te waarborgen.

 

Wil je spraakherkenning gebruiken als waarnemend huisarts dan schaf je Dragon Medical One zelf aan en gebruikt het op elke locatie, in elke zorgpraktijk. Voor Dragon Medical One maakt het niet uit hoe groot de praktijk is en/of een of meerdere artsen gebruikmaken van een eigen licentie van de medische spraakherkenning.

E-Health, kunstmatige intelligentie (AI)

De nieuwste Dragon Medical One is gebaseerd op artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie, wat de herkenning verbazend goed maakt. Naast een algemeen medisch woordenboek is een specifiek huisarts lexicon toegevoegd.

 

In een huisartsenpraktijk zien we meer proza dan technisch medisch dicteren. Het algemeen medisch lexicon herkent proza beter dan bijvoorbeeld een orthopedie woordenboek.

Huisarts neem je vak terug

Het aantal huisartsen met burn-out stijgt onder invloed van werkdruk, administratiedruk, de emotionele zwaarte en de toenemende complexiteit van het vak.

 

Huisarts, neem het vak terug waarvoor je geleerd hebt, gebruik de kunde uit geneeskunde. Verlaag de administratieve rompslomp door spraakherkenning te gebruiken voor verslaglegging. Doe waar je goed in bent!