Spraakherkenning voor diverse rechtsgebieden

Publiekrecht en privaatrecht lexicon

Home - Spraakherkenning - Juridisch Overzicht - Privaatrecht spraakherkenning


Dragon Legal lexicon is voor diverse rechtsgebieden niet hetzelfde. Dat lijkt in de eerste instantie wel zo maar bij de verschillende rechtsgebieden en verschillende zaken gebruiken de advocaten toch andere woorden, woordgroepen en andere 'taal'. 

 

Het kan zo zijn dat een advocaat voor familiezaken meer 'normale' woorden gebruikt. Vooral wanneer meer overleg met partners plaatsvindt en het zelden tot een rechtszaak komt. Of mediation tussen partijen welke vaak niet tot een rechtszaak leidt.

 

Voor bouwrecht zijn meer bouwtermen nodig en een advocaat paardenzaken of maritiem recht gebruikt weer hele andere termen, vaak Engelse woorden. Vastgoed en ondernemersrecht.. vul maar zelf in. 


Hoe gaat Cedere om met lexicon uit diverse gebieden?

Standaard gebruikt bijna elke advocaat een juridisch woordenboek boven op de standaard woordenboek die Dragon al heeft. Dat geeft een Dragon Legal versie.

 

Naast dit standaard jargon wordt de specifieke woorden voor het rechtsgebied toegevoegd. 

Voor een Letselschade kantoor met medische adviseurs in dienst, voegen we basis medische terminologie toe of soms orthopedische woorden.

Specifieke woorden uit de enorme databank met terminologie die Cedere bezit.

 

Medisch specialist Letselschade praktijk aan het dicteren met Dragon, zowel juridische als medische termen toegevoegd
Medisch specialist Letselschade praktijk aan het dicteren met Dragon, zowel juridische als medische termen toegevoegd

Werkt Dragon Legal met digitaal dossiers?

Highlights:

Dicteren

Zowel front-end als back-end dicteren. Hoge herkenbaarheid.

Woordenboek

Lexicon juridisch + eigen woordenboek + centraal management.

 

Koppelingen:

Dicteren in Digitale Dossiers en ook daarbuiten in Outlook, WORD en andere programma's.


Welke mogelijkheden?

Dragon Professional Legal

Dragon Professional Legal is installatie op een computer of laptop waarop wordt gewerkt. 

Dragon Group netwerk Legal

Dragon Group Legal installeren we in netwerken met citrix, terminal, cloud of WMWare.

Dictation Anywhere Legal

Dictation Anywhere is een combinatie van digitaal dicteren en spraakherkenning.