Dragon Legal, juridische sector spraakherkenning

Spraakherkenningssoftware: Dragon Legal

Home - Spraakherkenning - Juridisch Overzicht - Spraakherkenning Juridisch


Dragon Legal Group

Dragon Legal

Dragon Legal Group -spraakherkenning voor kleine of grotere organisaties

Philips SpeechLive

Philips SpeechLive

Philips SpeechLive Legal. Google spraakherkenning of Dragon Legal. Met een app op je smartphone.

Dragon Professional Anywhwere - Cloud

Dragon Legal rechtsreeks in dossier of mail.  Cloud - server Nuance


Drie dicteer-methoden met

Dragon Legal

spraakherkenning Welke past je?

Juristen gebruiken vaker

Digitaal Dicteren

Hier de mogelijkheden


#3 Dicteer-methoden Dragon spraakherkenning

Dicteren bij de cursor, direct in document

Direct Input

Advocaat dicteert

Bij direct input, of te wel dicteren bij de cursor, wordt Dragon Legal op je computer geïnstalleerd. Een goede microfoon, headset of draadloze headset is nodig om een document direct in te spreken dan wel in een bestaand document of dossier te werken. Een draadloze headset eventueel in combinatie met een telefoon is een uitstekende optie.

 

Stel je je voor: draadloos rondlopend een pleitnota inspreken?

De stemherkenning bij het starten is 95 %, juridisch woordenboek is aanwezig. Herkenbaarheid wordt 99,5 % wanneer op de juiste manier wordt gecorrigeerd.

 

Bij deze methode geven sneldictaten, sjablonen die met de stem worden aangeroepen, een verhoogde dicteersnelheid. Denk aan een passage uit een wetboek of standaard formuleringen.

 

Direct input, is drie keer sneller dan typen, minder belastend voor geest en lichaam.

 

Directe tijdwinst dus kostenbesparend met Dragon Legal 

Dicteren in een recorder of smartphone

Back-end Recognition, via secretariaat of Back Office

Dicteren en uitwerken spraakherkenning

Anders dan bij Direct Input wordt de software op de computer van een secretaresse geïnstalleerd. Je dicteert in een voice recorder, digitale software op de computer of recorder-app op smartphone. Je ziet de tekst niet terwijl je dicteert.

 

Secretaresse start Dragon Legal en laat met behulp van spraakherkenning het dictaat ter plekke omzetten in tekst. Ze typt dus niet meer, ze corrigeert. 

 

De secretaresse ‘leert’ de software je stem beter te herkennen’.

 

Backend Recognition geeft de auteur drie keer meer tijd, 50 % tijdwinst voor secretariaat, kostenbesparend en ontlastend.  

 

Tijdwinst voor auteur en secretaresse met Winscribe >>>

 


Dicteren in de cloud

Server-side Recognition, spraakherkenning op server

Dictation Anywhere, dicteren onderweg

Bij Server-side Recognition wordt spraakherkenning op een server geïnstalleerd. De server staat op je locatie of in een private cloud. Je dicteert in een smartphone (iPhone) of voice recorder. Het dictaat wordt in de cloud omgezet in tekst. 

 

Je ontvangt tekst terug op je smartphone, de secretaresse op haar computer. Je kunt zo ook buiten werktijden de teksten inzien en gebruiken.

De secretaresse corrigeert en optimaliseert en verwerkt de tekst.

 

Voordeel van deze methode is, naast snelheid, minder belasting en kostenbesparing. 

 

Je kunt flexibeler en dynamischer werken. Ongebonden aan plaats en tijd.  >>>