Veel voorkomende taalfouten in financiële teksten

Financiële teksten neigen naar juridische teksten maar zijn niet altijd bedoeld voor juridische lezers. De financiële teksten worden vaak vertaald vanuit het Engels of er worden Engelse woorden gebruikt. De teksten zijn vaker bedoeld voor niet financiële personen maar moeten wel juridisch juist zijn.

Uit onderzoek blijkt dat er veel taalfouten in financiële teksten staan

Vooral wanneer er een vertaling vanuit het Engels heeft plaatsgevonden

Het is zeer belangrijk om professioneel en strikt secuur te werken bij het maken en vertalen van financiële teksten. Omdat financiële teksten ook worden gebruikt voor juridische doeleinden, is het zeer belangrijk dat de tekst correct is en daarbij ook leesbaar voor de klanten.

Gebruik je moerstaal (rapperstaal voor moedertaal)

Wat je ook wel ziet gebeuren is dat in de financiële sector graag Engelse termen worden gebruikt. Kijk je op de sites van diverse bedrijven en organisaties dan kom je veel Engelse termen tegen. Om Engelse termen goed te gebruiken is toch wel goede en gedetailleerde kennis van de Engelse taal noodzakelijk.

Ik zou er dan ook voor willen pleiten om onze eigen moedertaal zoveel mogelijk te gaan gebruiken en alleen in commerciële stukken over te stappen op de fancy Engelse taal.

Verbindingsstreepjes of aan elkaar geschreven in de Nederlands taal

In het Nederlands schrijven we de meeste woorden aan elkaar wanneer ze bij elkaar horen. Het kan een totaal andere betekenis hebben dan 2 losse woorden. Een nadeel is wel dat het woord onleesbaar wordt en of dat de klemtoon op het verkeerde lettertje komt te liggen. Ook in de medische wereld wordt vaak gediscussieerd of woorden aan elkaar horen of dat ze los van elkaar geschreven moeten worden. Om dit op te lossen is een verbindingsstreepje een oplossing. Maar let op wanneer je dat gebruikt.

 

Noot: Deze tekst maak ik met spraakherkenning en het woordje ‘verbindingsstreepje’ kan ik alleen maar typen omdat wanneer ik het woordje ‘verbindingsstreepje’ zeg er een - wordt geplaatst.

Woordgroep of samenstelling?

Er is geen scherpe grens te trekken tussen wat een woordgroep en wat een samenstelling is. Zelfs met elkaar gerelateerde woordcombinaties, zoals aaneenschrijven en kapotslaan versus “van elkaar” los schrijven en in stukken slaan, behoren soms tot verschillende categorieën. Vaak zal de schrijver moeten opzoeken of een bepaalde combinatie in een of in meer woorden geschreven wordt. Toch zijn er enkele vuistregels die meestal tot een juiste inschatting leiden.

 

 • Er ligt een zwart boek tussen de gekleurde boeken.
 • Er is een zwartboek verschenen over deze affaire.

 • We moeten een strategie op lange termijn kiezen.
 • Onze langetermijnstrategie moet herzien worden.
   
 • veelgestelde vragen (vragen die veel worden gesteld)
 • veel gestelde vragen (veel vragen die zijn gesteld) 

Aaneenschrijven van telwoorden

Ook hier zien we dat het Nederlands taalgebruik van telwoorden niet overal op de juiste manier wordt gebruikt. We schrijven een getal in één woord, tot en met het woord duizend. Na het woord duizend volgt een spatie. De woorden miljoen, miljard, biljoen enz. schrijven we los.

 

 • twee, standaard schrijft Dragon 2
 • twintig, ..20
 • tweeëntwintig,.. 22
 • tweehonderd, ..200
 • tweehonderdtweeëntwintig, ..222
 • tweeëntwintighonderd, ..2200
 • tweeduizend tweehonderdtwintig, ..2220
 • twee miljoen tweehonderdtwintigduizend tweehonderdtweeëntwintig, ..2.220.222

Note: Standaard schrijft Dragon spraakherkenning het getal uit in cijfers. Wil je het getal in woorden, dan selecteer je het getal met je stem en onderstaande scherm verschijnt.  Kies 1 geeft dan de juiste schrijfwijze.

En bij het volgende getal geeft ook Dragon de juiste schrijfwijze weer.

De juiste schrijfwijze van ‘s

Wat veel mensen, en ook Dragon in zijn huidige versie, niet juist doen zijn de woorden met een ‘s (apostrof s). Bijvoorbeeld financieel’s dat moet zijn financieels.

Een apostrof is een weglatingsteken. De apostrof wordt gebruikt bij de meervouds-s van woorden die eindigen op a, e, i, o, u of y, voorafgegaan door een medeklinkerletter of lettergreepgrens. (De e moet klinken als /ee/.) opa’s, azalea’s, ave’s, ski’s, auto’s, accu’s, baby’s.

 

Wanneer ik dat probeer met spraakherkenning: opa’s, ski’s, auto’s en baby’s. Dan doet Dragon het wel goed. Hoe dat dan kan?

Dragon spraakherkenning wordt vooral in het Engels geleverd. De linguïstiek is opgebouwd in het Engels en vertaald naar het Nederlands. In het Engels wordt de apostrof anders gebruikt. Zie onderstaand voorbeeld.

 • a ship's captain
 • a doctor's patient
 • a car's engine
 • Ibrahim's coat
 • Mirianna’s book

Nuance optimaliseert Dragon spraakherkenning regelmatig, ze gaan ervan uit dat in de volgende versie dit probleem of bug is opgelost.

Hoe moet je verwijzen naar bedrijfsnamen? Is een bedrijf mannelijk of vrouwelijk?

De meeste mensen doen het fout. De oorzaak is eenvoudig: met zij en haar verwijzen klinkt heel netjes en verzorgd, juist doordat je dat in gesproken taal niet snel zou doen. Ook denken veel mensen dat er een regel bestaat die bepaalt dat organisaties vrouwelijk zijn. Maar zo’n regel bestaat niet, alleen het woord organisatie zelf is vrouwelijk.

 

Dát iets een bedrijf, een organisatie, een vereniging is, doet er in feite niet toe. Als je naar een bedrijfsnaam verwijst, hangt het juiste verwijswoord maar van één ding af: het woordgeslacht van die naam.

 

Naar het-woorden verwijs je niet met zij en haar, maar met het en zijn: Philips heeft zijn jaarcijfers bekendgemaakt. Het heeft een klein verlies geleden. Er zijn wel organisatienamen die mannelijk of vrouwelijk zijn. Ze hebben dan een de-woord als kernwoord dat de aard van de organisatie aangeeft; dat kan ook in een afkorting verborgen zitten.

 

De Consumentenbond mannelijk omdat bond een mannelijk woord is; de Isala klinieken, de TROS en de NCRV zijn vrouwelijk omdat het een stichtingen zijn. 

 

Een rechtsvorm zoals bv of nv voor het woordgeslacht maakt ook niet uit. Een jurist zal een N.V. misschien vrouwelijk willen noemen vanwege de v van vennootschap, maar dat telt voor het gewone taalgebruik niet.

 

Note: de Cedere of het Cedere, kan beide. Dragon spraakherkenning keurt het ook beide goed. In de wat oudere versies konden we niet goed (juist fout) dicteren met bijvoorbeeld het stoel en het tafel. Tijdens het dicteren werd direct het lidwoord aangepast.

Meer fouten in de financiële taal?

Deze blog is zeker nog lang niet compleet. Ik kan nog een heel boekwerk benoemen met de meest voorkomende fouten. En wanneer onze site wordt doorgenomen door een taalpurist zijn er heel wat fouten te vinden.

 

Voor financiële documenten ligt dit anders, dat moet deze moeten kloppen. Het gebruik van spraakherkenning (Dragon Finance) met de juiste schrijfwijze en in het Nederlandse geeft een uitstekende start. Wil je toch Engelse woorden gebruiken dan voeg je ze gewoon toe met gesproken vorm, fonetisch

 

Ook interessant:

Nieuw: Lexicon Finance voor spraakherkenning

Olympus en Cedere samen voor Finance