Vergoedingen voor computer aanpassingen

Spraakherkenning, dicteren en hardware

Diverse mogelijkheden voor het complete traject vergoeding


De wetgeving voor vergoeding traject spraakherkenning in thuissituaties.

Lees hieronder de huidige mogelijkheden:

  1. ZVW
  2. WMO
  3. Sociale Zaken
  4. PGB
  5. Fondsen en overige..

Cedere levert maatwerk voor mensen met een beperking. Maatwerk is altijd duurder maar wordt gelukkig vergoed door verschillende instanties.

 


ūüďĆ Opmerking: vergoeding voor werkende of studerende mensen valt niet onder dit kopje. Voor die informatie, kijk je bij¬† Arbeid en Vergoedingen.

Soms zie ik door de bomen het bos niet meer. Welke mogelijkheden zijn er?

Vergoedingen spraakherkenning

1. ZVW (zorgverzekeringswet)

Word toegekend via zorgverzekeraar.

 

Een arts of ergotherapeut schrijft een verwijzing. Er volgt een intake. Op basis van de intake wordt een aanvraag ingediend bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar werkt via gecontracteerde bedrijven. 

Let op: niet elke zorgverzekeraar hanteert dezelfde criteria bij een aanvraag. Cedere heeft geen contract met zorgverzekeraars. Graag verwijzen we je naar RDG Kompagne. RDG Kompagne heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars en kan voor je een aanvraag indienen.

AWBZ naar WMO

2. Wmo  (loket gemeente)

Mensen met een beperking moeten, volgens de nieuwe participatie wet, kunnen meedoen in de maatschappij; kunnen communiceren via de computer.

 

Soms geeft de Wmo financi√ęle ondersteuning om spraakherkenning aan te schaffen.

 

Opmerking: let wel,  elke gemeente heeft zijn eigen beleid. Sommige gemeenten vergoeden wel en anderen weer niet. Je doet er goed aan eerst een offerte bij Cedere aan te vragen.

 

En eventueel andere vergoedingen?

3.    Sociale Zaken Gemeente

De Sociale Dienst vergoedt in sommige situaties een traject spraakherkenning.

Je kunt het beste contact opnemen met uw gemeente, afdeling Sociale Zaken.

 

4.    PGB (persoonsgebonden budget)

Wanneer (extra) instructie nodig is kunt je je PGB gebruiken. De trainingen kunnen dan worden betaald uit het PGB.  Ga naar PGB voor meer informatie. Of vraag Cedere om de mogelijkheden.

 

5.    Fondsen en overige..

Diverse fondsen, kerkgemeenschappen en organisaties vergoeden spraakherkenningstraject en/of computers met toebehoren. Kijk hiervoor¬†op¬†www.ango.nl¬†of vraag na bij pati√ęntenverenigingen.¬†

Fondsen in Nederland

Studeer je of ben je van plan om te gaan studeren? Er zijn meerdere vergoedingen voor studie en onderwijs. Kijk op de pagina Onderwijs voor meer informatie. Leren met dyslexie of anderstaligen.

 

Meer specifieke informatie?

Kijk op de volgende sites of neem contact op met Cedere.

www.rechtop.nl

www.regelhulp.nl

www.pgb.nl

www.fonderseninnederland.nl

www.RDGKompagne.nl