Versnelde digitalisering van de Nederlandse samenleving

versnelde digitalisering in Nederland

De samenleving digitaliseert en bedrijven gaan hierin mee. Veel communicatie gaat nu online, dit heeft een grote invloed op het leven van iedereen. Voor inwoners en bedrijven is dit een positieve ontwikkeling. Technologie kan Nederland klaarmaken voor de toekomst.

 

Door deze technologie kun je informatie snel uitwisselen of vlotter en gemakkelijker zaken regelen. 

 

Gevolgen van digitalisering voor gemeenten


Hulp voor digibeten

Niet alle burgers en ondernemers hebben voordeel van de digitale samenleving, waar steeds meer informatie online te vinden is. Sommige mensen hebben moeite om hun weg op het internet te vinden. De ontwikkelingen gaan voor hen te snel om bij te houden. De overheid wil hier iets aan doen zodat iedereen mee kan blijven doen in de samenleving.

 

Ook de overheid biedt steeds meer digitale diensten aan. Zo kan je bij de gemeente een parkeervergunning aanvragen of bij de Belastingdienst online je aangifte regelen.

 

Maar digitaal zaken regelen is niet voor iedereen geschikt. Sommige mensen kunnen wel internetten maar vinden het lastig; daarnaast er is ook een grote groep inwoners die nog nooit internet hebben gebruikt. Deze mensen hebben hulp nodig met het regelen van persoonlijke zaken.

 

Voor mensen die niet handig zijn met het internet organiseren gemeenten cursussen. Mochten inwoners het fijner vinden om iemand live te zien, kunnen ze ook naar een loket gaan en daar hun vraag stellen.

Maar er is ook een hulplijn geopend ( 0800-1508). De DigiHulplijn is een gezamenlijk initiatief van maatschappelijke organisaties.

 

Maar digibeten zijn niet de enigen die moeite hebben met de digitalisering. Er zijn ook mensen in Nederland die een laptop of computer niet kunnen betalen. Hierdoor krijgen ze niet dezelfde kansen als mensen die dit wel tot hun beschikking hebben.  Voor deze groep is een actie opgericht namelijk #allemaaldigitaal


Digitalisering is topprioriteit van Europa

In Europa is digitalisering als één van de topprioriteiten van de Europese Commissie genoemd. De digitalisering in Nederland gaat om veel meer dan het digitaliseren van papieren processen. Er vindt een digitale transformatie plaats. Denk aan het aan- en oppakken van maatschappelijke vraagstukken, hoe de dienstverlening is georganiseerd of hoe de overheid communiceert.

 

In Nederland is door het kabinet de Nederlandse Digitaliseringstrategie (NDS) in het leven geroepen om hier invulling aan te geven. Ieder jaar wordt door het kabinet beoordeeld of de strategie over de digitale transitie aangepast moet worden. 


Europa digitalisering

Goede en betrouwbare digitale dienstverlening

Nu blijkt pas hoe belangrijk het is dat inwoners en ondernemers digitaal bij de overheid terecht kunnen. Hierdoor kunnen burgers en bedrijven makkelijk zien welke coronamaatregelen er nu geldig zijn. Maar ook kun je hierdoor hulp- en steunmaatregelen aanvragen. Hierbij vindt de overheid het belangrijk dat iedereen op eenvoudige wijze de juiste informatie te zien krijgt.

 

De digitale diensten die nu worden aangeboden door de gemeente moeten gebruiksvriendelijk, veilig, betrouwbaar zijn en aansluiten bij de eisen van nu. Zodat de burger snel en overzichtelijk informatie te zien krijgt die hij nodig heeft. Alles op één plek met gesorteerde onderwerpen, zodat iedereen gelijk kan zien waar hij zijn moet.


Wat is Nederland DIGIbeter?

Als onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie is er een agenda uitgekomen met de naam NL DIGIbeter die jaarlijks geactualiseerd wordt. Hierin staat dat het belangrijk is dat iedereen mee kan blijven doen in de samenleving. De overheid moet daardoor investeren in de communicatie om deze toegankelijk en begrijpelijk te maken en in het verbeteren van digitale vaardigheden.  


Meedoen aan de digitale samenleving

Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Door corona zijn we nu meer en in kortere tijd afhankelijker geworden van digitaal verkeer. Heb jij moeite met internetten omdat je bijvoorbeeld niet goed kunt typen? 

 

Cedere levert spraakherkenningsoplossingen zodat mensen die niet (meer) kunnen typen toch kunnen werken. Met Dragon spraakherkenning spreek je in een microfoon tekst die automatisch op je beeldscherm te zien is. Ook kun je met Dragon Professional Group commando’s geven, zoals je internet, mail of een andere applicatie openen. Hierdoor ben je minder afhankelijk van een toetsenbord of muis en kun je op een andere manier werken.

 

Door maatwerk te leveren kunnen mensen met een beperking toch op kantoor of thuis werken. Hoe wordt spraakherkenning op de werkvloer vergoed? 

Ouderen die gebruik maken van het internet


Verder lezen:

Kofax Power PDF 5