Mens & Werk, werkgeluk

Mens en Werk, werkgeluk

Er wordt veel gesproken over werkgeluk. Wat is werkgeluk?

 

Het is best grappig dat ik consequent een typfout maak door 'werkgelukt' te typen. Werkgelukt als zijnde een werkwoord, en dat klopt: werkgeluk komt je niet aanwaaien, daar moet je actief aan werken.

 

Trouwens, met spraakherkenning had ik deze fout niet gemaakt; dat is zelfs niet eens mogelijk. Of je moet dit woord zelf aan het woordenboek of lexicon toevoegen.

Wat is werkgeluk?

Het betekent niet dat iedereen blij achter zijn bureau moet zitten; de beweegredenen liggen veel dieper. Als je het ervaart, moet er meer kloppen dan alleen goede koffie en een leuke sfeer. Sterker nog, je kunt werkgeluk ervaren terwijl je het druk hebt en pittig werk doet. Maar hoe spoor je werkgeluk in jouw organisatie aan op jouw niveau?

De hedendaagse organisaties stimuleren creativiteit en persoonlijk leiderschap, terwijl ze ook een grotere mate van autonomie en verantwoordelijkheid willen bieden. Dit kan bijdragen aan het werkgeluk van medewerkers.

De vraag is of werkgeluk een doel of slechts een middel is, hoe belangrijk misschien ook.

Bovenstaande plaatje geeft de problematiek op de werkvloer weer tov andere landen.
*Bovenstaande plaatje geeft de problematiek op de werkvloer weer tov andere landen.

Om gezond en effectief te blijven functioneren, is het voor medewerkers van belang te weten wie zij zijn, waar zij energie van krijgen en hoe zij zichzelf voldoende kunnen sturen.

 

Toch moeten veel medewerkers standaard handelingen uitvoeren, wat het werkgeluk vaak belemmert. Denk aan het moeizaam vullen van dossiers, terugkerende standaardwerkzaamheden die eenvoudig kunnen worden geautomatiseerd, administratieve werkdruk terwijl je beter je kennis kunt delen, minder persoonlijke contacten waar juist je kracht ligt.


Hoe proberen werkgevers personeel te behouden?

Uit de praktijk hoor ik vaak dat een medewerker bij de ‘zaak’ gehouden moet worden door veel te geven: hoog loon, leuke evenementen, veel vrije dagen, mooie auto... Dat werkt inderdaad tot op een bepaalde hoogte.

Blijft het gras lang groen dan bij de buren?

Extra vrije dagen of een bonus wennen snel, en wie weet hebben de buren een nog hogere bonus. Dan loop je dus het risico dat je alsnog ontevreden bent.

 

Tevreden ben je wanneer je gewaardeerd wordt en samen met anderen zinnig werk doet, waarbij je jouw talenten nodig hebt. Dit is voor iedereen elke dag opnieuw waardevol.

Werkdruk verlagen of werkgeluk verhogen?

Betere productiviteit efficiëntie en kwaliteit

Het klinkt als een tegenstelling, omdat werkdruk niet altijd het probleem is, maar wel wanneer er geen werkgeluk is. Zou het kunnen zijn dat wanneer we meer aan werkgeluk werken, we de werkdruk beter aankunnen? Of is er een grens aan werkdruk?


Kunnen we door middel van software, bijvoorbeeld spraakherkenning, de werkdruk verlagen? Of geldt vooral door inzet van de software, dat medewerkers het gevoel hebben gerespecteerd te worden en meer tijd hebben om te doen waar ze goed in zijn?

Lees meer over hoe medische organisaties dit oplossen: Medisch Dicteren en Spraakherkenning - Cedere.

Welke arbeidsbeperking voor spraakherkenning

Dat werkgeluk voor een medewerker met een beperking zeer belangrijk is en wellicht doorsijpelt in levensgeluk, is geen vraag.

Voor arbeidsbeperkten is het levensgeluk vaak afhankelijk van het werk.
Het belangrijk zijn voor iemand anders, gewaardeerd worden, nuttig zijn en doen wat je nog wel kunt, zijn kreten die we dagelijks tegenkomen bij onze klanten.


Ga naar de pagina van Arbeidsbeperkt om meer te lezen over dit onderwerp: Spraakherkenning op de werkvloer - Cedere.

Lees verder:


Je leven een beetje terug met spraakherkenning

je leven een beetje terug met spraakherkenning

 

Vroeger kregen we bij presentaties vaak te horen dat spraakherkenning inderdaad iets was voor de toekomst en vooral voor mensen met een beperking. Dat de grote massa spraakherkenning nu gebruikt om slimmer, sneller en gemakkelijk te werken, was toen nog onmogelijk te bedenken. We voelden ons mannetjes van de maan, aanwezig in science fiction films. Hierbij heb ik het wel over meer dan 15 jaar geleden.

 

Lees verder: je leven een beetje terug met spraakherkenning

Witte muren zijn de beste vrienden van een creatieve geest

witte muren zijn de beste vrienden van een creatieve geest

Tommy Wieringa heeft een nieuw boek geschreven: Nirvana. In een praatprogramma beschrijft hij  dat hij altijd naar een witte muur kijkt wanneer hij een boek aan het schrijven is. Voor hem was dit door toeval ontstaan. Voor mij ook omdat de kasten die hier ooit stonden zijn verplaatst, er is niets voor in de plaats gekomen.

 

Als ik dicteer, zoals ik nu doe, focus ik me op een witte muur. Dat raad ik ook aan in de cursus Leren Dicteren. Het is beter om niet te kijken naar wat de spraakherkenning opschrijft, maar om je gedachten te volgen en je blik op de witte muur of iets vergelijkbaars te houden.

 

Lees verder: witte muren zijn de beste vrienden van een creatieve geest.