Huisarts houd je van typen, dan moet je niet bij ons zijn

De huisarts verzuipt in alle taken

 

Ben je huisarts of een andere zorgverlener en typ je graag in een dossier of verzekeringspapier, heb je tijd genoeg voor een goed gevuld EPD, ga dan vooral verder… en lees dit niet. Onderstaand gedeelte is dan niet voor jou bestemd. 

Na overleg met een overkoepelende organisatie van huisartsen in Deventer kwam opnieuw de administratiedruk boven tafel. Tevens de toenemende zorg voor patiënten die door de specialisten over de schutting worden gegooid, netjes: patiënten die terug worden verwezen naar de huisarts. Daarbovenop zijn de lange wachtlijsten van de GGZ en uitgestelde plaatsing in verpleeghuizen ook niet bevorderlijk voor rust in de tent.

 

Naast burn-out klachten door werkdruk en tekort aan huisartsen is het werven van huisartsen een groot probleem. Een groot aantal artsen werkt als waarnemer om zo na werktijd de deur achter zich dicht te kunnen trekken zonder rompslomp van een ondernemer - eigenaar van een huisartsenpraktijk.

 

Er komt steeds meer extra werk voor de huisartsenpraktijk, van verzekeringsrapportages, uitdraai van een patiënten-EPD, huisbezoeken tot het aanvragen van steunzolen. Een aanvraag van een verzekeraar brengt veel werk met zich mee, de huisarts moet zorgdragen voor een verantwoord rapport of een kloppend EPD-uitdraai.

De huisarts verzuipt #minder-taken #meer-tijd

De werkdruk op de huisartsen neemt onverminderd toe. De huisarts zelf is ziek, personeel kan niet op vakantie. Of personeel is ziek en de huisarts moet haar taken overnemen. Wederom een alarmerend probleem in de huisartsenzorg. 

 

Mensen die zich niet meer als patiënt kunnen inschrijven en huisartsen die al voor hun pensioen stoppen zijn al bekende gevolgen. Daar komt nu bij dat sommige huisartsen vanwege personeelsgebrek deze zomer niet op vakantie kunnen. 

wat zou je als huisarts doen met meer tijd?

Werkdruk huisartsenzorg neemt toe

Zorgminister Ernst Kuipers wil de werkdruk van huisartsen verminderen. Hij denkt dat te kunnen bereiken door bijvoorbeeld onnodige administratieve lasten weg te nemen. De huisarts is als eerste aanspreekpunt van de zorg “cruciaal, nu en in de toekomst”. Kuipers weet dat er bij hen “veel op hun bordje ligt” en wil de huisartsen ontzorgen.

 

Een huisarts vertelde mij onlangs dat hij zo min mogelijk opschrijft. Wat hij dan weglaat is onduidelijk. Worden de oude klachten aan bijvoorbeeld een knie niet gerapporteerd, bij een trauma zal het onduidelijk zijn welke klachten nieuw zijn en welke al aanwezig. Moeten we met z’n allen daar blij mee zijn?

Zouden we de administratiedruk van de huisartsen kunnen reduceren?

Spraakherkenning voor huisartsen

Cedere is niet in staat de politiek te beïnvloeden. We kunnen mee met protesten, onze stem laten horen en goed stemmen bij verkiezingen.

 

Waar we wel aan mee kunnen werken is administratiedruk verlagen. Een goed gevuld EPD blijft voor de patiënt belangrijk. Wanneer je van typen houdt, zal je het dossier uitgebreid vullen na een consult. Ben je minder gedreven, dan gebruik je steekwoorden of laat je op dat moment onnodige informatie weg.

 

Spraakherkenning is een oplossing. Je hoeft niet meer te typen in een dossier, rapport of document. Spreken gaat 5 keer sneller. En je kunt gebruik maken van standaard sjablonen die je met je stem oproept. Natuurlijk met medische terminologie.

Onderzoek van gebruik van spraakherkenning door artsen

Uit een onderzoek in samenwerking met Hogeschool Saxion over het gebruik van spraakherkenning in de Zorg, blijkt dat meer informatie wordt ingesproken, meer woorden in een dossier, dan bij het typen. Het dossier wordt beter gevuld en toch werkt men sneller, de lichamelijke en mentale belasting ligt lager. Bij metingen in ziekenhuizen van het gebruik van spraakherkenning komt het voordeel neer op een tijdwinst van 30 minuten per dag. Zelfs naast de andere werkzaamheden die een arts moet verrichten zoals het onderzoeken van een patiënt.

 

Op een verjaardagfeestje sprak ik een huisarts over spraakherkenning. Ze gaf aan dat dat zeker een uitkomst zou bieden maar ze had helemaal geen tijd om dat allemaal uit te zoeken. Dat is een van de keerzijden van stress: achteroverleunen en eens nadenken over hoe je het probleem kan beperken komt vaak in geding.

Huisartswaarnemer en eigen spraakherkenning?

Ben je huisartswaarnemer? Geen nood. De medische online spraakherkenning werkt per persoon, een eigen spraakprofiel met eigen jargon. Als huisartswaarnemer schaf je je eigen licentie aan die je in elke praktijk kunt gebruiken. Gebruik je eigen USB-handmicrofoon, start je eigen online-spraakprofiel op je nieuwe werkplek en dicteer daar waar de cursor staat.


Kunnen wij je ontzorgen met administratieve werkzaamheden?


Meer lezen:

personeel te kort? Denk eens om

Tekort aan personeel? Denk eens om, omdenken

 

Hoe los je personeelstekort op?

Cedere is actief op LinkedIn. Wanneer we een beetje rondneuzen en onze contacten bekijken vraagt bijna 70% om nieuwe medewerkers.

 

Administratieve of juridische medewerkers, zakelijke dienstverlening, overal wordt vooral gezocht naar ondersteunend personeel. Tenminste in onze branches.