Verandert Urban Dictionary of Slang

Ik was in gesprek met een medewerkster van een bank. Zij werkt op de afdeling WebCare. WebCare is een afdeling die zich bezig houdt met Social Media.

 

Via diverse kanalen komen vragen binnen, vanuit de hele wereld en in meerdere talen.

 

Het voordeel én nadeel van Social Media is toch dat er meer spreektaal wordt gebruikt. Meer spreektaal dan schrijftaal. En dus ook meer slang en urban woorden.

 

Vragen van klanten die via Social Media binnenkomen, dienen dan ook het liefst in hun eigen taal te worden beantwoord. Een medewerkster probeert in dezelfde taal te antwoorden met spraakherkenning.

 

Vaak kijkt ze in het Urban Dictionary, om woorden op te zoeken en te gebruiken.

 

 

Straatwoordenboek of Slang

Of in de Nederlandse versie Straatwoordenboek.nl. Erg interessant.

Hoe voeg je Slang toe aan het woordenboek van Dragon?

 

Welke urban of straattaal woorden zijn er?

Fear Of Missing Out
Fear Of Missing Out

Allereerst is het belangrijk welke spraakherkenningssoftware wordt gebruikt.

Voor Dragon Professional is er een andere methode dan voor andere spraakherkenningspakketten zoals Dragon Professional Anywhere of Dragon Anywhere Mobile.

 

Tevens is het belangrijk welke versie van Dragon wordt gebruikt. Medisch is bijvoorbeeld anders dan Juridisch.

  

Siri van Apples iOs, heeft een eigen woordenboek en alleen met trucjes kunnen we deze aanvullen. Een trucje voor Siri is om de woorden toe te voegen aan Contacten. Siri gebruikt deze namen en gegevens en zo kunnen de woorden onderwater worden toegevoegd.

 

Bij Philips SpeechLive kun je 150 woorden toevoegen om deze slang-woorden te kunnen gebruiken met Philips Spraakherkenning.

Hoe voeg je Urban of Slang woorden toe aan het lexicon van spraakherkenning?

Bij een website zoals Straatwoordenboek kunnen we de woorden selecteren en kopiëren in een tekst file, bijvoorbeeld WordPad. Kijk uit met Engelse woorden in een Nederlands profiel. Of Nederlandse woorden in een Engels profiel.

Bij elke spraakherkenningssoftware kun je deze woorden importeren en zo het woordenboek of lexicon uitbreiden met Urban-, straat- of Slangtaal.

En als je ze anders uitspreekt?

Wanneer je woorden anders uitspreekt dan schrijft is het nog interessanter. Je kunt de woorden natuurlijk uitspreken zoals ze geschreven moeten worden. Toch is dat soms knap lastig. Denk maar aan: a blub ya.

 

Je collega kijkt misschien verschikt op..! 

 

Door gesproken vorm toe te voegen aan een woord, kunnen we er iets heel anders van maken.

Uhh, voor a blub ya zou je 'Even stil' kunnen zeggen. Of iets originelers. 

 

En worden er toch Engelse woorden gebruikt? Dan kun je daar ook gesproken vorm aan toevoegen. Laat iemand anders het woord uitspreken en schrijf het fonetisch na.

Dat wordt dan de gesproken vorm.

Woorden met gesproken vorm toevoegen aan lexicon van Dragon:

Bekijk onderstaande video op YouTube voor demonstratie hoe woorden toe te voegen met gesproken vorm.

Online training Dragon Professional

Online Dragon cursus 4