Dragon: 5 tips voor opschonen lexicon

Tijdens het werken met spraakherkenning wordt het lexicon uitgebreid. Het is een van het belangrijkste onderdelen omdat hier de woordherkenning plaatsvindt.

 

Een lexicon is een lijst van woorden die een spraakherkenningssysteem zoals Dragon kan herkennen. Hoe minder woorden er in een lexicon staan, hoe makkelijker het is voor Dragon om de juiste woorden te kiezen uit de gesproken zinnen.

 

Een klein lexicon verhoogt dus de nauwkeurigheid van de spraakherkenning. Daarom is het belangrijk om een lexicon zo veel mogelijk te beperken tot de woorden die relevant zijn voor het doel van de spraakherkenning.

 

Hoe foute of overbodige woorden verwijderen uit Dragon lexicon?

5 tips voor opruimen en optimalisatie lexicon Dragon

1. Hoofdletter-Kleine letter:

 

Wanneer een woord vaker met een hoofdletter wordt geschreven zoals namen, dan is het verstandig om het woord met hoofdletter toe te voegen en het woord met kleine letter te verwijderen.

 

2. Gebruik weinig persoonsnamen:

 

Bij het gebruik van persoonsgegevens groeit het lexicon. Bij een te groot lexicon wordt de herkenbaarheid lager. Wil je wel persoonsnamen gebruiken en worden ze slecht herkend? Geeft ze Gesproken vormen en train de woorden. Of gebruik Nicknames voor moeilijke namen.
Een combinatie van woorden wordt beter herkend. Dus Jan Pietersen als één woord toegevoegd, wordt beter herkend dan wanneer de woorden los van elkaar worden toegevoegd.

 

3. Verwijderen van niet gebruikte woorden:

 

Optimalisatie is naast het onderhoud van toegevoegde woorden, een opruiming van ongebruikte woorden uit het standaard lexicon. Hoe kleiner het woordenboek, hoe beter de herkenbaarheid. Verwijder tevens fout ingebrachte woorden.

Download gratis het E-book: Verbeteren van herkenbaarheid, hoe pak je dat aan in Dragon Professional?

Je werkt echt sneller met een schoon spraakprofiel


 

4. Maak een nieuw lexicon voor ander werk/privé:

 

Gebruik je Dragon spraakherkenning voor verschillende werkzaamheden? Bijvoorbeeld privé en werk? Dan kun je beter meerdere lexica maken zodat het meest gebruikte lexicon niet onnodig groeit. 

 

5. Pas de Eigenschappen van symbolen en woorden aan:

 

Elk woord en symbool heeft een eigenschap. Bijvoorbeeld na een punt komt een spatie en een hoofdletter. Moet je vaak gebruikte woorden of symbolen vaak aanpassen? Zoals een hoofdletter na een dubbele punt. Pas dan de Eigenschappen van het woord aan. 

 

Heb je veel vaktaal dan kun je beter een extra lexicon aanschaffen, Er zijn diverse lexica voor Dragon te koop. In de shop vind je Dragon spraakherkenning lexicons.