Microsoft Power-BI en AI (Artificial intelligence)

Microsoft Power-BI en AI Artificial Intelligence met spraakherkenning

Bij een congres over digitalisering werd aan het publiek gevraagd wie er al gebruik maakt van AI (Artificial intelligence). Er werd maar één vinger opgestoken, die van mij. Wij, als Cedere, gebruiken al jaren AI voor spraakherkenning en andere processen. Naast spraakherkenning gebruiken we Canva voor de foto’s, een chat programma en ADS. Allemaal maken ze gebruik van AI.

 

De nieuwsbrieven, app-berichten en post staan vol over AI en Power-BI. ‘We’ gebruiken deze tools zonder dat we er bewust van zijn en ze worden voor ons gebruikt om ons werk te verlichten.

 

Maar wat is BI en wat is het verschil met AI? Moeten we bang zijn voor deze nieuwe ontwikkelingen? Moeten we ze als bedrijf massaal gaan gebruiken? 

Wat is Power-BI van Microsoft?

Power BI is een zakelijke analysedienst van Microsoft waarmee gebruikers gegevens uit verschillende bronnen kunnen visualiseren en analyseren. Gebruikers kunnen verbinding maken met verschillende gegevensbronnen, waaronder Excel-spreadsheets, databases en gegevensdiensten in de Cloud, en interactieve dashboards, rapporten en datavisualisaties maken.

 

Power BI omvat een reeks functies zoals datamodellering, datatransformatie en datavisualisatie, waarmee gebruikers visueel verbluffende rapporten en dashboards kunnen maken. Het biedt ook query's in natuurlijke taal, waarmee gebruikers vragen kunnen stellen over hun gegevens en antwoorden krijgen in de vorm van visualisaties en inzichten.

 

Power BI is toegankelijk via verschillende platforms, waaronder een webportaal, een desktopapplicatie en een mobiele app, zodat gebruikers altijd en overal toegang hebben tot hun gegevens en rapporten. Bovendien integreert Power BI met andere Microsoft-producten zoals Excel, SharePoint en Dynamics 365, zodat gebruikers hun bestaande investeringen in Microsoft-technologie kunnen benutten.

Wat is het verschil tussen Power-BI en AI?

Wat is het verschil tussen Power-BI en AI

Power BI en AI zijn twee verschillende technologieën die verschillende doelen dienen, hoewel ze samen kunnen worden gebruikt om krachtige oplossingen te creëren.

 

Power BI is een business intelligence- en datavisualisatietool waarmee gebruikers interactieve dashboards, rapporten en visualisaties kunnen maken op basis van hun gegevens. Gebruikers kunnen verbinding maken met verschillende gegevensbronnen, waaronder Excel-spreadsheets, databases en Cloud-gebaseerde datadiensten, en vervolgens een reeks functies gebruiken om de gegevens te transformeren, te modelleren en te visualiseren.

 

Anderzijds verwijst AI (Artificial Intelligence) naar een reeks technologieën waarmee machines taken kunnen uitvoeren waarvoor normaal gesproken menselijke intelligentie nodig is, zoals het begrijpen van natuurlijke taal, het herkennen van beelden en het nemen van beslissingen. AI omvat een reeks deelgebieden, waaronder machinaal leren, diep leren, verwerking van natuurlijke taal en computervisie.

In de context van business intelligence kan AI worden gebruikt om de nauwkeurigheid en relevantie van gegevensanalyses en inzichten te verbeteren. Algoritmen voor machinaal leren kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om patronen en trends in gegevens te ontdekken die voor mensen moeilijk te detecteren zijn, of om voorspellingen te doen over toekomstige resultaten op basis van historische gegevens.

 

Samengevat is Power BI dus een hulpmiddel voor gegevensvisualisatie en business intelligence, terwijl AI een reeks technologieën is waarmee machines intelligente taken kunnen uitvoeren. Hoewel de twee samen kunnen worden gebruikt, dienen ze verschillende doelen en mogen ze niet worden verward.

Wat kun je tegen AI hebben?

Er is geen specifiek 'tegen AI' omdat AI geen entiteit is waar je tegen kunt zijn. AI (Artificial Intelligence) verwijst naar een breed scala aan technologieën die machines in staat stellen om taken uit te voeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen, zoals het begrijpen van natuurlijke taal, beeldherkenning en besluitvorming.

 

Hoewel AI veel potentiële voordelen biedt, zoals het verbeteren van efficiëntie en het creëren van nieuwe zakelijke mogelijkheden, zijn er ook zorgen en uitdagingen verbonden aan de opkomst van AI.

 

Er zijn verschillende standpunten en argumenten tegen de ontwikkeling en toepassing van AI (Artificial Intelligence). Hieronder volgen enkele veelvoorkomende zorgen:

Artificial Intelligence en spraakherkenning van Dragon

  1. Werkloosheid: Een van de belangrijkste zorgen over AI is dat het banen zal elimineren of verdringen, met name in sectoren waar menselijke arbeid nog steeds een belangrijke rol speelt, zoals productie, dienstverlening en transport. Dit kan leiden tot economische ongelijkheid en sociale onrust.

  2. Privacy en beveiliging: Het gebruik van AI kan leiden tot inbreuken op de privacy van individuen, omdat het mogelijk is om enorme hoeveelheden gegevens te verzamelen en te analyseren. Dit kan leiden tot een schending van de persoonlijke levenssfeer en een gebrek aan transparantie over hoe de gegevens worden gebruikt en gedeeld. Daarnaast zijn er zorgen over de veiligheid van AI-systemen, met name als het gaat om hacking en cyberaanvallen.

  3. Bias en discriminatie: AI-systemen worden getraind op basis van gegevens die door mensen zijn gegenereerd, wat betekent dat ze inherente vooroordelen kunnen bevatten. Dit kan leiden tot ongelijke behandeling van verschillende groepen mensen op basis van ras, geslacht, leeftijd of andere factoren.

  4. Autonomie en verantwoordelijkheid: Een andere zorg is dat AI-systemen autonoom kunnen worden en beslissingen kunnen nemen zonder menselijke tussenkomst. Dit kan leiden tot verantwoordelijkheidsproblemen, omdat het moeilijk kan zijn om te bepalen wie verantwoordelijk is als er iets misgaat.

  5. Ethiek en moraal: Ten slotte zijn er zorgen over de ethische en morele implicaties van AI, met name als het gaat om het creëren van intelligente machines die in staat zijn om autonoom te handelen en te leren. Dit kan leiden tot uitdagingen op het gebied van verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en menselijke waarden.

In de nieuwste versies van Dragon Medical One en Dragon Professional Anywhere kunnen we niet meer zonder AI. De herkenning is binnen één uur zo hoog, dit hebben we met de oude methode van statistieken nooit kunnen halen.

 

De combinatie de nieuwe AI met de oude statistiek is de heilige graal. Probeer zelf maar uit met de gratis trial voor DMO of DPA.


Lees verder: 

Purpose Driven zakendoen

Purpose Driven zakendoen

 

Zakendoen met betekenis

Ik denk dat iedereen betekenisvol wil zijn, ieder mens wordt gelukkiger met een zinvol leven en werk. Wat is er mooier dan betekenisvol werk: purpose driven business. Je kunt veel betekenen voor de maatschappij en andere hogere doelen zoals het klimaat.