Wat is een Mentaal lexicon?

Het mentaal lexicon maakt deel uit van ons langetermijngeheugen.

 

Van elk woord zijn in het mentaal lexicon verschillende eigenschappen opgeslagen: klank en uitspraak, opbouw van een woord, betekenis, woorden in zinnen en spelling.

Wat is een mentaal lexicon?

Welke overeenkomsten zijn er met Dragon spraakherkenning?

Om woorden in ons hoofd te onderscheiden van een gewoon woordenboek en om te benadrukken dat het gaat om een individueel kennissysteem, gebruiken taalkundigen en psychologen de term mentaal lexicon. In een mentaal lexicon zijn de woorden in een netwerk van associaties met elkaar verbonden.

 

In dit associatienetwerk zijn er knooppunten of hubs waarrond woordvelden groeien.

Woordvelden kennen we van Mindmappen. Het verbinden van woorden aan elkaar als een veld.

 

Mentaal lexicon in vergelijk met deep learning Dragon
Mentaal lexicon in vergelijk met deep learning Dragon

Woordvelden ontstaan op basis van relaties. We kennen allemaal voorbeelden van hoe gedachten kunnen lopen. Een baby krijgt een bekende naam en we 'mogen' haar gelijk. Of dat biertje doet je denken aan een bijpassend glas. Of een appelvormig of peervormig figuur, [...] zo kunnen we wel even doorgaan. 

 

Relaties tussen woorden kunnen zijn:

  • synoniemen (gelijke betekenis)
  • antoniemen (tegengestelde betekenis)
  • homoniemen (gelijke vormen, verschillende betekenis)
  • polysemie (gelijke vormen, verwante betekenis)

 

 

Wanneer we mentaal lexicon (menselijk) vergelijken met het lexicon van Dragon (technisch), dan zien we overeenstemmingen. De methode waarmee onze taal wordt omgezet naar tekst, dus hoe Dragon werkt, lijkt veel over een te komen met hoe de hersenen werken.

 

Dragon werkt met statistieken, welk woord komt voor in combinatie voor met een ander woord of deel van een regel. Al die gegevens staan in diverse grote bestanden, logfiles, waar Dragon zijn keuze uitmaakt.

 

In de huidige Dragon Medical One (DMD of DMO) is dit proces geoptimaliseerd en werkt zij met deep learning. In deze nieuwste generatie van de deep-learning technologie van Nuance voor spraakherkenning heeft ze technieken gebruikt die het foutenpercentage met maximaal van 33 % kunnen verminderen.

 

We kunnen zelf aanpassingen in het lexicon van Dragon aanbrengen om dit beter te laten functioneren. Optimaliseren doen we door Dragon te leren welke verbanden tussen woorden bestaan. Maar dan wel onze eigen verbanden, onze eigen keuze volgorde van woorden in een regel.

 

De woordvolgorde in een regel noemen we schrijfstijl. 


Lexicon met gesproken vorm

We kunnen door het analyseren van documenten wel de woordgroepen of woordvelden bepalen, echter leert Dragon dan niet hoe we het uitspreken. Dragon zal bij benadering weten hoe we het waarschijnlijk uitspreken, echter is dat toch niet voor iedereen hetzelfde.

 

Om Dragon te leren hoe we iets uitspreken kunnen we de woorden uitspreken of oefenen. Een gesproken vorm toevoegen aan een woord is nog beter.

Het lexicon van Dragon is opgebouwd uit woorden met daarbij een gesproken vorm. Is de gesproken vorm anders dan de geschreven vorm, dan kunnen we zelf een gesproken vorm toevoegen.

 

5 tips voor opschonen Dragon lexicon

 

Om de herkenbaarheid te verhogen, zelfs tot 99,6 %, moeten we tijdens het gebruik juist rekening houden met de bovenstaande methoden.

 

Juiste manier Dragon trainen?

Ook interessant:

5 tips opschonen lexicon

Hoe werkt spraakherkenning?

Legal lexicon voor advocaten