Lexicon jargon advocaten - juristen - mediators

Spraakherkenning, Dragon Professional Legal, wordt  gebruikt door advocaten, juridische kantoren en overheden. Voor kostenbesparing en bij fysieke problemen.

 

Standaard heeft Dragon Professional 250.000 woorden in zijn woordenboek. Dragon Professional Legal heeft daar bovenop, 20.000 extra woorden of woorden met gesproken vorm. 

 

In ziekenhuizen zijn diverse lexica aanwezig omdat een chirurg nu eenmaal andere woorden gebruikt in zijn verslag dan een internist.  Bijzondere woorden worden toegevoegd aan een startlexicon.  Bij juristen is dat niet veel anders. Er zijn vele rechtsgebieden en ze lopen in elkaar over.

 

Wettelijk zijn er geen rechtsgebieden of categorieën. Juristen maken deze rechtsgebieden zelf. Ook de namen van deze rechtsgebieden komen niet overeen. Cedere levert wel het vak jargon voor deze gebieden. 

Publiekrecht en privaatrecht

We onderscheiden twee grote categorieën: 

 

Publieke rechtsgebieden zijn bijvoorbeeld: Strafrecht, Bestuursrecht, Staatsrecht, Fiscaal recht.

 

Privaatrechtelijke rechtsgebieden zijn bijvoorbeeld Vermogensrecht of goederenrecht, verbintenissenrecht, Handelsrecht, Ondernemingsrecht , Personen- en familierecht, Arbeidsrecht, contractenrecht, letselschade... You name it..

Ervaring met categorieën?

Onze klantenkring bestaat uit advocatenuit diverse vakgebieden of rechtsgebieden. Paarden, maritiem, kerk, agrarisch, ICT, letsel, aanbesteding, huur, arbeid, merk.. ik kan een A4tje volschrijven met super interessante onderwerpen. 

 

Bij specifieke gebieden stellen we vakjargon zelf samen of in samenspel met de advocaat. Analyse van documenten en dossiers. Schrijftaal en schrijfstijl.


Spraakherkenning, Dragon Professional Legal, bezit standaard juridische woorden.  Specifieke woorden moeten worden toegevoegd, per categorie, per advocaat. Soms door een medisch lexicon toe te voegen (letselschade), soms door dierengeneeskundige woorden toe te voegen en soms door het analyseren van al bestaande documenten.

 

Tijdens het dicteren en corrigeren worden de 'onbekende' woorden automatisch toegevoegd.  Teveel woorden vervuilen het lexicon, de herkenbaarheid wordt hierdoor slechter. Meerdere lexica is een oplossing voor dit probleem.

Wanneer je alleen het standaard lexicon gebruikt?

Standaard woordenboek bestaat uit 200.000 woorden. Legal woordenboek heeft 20.000 extra termen. 

Het komt niet vaak voor dat een jurist enkel alleen de standaard woorden gebruikt. Indien dit wel zo is, dan is het handmatig toevoegen van privé woorden de oplossing.

 

 

Een los lexicon is achteraf ook te bestellen en deze importeren in de standaard Dragon Individual versie. 

 

Ook interessant:

Dragon in netwerken. Dragon Professional Anywhere
Dragon in netwerken. Dragon Professional Anywhere