Hoe zit het met de ICT bij GGZ instellingen?

Steeds meer zorg voor cliënten in de ggz verplaatst zich van verblijf in een instelling naar zorg thuis.

 

Dit houdt in dat ambulante zorg geleverd wordt buiten de muren van een instelling. Hierbij gaat het niet om één vorm van zorg, maar het kan van alles zijn: psychiatrische hulp, psychologische hulp, dagbesteding in de psychiatrie, thuiszorg of zorg bij een polikliniek.

 

Er komt steeds meer druk op ambulante zorg, thuis bij cliënten met psychische klachten, simpelweg omdat duizenden bedden in psychiatrische instellingen zijn wegbezuinigd. Ook komt er meer druk op familie en vrienden.

GGZ-zorg verplaatst naar ambulante zorg !

Voordelen ambulante zorg

Het grootste voordeel van ambulante zorg of ondersteuning is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen als er toch een zorgvraag is. Zelfstandigheid wordt hierdoor gestimuleerd. Dat is prettig voor de cliënt maar ook voor de zorginstelling. 

 

Zo worden wachttijden verkort en kunnen mensen met een grotere zorgvraag die niet zelfstandig kunnen wonen sneller worden geholpen binnen een ziekenhuis of verpleeghuis. Ambulante zorg wordt daarom extra gestimuleerd door de overheid.

Meer aandacht voor preventieve zorg

Sport, gezond eten, goed slapen, zowel binnen en buiten de psychiatrie, om het leven terug te krijgen. Medewerkers binnen de ambulante GGZ zorg, binnen intramurale instellingen, richten zich steeds meer op preventieve zorg en met succes.

Nadelen ambulante zorg

Er is de afgelopen jaren in enorme omslag gemaakt in de organisatie van de Nederlandse GGZ. De grote GGZ instellingen zijn noodgedwongen afgeslankt. Hoewel bezuinigingen op de zorgkosten de voornaamste prikkel voor de veranderingen was, zijn veel van de gemaakte keuzes sterk ingegeven door inhoudelijke motieven. 

 

De conclusie is gerechtvaardigd dat men van de nood een deugd heeft gemaakt. Er zijn keuzes gemaakt en beslissingen genomen met een bepaalde visie.

 

De laatste jaren is het inrichten van de zorg van lichtere psychiatrische aandoeningen naar voren in het traject gehaald, ketenzorg. Helemaal vooraan in de keten staat de praktijkondersteuner van de huisarts. De praktijkondersteuner POH GGZ staat dicht bij huis en kan een snelle hulp bieden voor alle veelvoorkomende problemen en klachten van psychische aandoeningen.

 

Zo wordt het aantal patiënten of cliënten die meer specialistische GGZ zorg nodig heeft kleiner. Vroege interventie heeft meer effect, en men kan daarbij volstaan met minder ingrijpende interventies.


Aandacht medewerkers in GGZ (Mental HealtCare)

We horen in de media steeds vaker van overbelaste GGZ medewerkers en psychotherapeuten. Ook is er een groot tekort aan specialisten bij eerste- en anderhalvelijnszorg en tweede lijn. Er wordt voldoende aandacht gegeven, er kan meer en beter.

 

De overgang van fysiek dossier naar digitaal dossier, elektronische patiëntendossier of elektronisch cliënten dossier, was een zwaar en langlopend project. De meeste instellingen zijn over, enkele daargelaten. De laatste jaren leveren wij spraakherkenning aan GGZ instellingen om met de stem dossiers te vullen en behandelverslagen te genereren.

 

Na overleg met diverse ICT instellingen krijgen wij vaak te horen dat het investeringsbudget niet opweegt tegen de financiële voordelen. Dit heeft te maken met het Nederlandse vergoedingssysteem van de zorgverzekeraars. Wanneer een GGZ medische specialist meer cliënten ziet op zijn spreekuur of behandelt krijgt er GGZ instelling niet meer vergoeding. Er is een maximum aan de jaarlijkse vergoeding per arts per zorgverzekeraar.

 

Investeringsbudget voor spraakherkenning wordt meestal alleen afgewogen tegen de verdiensten, de vergoedingen van de verzekeraars. Hierbij kijkt men zelden naar de belasting van de medewerker. Spraakherkenning zorgt voor minder lichamelijke en mentale belasting. 

 

Een therapeut in de psychiatrie kan per dag gemiddeld één extra cliënt spreken. Achterstanden kunnen worden weggewerkt en er is meer aandacht voor het welzijn van het personeel.

Wat betreft ICT in de GGZ instellingen

GGZ instellingen werken op ICT-gebied hetzelfde als algemeen ziekenhuizen. De automatisering bij GGZ instellingen is vaak ingewikkelder doordat er meer locaties zijn en ambulante zorg. Er staan ICT servers op een hoofdlocatie of beveiligd in de cloud, daarop de nodige database met cliëntengegevens en de programma’s die gebruikt worden voor alle aspecten binnen een ziekenhuis.

 

De medewerker in de psychiatrische zorg werkt vanuit diverse-, zeker bij ambulante zorg, en zorgt dat het dossier gevuld wordt met de gespreksverslagen. De ICT is onderhevig aan veranderingen. Tot heden werkten de medewerkers vooral op de ICT-servers, zoals Citrix en Terminal servers, en we zien nu een verschuiving naar lokaal werken. 

 

Dit heeft alles te maken met de ingewikkelde infrastructuur van een GGZ instelling. Het onderhouden en beheren was in eerste instantie eenvoudiger op een ICT-server maar met nieuwe tools is een laptop ook goed te beheren op afstand. Een laptop is flexibeler wat goed aansluit bij de ambulant begeleider.

 

Onder onze klanten zien we GGZ-instellingen die het personeel een Chromebook leveren. Of dat prima werkt is mij nog onduidelijk.Welke spraakherkenning is geschikt voor GGZ instellingen?

De doelgroep psychiatrie heeft als eis dat de GGZ woorden gebruikt kunnen worden zoals uit het DSM-IV systeem en de medicatie moet in een vocabulaire aanwezig zijn. Daarnaast is de beveiliging zeer belangrijk.

 

Kijken we naar de verschillende mogelijkheden van spraakherkenning zal de eerste eis moeten zijn om ongeveer 20.000 extra woorden toe te kunnen voegen aan het standaardlexicon. Naast de GGZ woorden een medicatie gebruikt de psychologie veel standaard woorden om de omschrijving van de cliënt weer te geven. Zoals dagelijkse handelingen en gedachten.

 

Bij Microsoft Word is het mogelijk om te dicteren binnen een document. Helaas kunnen er geen voldoende woorden worden toegevoegd maar het is de moeite waard om het eens te proberen. Je moet er wel vanuit gaan dat security niet gegarandeerd is.

 

Ditzelfde geldt voor Siri en Google. Dragon voor GGZ heeft twee versies die gebruikt kunnen worden: Dragon Group voor GGZ en Dragon Medical One. Met als extra aantekening dat Dragon Group niet gebruikt kan worden in een medische applicatie.

 

Philips SpeechExec software of Philips SpeechLive heeft als voordeel dat je tevens met een smartphone app kan dicteren en laten omzetten in tekst met Google spraakherkenning. Je kunt 250 woorden toevoegen, gebruik je meer algemene teksten dan is het de moeite waard om te proberen.

 

Neem 2 weken SpeechLive op proef. 

 

Zoek je een spraakherkenningsproduct, kijk dan vooral naar de mogelijkheid om woorden toe te voegen en waar de veiligheid is gegarandeerd.

 

Tevens is het belangrijk om te weten hoe de auteur, de dicteerder, werkt. Is zij onderweg of zit ze achter een laptop of computer, heeft ze online meetings of gaat ze bij de cliënten langs? Wanneer en waar wil ze het ECD vullen, tijdens een gesprek of juist na het gesprek? Even snel inspreken in een voicerecorder app of aantekeningen op een papiertje?

Krijgen we effectieve zorg door betere ICT?

Betere ICT, betere Zorg? Daar ga ik zeker vanuit, zoals een vakman en mijn vader zal zeggen: ‘zorg voor goed gereedschap’.

 

Hoe eenvoudig dit ook klinkt, dit werkt voor alle soorten vakgroepen en vakmensen, en zeker voor de GGZ zorg, de ambulante zorg. Zorg voor uitstekende ICT en zorg voor goed gereedschap. Een gebruiksvriendelijk en schoon toetsenbord bij flexibele werkplek of speakerphone voor online vergaderen en clientencontact.

 

Goede microfoon voor dicteren of een headset met noise cancelling. Maak het werken gemakkelijk en kijk meer naar de medewerker met haar werkdruk dan naar de kosten.

 

Op langere termijn verdien je de kosten onverlet terug !!


Tevredenheidsscore van artsen neemt met 88% toe

Verder lezen over GGZ en het vullen van ECD, elektronische clienten dossier:

Dossier automatisch laten vullen met Dragon van Nuance

Patiënten dossiers automatisch vullen met automatische spraakherkenningssoftware

 

AI-technologieën zal naar verwachting een aanzienlijke impact hebben op de kwaliteit van de gezondheidszorg.  

De algemene toepassing en het gebruik van AI (artificial Intelligence) is om efficiënt te diagnosticeren en monitoren, ziekten detecteren en voorspellen. Door AI gaan de ontwikkelingen van geneesmiddelen sneller. De kwaliteit van de Zorg wordt hierdoor sterk verbeterd.