Patiënten dossiers automatisch vullen met automatische spraakherkenningssoftware

EPD vullen met spraakherkenningssoftware

AI-technologieën zal naar verwachting een aanzienlijke impact hebben op de kwaliteit van de gezondheidszorg. 

De algemene toepassing en het gebruik van AI (artificial Intelligence) is om efficiënt te diagnosticeren en monitoren, ziekten detecteren en voorspellen. Door AI gaan de ontwikkelingen van geneesmiddelen sneller. De kwaliteit van de Zorg wordt hierdoor sterk verbeterd. 

Tevredenheidsscore van artsen neemt met 88% toe

De gesprekken tussen arts en patiënt worden opgenomen en automatisch vertaald in een verslag. Voor zowel de arts als patiënt is het een natuurlijk gesprek met automatische spraakherkenning.

gegevens in AI database

Gegevens voeden AI database

Hoewel deze technologie volwassen is geworden, zijn er nog uitdagingen, zoals het verzamelen van enorme hoeveelheden gegevens en het integreren van AI in bestaande workflows en EPD’s

 

Data is wat AI nodig heeft om slimmer te worden. Zonder data geen AI. Je hebt er veel van nodig en het kunnen niet zomaar gegevens zijn. De gegevens moeten specifiek zijn voor het beoogde doel en ze moeten voldoen aan de wet- en regelgeving.

 

Bedrijven die AI-oplossingen ontwikkelen, kunnen op verschillende manieren zorggegevens verkrijgen:

 • door acquisitie
 • door samen te werken met medische bedrijven
 • door technologie te ontwikkelen die wordt gebruikt door zorgorganisaties waarbij de gegevens rechtstreeks worden opgehaald bij zorginstellingen

Klinische workflow automatiseren met AI

Het voordeel van de laatste twee voorbeelden is dat een technologiebedrijf data verkrijgt voor het specifieke doel. Het vormt minder een veiligheidsrisico omdat er één punt minder is voor gegevensoverdracht.

 

Uit de praktijk kennen we voorbeelden van het moeizaam delen van data tussen ziekenhuizen. Via een organisatie als Nuance, waar de wetgeving goed gewaarborgd kan worden en data geanonimiseerd, kan het delen beter verlopen

AI moet werken binnen bestaande workflows, EPD

Als slechts een onderdeel van een grotere oplossing, moet AI binnen bestaande workflows werken voor optimale efficiëntie en productieve zorgteams. 

 

Hiervoor moeten werkstromen goed worden begrepen en moeten verbeterpunten worden bepaald door professionals met gedegen kennis van de sector, specifiek de gezondheidszorg.

De belofte van AI om quality time met patiënten te leveren

Het World Medical Innovation Forum noemde " quality time met patiënten " als een gebied waar de nieuwe AI-technologieën naar verwachting de grootste impact zullen hebben.

 

Naarmate consumenten meer keuzes hebben en telezorg toeneemt, worden de geografische grenzen van de zorg kleiner, wordt het gesprek en de relatie tussen patiënt en zorgverlener nog belangrijker. 

 

In een onderzoek uitgevoerd door Dynata, gaven 71% van de patiënten aan dat ze 'gefrustreerd' waren en 61% zeiden dat ze hun zorgverlener vaker zouden willen bezoeken zodat de communicatie persoonlijker zou aanvoelen. 

 

Laten we eerlijk zijn: het is moeilijk om een gesprek te voeren en vertrouwen op te bouwen met zorgverleners wanneer ze meer gefocust zijn op het typen dan op hun patiënt. Oogcontact bouwt vertrouwen op, vertrouwen tot stand gebracht door verbale en non-verbale communicatie. Dit schept een goede relatie tussen arts en patiënt. 


Daadwerkelijk: Patiënttevredenheid is een belangrijke maatstaf en is

voor zorgverleners van groot belang. 


Nuance gebruikt AI-innovatie in de gezondheidszorg om de quality time met patiënten te verbeteren met een ambient clinical intelligence (ACI)-oplossing genaamd Dragon Ambient eXperience , of kortweg DAX

 

YouTube

Nuance DAX helpt bij klinische documentatie en gebruikt AI om tijdens een poli bezoek een verslag te maken van een gesprek tussen patiënt en zorgverlener. 

 

In plaats van tijdens of na het bezoek in het EPD te typen of te dicteren, kunnen artsen op natuurlijke wijze met hun patiënt praten, het gesprek wordt opgenomen, vastgelegd en getranscribeerd. Een klinische notitie en medische gegevens worden toegevoegd met behulp van spraak.

Dit zijn de technologiën die het automatiseren van klinische workflows mogelijk maken:

Machine learning, automatische spraakherkenning (ASR), natuurlijke taalverwerking (NLP) en virtuele assistenten zijn slechts enkele van de technologieën die de AI van Nuance DAX gebruiken


Opvallend: Zo’n 51 procent van de medici blijkt vaak

of constant het gevoel van een

burn-out te hebben als gevolg van de enorme administratieve last.


Deze technologieën worden gezamenlijk gebruikt om enkele van de belangrijkste problemen in de gezondheidszorg op te lossen, zoals tevreden patiënten, het verminderen van burn-out ’s en het verbeteren van financiële resultaten.

Uitdagingen zijn:

 • echte medische gesprekken nauwkeurig en onopvallend vastleggen  
 • accenten, dialecten en verschillende spreekstijlen begrijpen
 • gesprekken met meerdere partijen vastleggen, zoals een ouder in de kamer met hun kind en de arts
 • weten wat in een klinische en notitie hoort en wat niet: social talk
 • overlappende dialoog correct vastleggen
 • algemene en specialiteit-specifieke medische terminologie begrijpen
 • de juiste plaatsing van inhoud in de klinische notitie kennen
 • bestaande sjablonen gebruiken

 

Deze complexe technische problemen zijn opgelost met de Dragon Ambient experience (DAX).  

De Dragon Ambient-experience DAX

Nuance DAX is een AI-aangedreven, spraakgestuurde oplossing die automatisch patiëntcontacten nauwkeurig en efficiënt documenteert. 


Voor gebruik in kantoor- en telezorg omgevingen, in alle ambulante specialismen,

inclusief eerstelijns- en spoedeisende zorg, verbetert Nuance DAX de kwaliteit van

zorg en de patiëntervaring, verhoogt de efficiëntie en tevredenheid van

zorgverleners en verbetert het de financiële resultaten.


De Cloud gebaseerde oplossing bestaat uit een mobiele applicatie die overal kan worden gebruikt en een device voor op kantoor. Het werkt met elk telezorg platform en is geïntegreerd met Microsoft Teams voor een uitstekende workflow.

 

Nuance heeft een belangrijke rol gespeeld in de evolutie en productie van spraakherkenning in applicaties en services voor de gezondheidszorg, juridisch en overheden. 


Nuance DAX is een aanzienlijke vooruitgang in klantgeriche medische

gesprek analyses

 

Tevredenheidsscore van artsen neemt met 88% toe


Nuance DAX is een uitbreiding van de bestaande spraakherkenningssoftware Nuance Dragon Medical One , de medische speech to text oplossing die door meer dan 550.000 artsen wereldwijd wordt gebruikt voor efficiënte medisch verslag leggen. 

 

Nuance DAX en Dragon Medical One bieden zorgorganisaties samen een uitgebreide en flexibele oplossing voor het verbeteren van de tevredenheid van patiënten en artsen.

Originele tekst in het engels


Lees verder:

DMO uit testen