Gelijke behandelingen voor iedereen in Nederland

Gelijkheid in Nederland

 

Als we het hebben over de term “gelijkheid voor iedereen” denken veel mensen aan juristen of activisten. Dit beeld wat wij daarvan hebben klopt, maar deels ook weer niet.

 

Want veel meer mensen hebben hier dagelijks in hun werk mee te maken; denk aan een verpleegkundige, wijkagent of een gemeenteambtenaar.

 

Maar als we het breder trekken, kan iedereen wel meedoen met de Nederlandse samenleving? Hoe is dat hier geregeld, welke wetten zorgen ervoor dat iedereen kan meekomen? En hoe worden die uitgevoerd?

Meedoen in de samenleving

Meedoen in de samenleving is nog steeds niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het is nu 5 jaar geleden dat het VN-verdrag Handicap, vaak kortweg VN-verdrag genoemd, is ingevoerd. Maar het blijkt dat het voor mensen met een beperking nog erg moeilijk is om sommige dagelijkse dingen te ondernemen, zoals met het OV reizen, brieven van de gemeente begrijpen of over een drempel heen stappen.

 

In Nederland heeft 1 op de 10 inwoners een matige of ernstige beperking. Dat zijn 2 miljoen Nederlanders met bijvoorbeeld een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. 


VN verdrag Handicap

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag Handicap in Nederland. Dit heeft als doel een toegankelijke wereld voor iedereen. Hierin wordt beschreven wat de overheid moet doen omdat te bereiken. Als gemeenten hier bewust aandacht aan besteden kan dat veel opleveren.

 

Maar dit klinkt gemakkelijker dan dat het is. Om gemeenten hierbij te helpen stelde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een handreiking op: de Lokale Inclusie Agenda. 


De Lokale Inclusie Agenda

De Lokale Inclusie Agenda biedt gemeenten houvast voor een integrale aanpak op het gebied van onder andere werk, onderwijs, vervoer, cultuur en sport. In de Lokale Inclusie agenda staat wat er allemaal in moet en hoe ze er stap voor stap mee aan de slag kunnen. Elke gemeente doet dit op zijn eigen manier.


Iedereen doet mee

Een gemeente moet de gemiddelde inwoner niet meer als uitgangspunt nemen, maar centraal laten staan dat iedereen mee kan doen. Dit zou betekenen dat in de toekomst iedereen overal gebruik van kan maken en dat communicatie ook in toegankelijke taal wordt overgebracht.

 

De gemeente moet met het aanschaffen van voorzieningen rekening houden met de toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Wanneer de gemeente bij het ontwerpen van een nieuw beleid uitgaat van ‘de toegang en bruikbaarheid voor iedereen’ in plaats van ‘toegang en bruikbaarheid voor de gemiddelde gebruiker’ sluit ze niemand uit.

 

Dit betekent niet dat alle voorzieningen meteen in Nederland aangepast moeten worden zodat het nu gelijk voor iedereen toegankelijk is. Maar als een gemeente een nieuw beleid schrijft moet hier wel degelijk rekening mee worden gehouden. 


Werken met een chronische ziekte

Voor Cedere is iedereen is gelijk. Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. Ook mensen met een beperking en of een (chronische) aandoening. Door maatwerk te leveren kunnen mensen met een beperking toch op kantoor of thuis werken. Hoe wordt spraakherkenning op de werkvloer vergoed?

 

Wij leveren spraakherkenningsoplossingen zodat mensen die niet meer kunnen typen toch kunnen werken. Met Dragon spraakherkenning spreek je in een microfoon tekst die automatisch op je beeldscherm te zien is. Ook kun je commando’s geven, zoals je mail of een ander applicatie openen. Hierdoor ben je niet meer afhankelijk van een toetsenbord of muis en kun je op een andere manier werken. Lees meer over vergoedingen voor mensen met een beperking

 

Met Dragon Professional Group werk je 7 keer sneller dan wanneer je zou typen en binnen 10 minuten herkent de spraakherkenningssoftware je stem. De spraakherkenning is zelflerend en heeft uiteindelijk een nauwkeurigheid tot wel 99%. 


Lees verder:

E-participatie is belangrijk