Posts met de tag KofaxKofax verandert haar naam in Tungsten Automation
: Breaking News. In 2024 zal de naam Kofax veranderen in Tungsten Automation. Dit zal in de komende maanden stapsgewijs gebeuren door aanpassing van onder andere de digitale platforms, communicatie en publiciteit.

Papieren dossier vernietigen na digitaal opslaan met Kofax Power PDF
Mag ik een papieren dossier vernietigen nadat ik het digitaal heb opgeslagen? Een huisartsenpraktijk wil alle papieren medische dossiers digitaliseren. Een aantal dossiers bevat ook een schriftelijke wilsverklaring. Je mag papieren patiëntendossiers en daaraan toegevoegde stukken vernietigen, nadat je ze digitaal hebt opgeslagen en beveiligd. Wel is het van belang dat een scan een juiste en volledige weergave is van het originele document.

Kofax Power PDF nieuwste versie Power PDF-software
Power PDF verbetert de productiviteit van werknemers door een superieure gebruikerservaring en ongeëvenaarde documentconversie en -nauwkeurigheid.