Voordelen AI op de krappe arbeidsmarkt

Voordelen van AI op de krappe arbeidsmarkt door spraakherkenningssoftware

Een belangrijke manier waarop AI het werk gemakkelijker maakt, is door het automatiseren van repetitieve taken. Denk bijvoorbeeld aan het handmatig invoeren van gegevens en handelingen die voorheen veel tijd en moeite kostten.

 

Dankzij AI kunnen deze taken nu sneller en nauwkeuriger worden uitgevoerd. Slimme computers zijn in staat om grote hoeveelheden informatie te verwerken, waardoor medewerkers zich volledig kunnen richten op complexere werkzaamheden.

Door het gebruik van AI werken we efficiënter, waardoor we meer werk verzetten met minder personeel.

Bijna vier op de tien Nederlanders vreest dat de opmars van kunstmatige intelligentie (AI) banen gaat kosten. Toch is vrijwel niemand bang voor het volledig verdwijnen van zijn eigen baan, staat in een onderzoek van ING.

AI laat mijn baan verdwijnen

Ondanks de krappe arbeidsmarkt maken we nog onvoldoende gebruik van AI

Misschien ligt ‘angst voor AI’ ten grondslag en kiezen medewerkers vaker voor het niet gebruiken van deze handige tool. Doen wat je altijd al deed ondanks dat wat je altijd al deed je werkdruk verhoogde.

 

Medewerkers met hoge werkdruk grijpen eerder alles aan wanneer het hun werk vereenvoudigd. Dat zien we ook in de zorg. Er is bijna een wildgroei van AI toepassingen zoals voor spraakherkenning ontstaan. Kleine startups met en zonder investeerders achter zich. Investeerders zien het innovatieve aspect van bijvoorbeeld spraakherkenning in combinatie met AI zoals DMO en DPA 

 

Op de beurs Zorg & ICT zagen we dan ook meer dan 8 bedrijven (waarvan een aantal startups) die in deze markt springen. Ook in andere takken van sport zoals Finance en Legal, is interesse in het vereenvoudigen van administratieve taken.

AI leeft op data

Deze data moet natuurlijk op de juiste manier verzameld, bewaard en voldoende beveiligd worden.

 

De kern van AI's vermogen om te leren en te evolueren is data. Data fungeert als de brandstof voor AI; het voedt de algoritmen die patronen herkennen, voorspellingen doen en zelfs beslissingen nemen.

 

In de wereld van AI is de kwaliteit en kwantiteit van data van cruciaal belang. Goed gelabelde en gestructureerde data stelt AI in staat om nauwkeuriger en efficiënter te werken. Dit is vooral belangrijk in domeinen waar beslissingen grote gevolgen kunnen hebben, zoals medische diagnoses of autonoom rijden. Wie wil data delen?

 

Echter, de verzameling en het gebruik van data brengen ook ethische vraagstukken met zich mee. Privacy is een groot zorgpunt; hoe meer data AI-systemen verzamelen, hoe groter het risico op datalekken en misbruik van persoonlijke informatie.

 

Daarom is het essentieel dat er strikte regels en protocollen zijn voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van data. Organisaties moeten transparant zijn over welke data ze verzamelen en hoe deze wordt gebruikt. Bovendien moeten ze ervoor zorgen dat de data beveiligd is tegen cyberaanvallen en andere vormen van ongeautoriseerde toegang.

Nuance, Spraakherkenningssoftware Dragon

Automatische spraakherkenningsmodellen trainen met geanonimiseerde gegevens. Ondanks het anoniem maken van de gesproken namen door Dragon Medisch, behoudt Dragon een goede leercurve met handhaving van security. Hoe doet Nuance dat? Privacy is enorm belangrijk vooral in de medische wereld. Voor optimalisatie van de herkenning voor spraak-naar-tekst worden alle woorden, zinsdelen en zinnen opgeslagen met daarbij de audio per auteur.

Lees verder over: automatische spraakherkenningsmodellen trainen met geanonimiseerde gegevens. 


Nuanxe DAX-Copilot

 

 

 

Het is een spannende tijd voor AI en data, en de mogelijkheden lijken eindeloos. Maar het is van cruciaal belang dat we de risico's niet uit het oog verliezen en zorgen voor een verantwoord gebruik van deze krachtige technologie. 

Nuance DAX-Copilot

De voordelen van AI op de krappe arbeidsmarkt zijn veelzijdig en kunnen een significante impact hebben

Efficiëntie en Productiviteit: AI kan helpen de efficiëntie en productiviteit te verhogen door het automatiseren van repetitieve en tijdrovende taken. Dit stelt werknemers in staat zich te richten op meer complexe en waardevolle werkzaamheden.

 

Nauwkeurigheid: AI-systemen zijn in staat om complexe berekeningen en analyses met hoge precisie uit te voeren, wat de kans op menselijke fouten vermindert.

 

Ondersteuning bij Besluitvorming: AI kan diepgaande analyses uitvoeren en waardevolle inzichten bieden die bedrijven helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen.

 

Klanttevredenheid: Door snellere en nauwkeurigere dienstverlening kan AI bijdragen aan een hogere klanttevredenheid.

 

Arbeidstekorten: AI kan potentieel helpen bij het oplossen van arbeidstekorten, vooral in sectoren waar een grote vraag is naar gespecialiseerde vaardigheden.

 

Toekomst van Banen: AI zal waarschijnlijk een significante impact hebben op de toekomst van banen, waarbij sommige functies zullen veranderen en nieuwe functies zullen ontstaan.

Lees verder:


AI technologie van Nuance DAX Copilot

AI technologie van Nuance DAX Copilot

 

Nuance DAX-Copilot is een add-on op Dragon Medical One, een extra module die niet los van Dragon Medical One functioneert.

Diverse AI-technologieën worden gebruikt om interviews tussen een arts en een patiënt om te zetten in gestructureerde en nauwkeurige medische verslagen. Deze add-on helpt artsen om meer tijd te besteden aan de zorg voor hun patiënten en minder tijd aan administratieve taken.

 

Lees verder over AI technologie van Nuance DAX Copilot

Spraak gestuurde Efficiëntie

Spraak gestuurde efficiëntie

Waarom zou je bestaande werkprocessen optimaliseren?

Met de juiste tools kun je alle soorten bedrijfsprocessen optimaliseren. Het effect van dergelijke verbetertrajecten is op verschillende vlakken merk- en voelbaar. Het verbeteren van bedrijfsprocessen brengt onder meer de onderstaande voordelen met zich mee.

 

  • De kwaliteit van het eindresultaat verbetert.
  • De doorlooptijd vermindert, waardoor je een product of dienst sneller kunt afhandelen.
  • Je kunt onnodige kosten schrappen die bijvoorbeeld ontstaan door het onnodig herhalen van bepaalde handelingen.

Cedere gebruikt spraakherkenning voor het optimaliseren van werkprocessen bij haar klanten.
Lees verder over spraak gestuurde efficiëntie