JUSTUS, Medische Expertise, maakt dicteer proces lean!

Justus Medische Expertise  B.V. ondersteunt al ruim 25 jaar opdrachtgevers en medisch experts bij het verrichten van (multidisciplinaire) expertises door middel van administratieve en logistieke ondersteuning,  waarbij altijd de onafhankelijke medische basis als einddoel wordt bewaakt.

 

Opdrachtgevers zijn onder meer verzekeraars, letselschade specialisten en advocaten.

Gecombineerde expertises kunnen meestal op één dag en op diverse locaties in het gehele land plaatsvinden, zodat de belasting voor de cliënt beperkt blijft. Voor Justus werken meer dan 30 medisch specialisten met diverse aandachtsgebieden waaronder orthopedie, neurologie, cardiologie en psychiatrie. Justus verzorgt de planning, correspondentie, uitwerking en verzending van de medische rapportages en de facturering.

Uitdaging voor Justus

De medisch experts consulteren op diverse plaatsen in Nederland. Iedere medisch expert hanteerde hierbij zijn eigen manier van verslaglegging: sommige specialisten dicteerden op bandjes die fysiek en beveiligd naar Justus gestuurd moesten worden, andere rapporteerden handmatig of dicteerden met behulp van een digitale voicerecorder.

 

Deze concept verslagen werden door de medewerkers van Backoffice van Justus uitgetypt in een Word bestand. De aan Justus verbonden stafarts controleerde de medische verslagen, waarna de data beschikbaar werden gesteld aan de cliënt en/of opdrachtgever.

 


Dictation Anywhere

Dictation Anywhere is een dicteer oplossing van Cedere. Een combinatie van digitaal dicteren en spraakherkenning via de cloud. In een volkomen veilige omgeving staan de spraakprofielen van de specialisten. Op een beveiligde app wordt een dictaat ingesproken, eventueel foto’s toegevoegd, en versleuteld verzonden naar de server. De Dictation Anywhere server vertaalt het dictaat naar tekst. 99 % herkenbaarheid is goed haalbaar. De backoffice leest de geschreven tekst, corrigeert en plaatst deze in een dossier, hetgeen de backoffice een tijdreductie geeft van meer dan 50 %.

Justus is, na een succesvolle pilot van twee maanden, overgestapt op Dictation Anywhere

Omdat security erg belangrijk is, heeft de interne Security Agent allereerst het proces gecontroleerd. Installatie is samen met de eigen ICT afdeling uitgevoerd. Nadat de techniek in orde was, is de pilot gestart voor twee maanden. Cedere heeft in deze periode de trainingen op zich genomen en een Train-de-Trainer sessie gehouden.

Na de daadwerkelijke beslissing nam Justus de uitrol naar de medisch specialisten zelf voor haar rekening. Een voordeel hierbij was dat, bij wijziging van specialisten, Justus dit zelf op zich kon nemen. Zo kon ook de koud-water-vrees van sommige experts snel worden weggenomen.

Justus verslaglegging workaround

Justus heeft hiermee de doorlooptijd voor het generen van een medisch rapport enorm verkort. De cliënt bezoekt de medisch expert en deze dicteert direct zijn bevindingen in een beveiligde app op zijn smartphone.  Backoffice ontvangt binnen enkele minuten het uitgeschreven dictaat, dus al in tekst omgezet, op haar computer. In plaatst van typen luistert de medewerker van de backoffice het dictaat af en corrigeert de herkenningsfouten.

 

Dictation Anywhere leert van deze correcties en de spraakprofielen worden hierdoor nog intelligenter, waardoor er nog minder gecorrigeerd hoeft te worden. Het verslag wordt direct in het dossiervolgsysteem iLetsel geplaatst en de data zijn beschikbaar. Het verslag wordt vervolgens door de stafarts bekeken.  De totale doorlooptijd is hierdoor aanzienlijk verkort.

Justus maakt verslaglegging lean

Door het gebruik van Dictation Anywhere door Justus zijn er voordelen voor alle partijen:

Þ Medisch expert kan overal in Nederland inspreken

Þ Medisch expert spreekt direct in op de app van zijn smartphone en is klaar

Þ Backoffice ontvangt binnen enkele minuten de tekst en controleert in plaats van typt

Þ Het document met de correcte tekst wordt direct in het dossiervolgsysteem geplaatst

Þ Hierdoor snelle controle door stafarts van medisch verslag.

Þ Opdrachtgever heeft snel het expertiseverslag op de “deurmat..”

Þ Kostenbesparing door verkorten doorlooptijd

Þ Wachtlijst voor een expertise wordt korter

 

 

Alleen maar winnaars:  Justus kan meer service bieden dan haar concurrenten  en door verkorten doorlooptijd worden kosten bespaard

Reactie van medewerker backoffice:
“Hele alinea’s gaan goed. Je ziet dat hij snel leert. Even een investering maar die halen we er heel snel uit. Eigenlijk is er geen betere methode dan deze.”

 

 


Op zoek naar specialisten:

In verband met uitbreiding is Justus altijd op zoek naar medisch specialisten met interesse in het verrichten van Medische Expertises. Interesse? Neem contact op met stafarts Monique Tolsma-Piegza M.Tolsma@justus.nl


Ook interessant:

Dragon voor Letselschade specialisten
Dragon voor Letselschade specialisten

Het hele verhaal in pdf

Download
Download de white paper met het hele verhaal in pdf.
Justus.pdf
Adobe Acrobat document 327.4 KB