10 tips om Dragon te optimaliseren!

Bereidt u zich voor op het drukke naseizoen? Neemt u extra vrije dagen of werkt u achterstallige werk weg?

Ik hoor regelmatig: "volgens mij kan ik er meer mee dan dat ik nu doe" of "ik wil er meer uithalen en de herkenbaarheid kan omhoog!" Doe uw voordeel ermee en bekijk deze tips.

 

 

1.       Heeft u de laatste release van Dragon?
Bij elke nieuwe release wordt Dragon sneller, accurater en kan beter met de nieuwe software van Microsoft omgaan. Bij Help in uw DragonBalk > Info, vindt u uw huidige versie en uw activatiecode. Het is beter om uw spraakprofiel niet te upgraden maar wel het programma.  Zet wel de toegevoegde woorden over naar de nieuwe versie. De laatste versie is Dragon Professional Individual 15.3. Of Dragon Group versie 15.3.

2.       Maak een back-up van uw profiel
Dragon maakt met regelmaat back-ups van uw spraakprofiel op uw lokale computer. Maak regelmatig een back-up op een externe schijf of een memorystick. Bij een computercrash kunt u deze backup eenvoudig terugzetten en hoeft u niet opnieuw te beginnen.

3.       Maak een extra lexicon voor privé of werk gebruik
De herkenbaarheid is sterk afhankelijk van het lexicon of woordenboek. Gebruikt u spraakherkenning voor zowel privé als werk, maak dan een specifiek lexicon aan.

4.      Ruim oude en foute woorden op
Uw lexicon raakt vervuild door per abuis foute woorden toe te voegen. Dit beïnvloedt de herkenbaarheid. Kijk de toegevoegde woorden na en bewerk  of verwijder ze.


5.       Analyseer bestaande documenten 
Dragon leert van analyse bestaande documenten. Woorden die Dragon nog niet kent worden toegevoegd en de schrijfstijl geanalyseerd. Zo gaat de herkenbaarheid omhoog. Neem wel documenten die u zelf heeft gemaakt, anders leert ze van anderen en verslechtert juist de herkenbaarheid.

6.       Leren van verzonden e-mail
Wilt u de namen van uw contacten uit Outlook toevoegen aan het lexicon? Of leren van de verzonden e-mails? Analyseer de e-mails. Dragon herkent dan de namen die u dicteert en leert van het gebruik van uw mailprogramma.

7.       Staat uw microfoon nog goed ingesteld?
Met regelmaat stelt u de microfoon in. Dragon gebruikt daar een Audiowizard voor. De wizard stelt de microfoon in aan de hand van uw stem en omgevingsgeluid. Verkouden of nieuwe collega op uw kantoor? Stel microfoon opnieuw in met audiowizard.

8.       Nauwkeurigheidsafstemming starten of automatisch laten starten..
Dragon slaat gebruik op in een log-file om van te leren. Uw gebruikte en uitgesproken woorden worden opgeslagen in dit bestand. Bij de Akoestische en taalmodeloptimalisatie, analyseert Dragon dit bestand en leert daarvan. U kunt dit proces handmatig starten of  automatiseren zodat dit proces regelmatig gebeurd


9.       Sjablonen maken voor herhalende acties of teksten
Gebruikt u vaak dezelfde stukken tekst of voert u regelmatig dezelfde handelingen uit? Maak daar een spraakopdracht van. Bijvoorbeeld een mail met een aftiteling of een riedeltje tekst die u eenvoudig met één spraakopdracht in WORD of mail kunt toevoegen.
Vaak 'concept' printen, ook hier kunt u een automatische handeling van maken. Hier wint u heel veel tijd mee.

 

10.     Neem een training, maatwerk of online
Na verloop van tijd heeft u wellicht een eigen manier van werken aangenomen of nooit een training gehad. Dan is het tijd voor Summerschool , een vervolg of online training voor optimaal gebruik van Dragon.

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in