Social Media versus juridisch correcte taal: wie wint?

Het Covid-19 virus haalt op dit moment nog dagelijks de headlines.

De Tijdelijke Wet maatregelen Covid-19 die door het kabinet op tafel is gelegd  doet heel veel stof opwaaien.

 

Vrijwel meteen werden de Social media overspoeld door berichten van allerlei platforms, belangenorganisaties en dergelijke die steigerden bij de aankondiging van deze wet.

* door Hanneke Tutupoly

In eerste instantie dacht ik “daar heb je ze weer” maar eerlijk gezegd had  ik op dat moment het voorstel ook nog niet goed gelezen.

Tijdelijke Wet, Noodwet, Spoedwet, wie snapt het nog?

Alle ophef: hoax of toch niet?

Maar op een gegeven moment bleek het toch een serieus issue te zijn.

Wanneer niet alleen de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), maar ook de Raad voor de Rechtspraak en de Nationale Ombudsman kritiek hebben of op zijn minst hun zorg uitspreken, dan is er wel wat aan de hand.

Verschillende inzichten

Interessant zijn de verschillende optieken van waaruit commentaar wordt geleverd.

De Raad voor de Rechtspraak concentreert zich op het feit dat heel veel begrippen ruim en zelfs vaag zijn geformuleerd. Ook staat bijvoorbeeld niet vast voor welke termijn dit ingrijpende, maar tijdelijke wetsvoorstel van kracht moet zijn.

Wanneer diverse onderdelen aan de letter van de wet getoetst worden lijkt dit voorstel met de nodige haast in elkaar gezet te zijn.

 

De NOvA vraagt zich af of door de inzet van tijds- en plaatsgebonden noodverordeningen niet even goed geregeld wordt wat wel of niet mag.

Op deze manier wordt meer maatwerk geleverd; een noodverordening kan zodra deze niet meer nodig is worden ingetrokken. Een Noodwet loopt veel langer. Door het decentrale karakter van de noodwet voelen burgemeesters en gemeentes zich buitenspel gezet.

Ook de adviescommissie strafrecht heeft opmerkingen ten aanzien van de regels met betrekking tot boetes en strafmaat.

 

De Nationale Ombudsman maakt zich vooral zorgen over het draagvlak van en begrip voor deze spoedwet. Is het voor de burger duidelijk waarop dergelijke beslissingen zijn gebaseerd?

De ministeries lijken alle macht naar zich toe te trekken. Is voldoende duidelijk hoe de  controle op de verordeningen en wet geregeld is?

Wie snapt het nog?

Het is niet vreemd dat men zich door deze wet gecontroleerd voelt en er grote problemen mee heeft. Omdat het originele voorstel en lang is en niet altijd in duidelijke taal geschreven is, vormen velen hun mening na het leven van samenvattingen die vaak subjectief zijn.

Kan je het mensen kwalijk nemen dat ze van een gemakkelijker leesbare samenvatting uitgaan?

Blijkbaar blijft het heel moeilijk om dit soort belangrijke regels goed te onderbouwen en dicht te timmeren en tegelijkertijd in begrijpelijke taal te formuleren.

Een relatief vrije zomer tegemoet

Hoe dan ook, inmiddels is besloten dat deze “spoedwet” niet zoals gepland op 1 juli in werking treedt; de aangepaste versie wordt op z’n vroegst 1 september van kracht.

 

En we weten nu dat vanaf 1 juli is er veel meer toegestaan, met de 1.5 meter vrijwel overal als norm.

Is dat fijn? Ja, natuurlijk.

Is dat spannend? Ook ja.

Want in het buitenland raast het virus nog rond of steekt weer de kop op.

De komende weken zal blijken of we het gaan redden, veel meer vrijheid, misschien meer situaties waarbij gehandhaafd moet worden op de 1,5 meter, alles binnen de huidige regelgeving.

We wachten af of en wanneer er een nieuwe versie van de Tijdelijke Wet maatregelen Covid-19 komt.

 

En mochten dan onverhoopt diverse instanties weer reacties schrijven van tussen de 10 en 14 pagina’s, dan vraag ik mij stiekem af (beroepsdeformatie): zouden deze documenten met spraakherkenning zijn opgesteld?

 

Gerelateerd:

3 maand verder..hoe coronaproef ben jij?

Coronacrisis is domme pech