Rechtsbibliotheek van de Universiteit van Zürich

rechtsbibliotheek van Zürich

De een na grootste bibliotheek van Zwitserland met ca. 230.000 boeken.

 

Op reis in Zurich, Zwitserland, waar we een bibliotheek van de universiteit Zurich afdeling Recht wetenschappen bezochten. Een zeer indrukwekkend gebouw met alleen rechtskundige boeken uit de hele wereld. Beetje snuffelend tussen de genres werd duidelijk dat de Zwitsers 4 talen gebruiken. De voertaal is weliswaar Zwitserduits ( bijna onverstaanbaar) maar deze bibliotheek huisvest boeken in deze 4 talen: Duits, Engels, Frans en Italiaans.

Voor Zwitserduits is nog geen spraakherkenning ontwikkeld. Ondanks de 4,5 miljoen mensen die deze niet officiële taal spreken. Het Zwitserduits is een variant van het Duits. De gesproken taal is over het algemeen niet wederzijds verstaanbaar met standaard Duits. Voor Duits is er wel spraakherkenning, zowel Dragon als SpeechLive.

 

Meer Info

Acquisitieprofiel en incassogebied

De bibliotheekcollectie omvat circa 230.000 boeken en 600 geabonneerde juridische tijdschriften en series. Het verzamelgebied omvat voornamelijk het nationale recht, het recht van de buurlanden (Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Liechtenstein) en de Anglo-Amerikaanse rechtsstelsels (VS, Groot-Brittannië). De publicaties over Zwitsers recht zijn zo volledig mogelijk overgenomen. Een aparte studiebibliotheek dekt de behoeften van rechtenstudenten aan de nieuwste studieliteratuur.

Bibliotheek van Zurich

Swiss Library Service Platform SLSP

De juridische bibliotheek is aangesloten op het Swiss Library Service Platform, SLSP. SLSP is een centraal serviceplatform voor meer dan 400 academische bibliotheken in heel Zwitserland.

 

De bibliotheek van het Rechtswissenschaftliches Institut in het Zwitserse Zürich is ontworpen en gebouwd door de beroemde architect Santiago Calatrava. Hij integreerde de bibliotheek in de binnenplaats van het voormalige Scheikundegebouw uit 1909. Aan de buitenkant van het gebouw zie je alleen het oude originele façade.

 

Het interieur van de bibliotheek bestaat uit lichte houten galerijen rond een asymmetrische ellipsvormige open ruimte die van de eerste tot aan de zevende verdieping reikt. Vanaf de begane grond bekeken lijken de balustrades van de verdiepingen in de ruimte te zweven – de constructie wordt gedragen door slechts acht vrijwel onzichtbare pijlers.

 

De universiteitsbibliotheek is overdekt met een glazen koepel met een geïntegreerd mechanisch zonnescherm, dat in de winter zoveel mogelijk daglicht binnenlaat en in de zomer de hitte buiten houdt. Het gebouw biedt 5000 meter ruimte voor boeken en 500 werkplekken.

Ter vergelijking met UVA en HVA, Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam

Ter vergelijking, de Bibliotheek van UVA en HVA beheert fysieke collecties met een totale omvang van meer dan honderd kilometer. Zo’n tien procent daarvan is niet ontsloten en daarmee niet toegankelijk voor haar gebruikers. Er ligt een plan om deze achterstand binnen twee jaar weg te werken (2019).

 

Ambitie: in 2022 heeft de Bibliotheek een nieuwe balans gevonden in haar aanbod van informatie voor haar gebruikers. Digitaal is weliswaar de nieuwe norm, maar met respect voor de eeuwenoude collecties van fysieke (boek)materialen en objecten. De UVA en HVA Bibliotheek streeft naar toegang tot het wereldwijde informatieaanbod. Of koppelingen met Zwitserland ontstaan wordt niet genoemd.

Meer over het gebouw zelf

Santiago Calatrava, de architect van bibliotheek Rechtswissenschaftliches Institut

Santiago Calatrava, geboren in Valencia in 1951, komt uit een familie van kooplieden. De renovatie van station Stadelhofen in 1983 was zijn eerste grote project (zie foto). Santiago Calatrava is getrouwd met een advocaat Robetina, die hij in Zürich heeft ontmoet en heeft vier kinderen.

 

Robertina Calatrava was een rechtenstudent toen ze Santiago ontmoette en werd later advocaat. Ze heeft een belangrijke rol gespeeld bij het beheer van Santiago ’s wijdverbreide zakelijke ondernemingen. 

Een glimp van zijn groeiende architecturale verbeeldingskracht verscheen toen hij en enkele andere afgestudeerde studenten een zwembad ontwierpen en bouwden in de rotonde van het hoofdgebouw van de school - transparant, donutvormig en opgehangen boven de vloer, zodat voorbijgangers zwemmers van onderaf konden bekijken .

 

Brugconstructies zoals die in Barcelona en Bilbao vestigden zijn internationale reputatie. Santiago Calatrava is ook bekend als schilder en beeldhouwer. 

 

Ook in Nederland heeft hij bruggen ontworpen. Realisatie van drie bruggen over de Hoofdvaart in de Haarlemmermeer: de Harp, de Luit en de Citer.

Speciale bibliotheken in Zwitserland

In Zwitserland zijn er ongeveer 400

bibliotheken. Hieronder de belangrijkste betreffende Recht.

Oude Juridische Bibliotheek (AJB)

De Oude Juridische Bibliotheek (AJB) van het Centrum voor Rechtshistorisch Onderzoek bezit een aanzienlijke collectie juridische werken uit de periode vanaf de 16e eeuw, evenals relevante hulpliteratuur, een collectie microfilms en gedigitaliseerde kopieën van middeleeuwse juridische manuscripten en een collectie van transcripties van juridische lezingen uit de 19e en vroege 20e eeuw.

Oude juridische bibliotheek aan de

 Universiteit van Zürich

CIMELS-referentiebibliotheek

De CIMELS Reference Library is een bibliotheek verbonden aan het Centrum voor islamitische en Midden-Oosten Juridische Studies (CIMELS). Het is gespecialiseerd in islamitisch en Midden-Oosters recht.

 

CIMELS-referentiebibliotheek

De bibliotheek van het Europa Institut aan de Universiteit van Zürich (EIZ)

De EIZ-bibliotheek heeft een eigen collectie boeken over Europees recht. 

Bibliotheek van het Europa-Institut aan de

Universiteit van Zürich 

Giacometti-bibliotheek

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid maakt deel uit van de nalatenschap van Zaccaria Giacometti, hoogleraar staatsrecht. 


Klimaat beheersing Zurich bibliotheek

Er is geen rekening gehouden met de temperatuur en het vocht die boeken vasthouden en verspreiden wanneer de zon er op komt te staan. Het kan zomers op de 6e etage 38° Celsius worden.

De boeken uit de 15e en 16e eeuw staan niet opgeslagen in deze ruimte, ze verblijven in een speciale klimatologische ruimte. Deze historische boeken zijn wel op aanvraag in te zien, ze worden alleen beschermd bewaard.

 

Op de 1e etage bevinden zich minder historische boeken achter glas. Sommige zijn nog met de hand geschreven. Ze mogen helaas niet gedigitaliseerd worden.

Digitalisering en scanning Sonttol project

Veel juridische objecten zijn gedigitaliseerd en dus terug te vinden in een online databases. Collega bibliotheken delen gedigitaliseerde boeken. Een groot aantal van de aanwezige boeken zijn niet gedigitaliseerd omdat de uitgever of auteur dit blokkeert of verbiedt.

 

Gelukkig zijn de meeste juridische boeken wel gedigitaliseerd door de uitgever of collegae-bibliotheken. Wie weet kunnen we ze binnenkort vanuit ons kantoor inzien.

 

Voor een aantal jaren geleden hebben we een project gedaan voor een organisatie in Nijmegen. De meer dan 600.000 geschreven registers van de Sonttol ( tol geheven op passage over de Sont tussen Denemarken en Zweden van 1497 tot 1857) werden door middel van spraakherkenning gedigitaliseerd. De Sonttolregisters zijn in te zien op de volgende site. 

 

Geschreven boeken met behulp van scanning met Kofax PowerPDF of Omniage omzetten naar getypte tekst is een uitdaging, bijna onmogelijk. Vooral in de tijd van de 15e en 16e eeuw waar nog geschreven werd met inkt in de oude taal is dat helaas niet mogelijk.

 

We hebben dit probleem opgelost door met spraakherkenning teksten in te spreken in de juiste vensters of vakken nadat we de specifieke historische woorden hadden toegevoegd aan een leeg lexicon.

 

Op bovengenoemde site vind je tevens de scans van de handgeschreven pagina’s uit de registers. Wanneer je hiernaar kijkt, snap je dat het omzetten van geschreven taal naar getypte taal niet op de automatische methode kan zoals bij Kofax OmniPage.

 

Meer over dit project is te vinden op de pagina Projecten.