Waar praten de zorgprofessionals over?

De beurs Zorg & ICT is weer voorbij. Wederom een goede indicator over wat er technisch speelt op de werkvloer binnen de Healthcare. Rondlopend op de beursvloer en de sessies bekijkend vroeg ik mij af, waar hebben we het met z’n allen over? Wat is belangrijk voor medewerkers in de zorg?

  • De afstemming tussen zorgprofessionals
  • Het luisteren en begrip tonen aan patiënten
  • De kennis en expertise over post-COVID
  • De behandeling en het behandelplan van post-COVID
  • Samenwerken en waarden
  • Digitalisering en slimmer werken

De zorgsector is een energieke en uitdagende werkomgeving, waar veel verschillende professionals samenwerken om de beste zorg te bieden aan hun patiënten en cliënten. Maar waar praten de zorgprofessionals het meest over? Wat zijn de onderwerpen die hen bezighouden, inspireren of frustreren?De zorgsector is een energieke en uitdagende werkomgeving, waar veel verschillende professionals samenwerken om de beste zorg te bieden aan hun patiënten en cliënten. Maar waar praten de zorgprofessionals het meest over? Wat zijn de onderwerpen die hen bezighouden, inspireren of frustreren? 

De meest besproken thema's in de zorgsector door het personeel

De invloed van de coronacrisis

De coronapandemie heeft een enorme invloed gehad op de zorgsector, zowel op het gebied van de capaciteit, de werkdruk, de veiligheid als de kwaliteit van de zorg. Medewerkers delen hun ervaringen, uitdagingen en oplossingen om de zorg te blijven leveren in deze moeilijke tijd. Ze uiten ook hun waardering voor elkaar en voor de steun die ze krijgen van de samenleving.

De digitalisering van de zorg

De digitalisering van de zorg is een trend die al langer gaande is, maar die door de coronacrisis in een stroomversnelling is gekomen. Er wordt gepraat over de mogelijkheden en voordelen van digitale toepassingen, zoals eHealth, telemonitoring, kunstmatige intelligentie (AI) en robotica. Ze bespreken ook de uitdagingen en risico's die gepaard gaan met de digitalisering, zoals privacy, ethiek en weerstand. Digitalisering zal een groot tekort aan personeel moeten gaan oplossen, wordt gedacht.

De samenwerking in de zorg

De samenwerking in de zorg is een essentieel aspect voor het leveren van goede en efficiënte zorg. Zorgverleners praten over hoe ze samenwerken met andere disciplines, organisaties en sectoren om de zorg te verbeteren en te innoveren. Ze wisselen kennis, ervaringen en best practices uit om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Ze benoemen ook de knelpunten en barrières die de samenwerking bemoeilijken of belemmeren. Het delen van zorgdata blijft nog wel een probleem met de huidige wetgeving. De wetgeving veranderd, maar niet zonder problemen.

Lees Deloitte over gebruik zorgdata.

De ontwikkeling en scholing

De ontwikkeling en scholing is een belangrijk thema voor het behoud en de kwaliteit van het personeel in de zorgsector. Belangrijk is hoe ze zichzelf blijven ontwikkelen en bijscholen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Ze delen ook hun wensen en behoeften op het gebied van loopbaanontwikkeling en mobiliteit. 

De waardering en erkenning van de zorgspecialisten

De waardering en erkenning is een thema dat veel emoties oproept bij de mensen die in de zorg werken. Over hoe ze zich gewaardeerd en erkend voelen voor hun werk, maar ook over hoe ze zich ondergewaardeerd en miskend voelen. Ze uiten hun trots, passie en betrokkenheid bij hun vak, maar ook hun frustratie, teleurstelling en onvrede over hun arbeidsomstandigheden en -voorwaarden.

 

Lees verder op: Coach Anneke over gebrek aan waardering in de zorg: ‘Mensen willen gezien en gehoord worden’ - Hart voor Zorg

Welke waarden vinden mensen belangrijk in de zorg?

De Waardenkaart van de Nederlandse gezondheidszorg:

De gezondheidszorg is een van de populairste onderwerpen van het maatschappelijk debat in Nederland. Hoe hoog mag het eigen risico zijn? Hoe krijgen we de zorg voor ouderen op orde? Wat mogen ‘dure’ medicijnen kosten? En hoe roepen we een halt toe aan de bureaucratische rompslomp? Deze vragen domineren de politiek, de media en het werk van de 1,5 miljoen Nederlanders die in en om de zorg werken.


Lees het document op zo werkt de zorg.

 

Er worden veel belangrijke thema’s in de zorgsector besproken, zoals innovatie, duurzaamheid, preventie, diversiteit en inclusie. Dit geeft aan dat we nog vele processen kunnen optimaliseren en slimmer laten verlopen. Spraakherkenning in de zorg is nog een ondergeschoven kindje, helaas. Kom met ons in gesprek en ervaar de tijdwinst die je behaalt met deze innovatieve techniek.Lees verder: