De advocaat: zakkenvuller of keiharde werker

Bij “advocaat” denken veel mensen aan een man of vrouw die uiteraard gestudeerd heeft, nogal elitair is en met relatief weinig moeite bakken met geld binnenharkt.

 

Dat beeld zal misschien voor enkeling kloppen, maar gaat niet op voor de gemiddelde advocaat. Waar komt dit beeld vandaan?

Profilering

Soms door de wijze waarop sommigen zich profileren en dan heb ik het niet alleen over de media. Veel advocaten kiezen bij voorkeur hun kantoren in karakteristieke panden met uitstraling zoals oude herenhuizen, landhuizen of grote nieuwbouwprojecten. En die indruk blijft hangen, dat eenvoudige gebouw waarin een ander zich huisvest niet.

En iedereen kent wel verhalen van kennissen die een advocaat nodig hadden en daarvoor een nogal gepeperde rekening gepresenteerd krijgen. Dergelijke facturen zijn vaak gebaseerd op een honorarium van tussen de

€ 150 ,00 tot € 275,00 per uur exclusief BTW.

Waar blijft dat geld?

Op zich zijn dat behoorlijke beloningen, maar over het algemeen zijn dit niet de bedragen die rechtstreeks in de zakken van de advocaten verdwijnen.

Want naast kostenposten als huisvesting, de abonnementen op jurisprudentie en de vaak prijzige opleidingen hebben de meeste advocaten ook nog ondersteuners, zoals een secretariaat en/of juridisch medewerkers, die betaald moeten worden.  Dit zijn allemaal kosten die niet gedekt worden door de dikwijls gebruikelijke 6% kantoorkosten. In vaktermen heeft men het dan ook wel over fee-earners en fee-burners.


7 advocaten? Gefeliciteerd, gemiddeld het meest rendabel

Volgens onderzoek zijn kantoren met 7 advocaten het meest rendabel. In deze categorie wordt 38% van de kosten van een medewerker die fulltime werkt betaald van de declarabele uren van één advocaat (fee-earner). Dit percentage loopt op tot 55% bij een kantoor waar tussen de 20 en 26 advocaten werken. Indien u meer wilt weten over dit onderwerp verwijs ik u naar het artikel van Peter Louwerse in de Mr. Online van 23 oktober 2018 met als titel “kantoor met 7 advocaten rendeert het best”.

 

Aangezien dit puur om loonkosten gaat en niet om verdere onkosten wordt duidelijk dat een advocaat niet alleen behoorlijke inkomsten ontvangt maar ook veel uitgaven te verwerken heeft.

 

Dit betekent dat het belangrijk is om zo efficiënt mogelijk te werken, en dit is niet alleen van toepassing op de middelgrote en grotere kantoren.


Wat als mijn kantoor kleiner is?

Want waarschijnlijk geldt dit misschien nog meer voor de kleine kantoren, de zogeheten ‘een-pitters’ en degenen die werkzaam zijn in de sociale advocatuur.

 

Hier zal de fte-last nog zwaarder drukken. Of men besluit om met minder of geen ondersteuning te werken. In dat laatste geval zijn, zeker bij sociale advocatuur, niet alle bestede uren declarabel. Om dan het aantal gewerkte uren binnen de perken te houden is een grote uitdaging.

 

Vooral omdat bij gesubsidieerde rechtshulp de Raad voor Rechtsbijstand standaard normen heeft hoeveel uur er aan een bepaalde zaak besteed mag worden. Wat u omdat dat naar uw idee nodig is meer besteedt, doet u dan voor eigen rekening.


Als het niet uit de lengte kan, moet het maar uit de breedte

Voor vrijwel alle kantoren valt nog veel winst te behalen. Door verbetering van het proces is het mogelijk om meer uit uw omzet te halen en minder kosten te maken. Zo is een tijdwinst van 60% te halen door te spreken in plaats van te typen, door bijvoorbeeld (digitaal) dicteren of spraakherkenning.

 

En wanneer u ondersteund wordt door een backoffice kunnen zij de dictaten uitwerken door te typen of om ook met spraakherkenning te werken. (en zo kunnen zij uw teksten indien nodig omzetten in fraaiere zinnen).

Mocht u denken dat u meer heeft aan een meer efficiëntere verwerking van uw documenten denk dan eens aan het optimaliseren van uw workflow door  Business Process Management. Want ook daar valt veel winst te behalen.

Ook interessant:

Is spraakherkenning ook iets voor mij als advocaat?

PDF en OCR software voor papierloos bureau werk

Oplossingen voor afdrukbeheer met Equitrac