AI technologie van Nuance DAX Copilot

Nuance DAX-Copilot is een add-on op Dragon Medical One, een extra module die niet los van Dragon Medical One functioneert.

Diverse AI-technologieën worden gebruikt om interviews tussen een arts en een patiënt om te zetten in gestructureerde en nauwkeurige medische verslagen. Deze add-on helpt artsen om meer tijd te besteden aan de zorg voor hun patiënten en minder tijd aan administratieve taken.

 

In het onderstaand filmpje is zichtbaar hoe gebruiksvriendelijk DAX Copilot werkt. Een samenvatting van het gesprek tussen arts en de patiënt of cliënt wordt gestructureerd samengevat en de nodige waarden op de juiste plaatsen in een dossier weggeschreven.

 

 

Nuance DAX-Copilot maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking, spraakherkenning, machine learning en klinische ontologieën om de gesprekken te analyseren, de relevante informatie te extraheren en deze te presenteren in een overzichtelijk formaat dat voldoet aan de wettelijke normen en richtlijnen.


De AI technologieën die Nuance DAX-copilot gebruikt zijn:

  1. Conversationele AI is een vorm van kunstmatige intelligentie die menselijke taal kan begrijpen en produceren
  2. Ambient AI of omgevingsintelligentie, is om de interactie tussen mensen en technologie onopvallend, intuïtief en adaptief te maken
  3. Generative AI is een vorm van kunstmatige intelligentie die nieuwe gegevens of inhoud kan creëren, zoals teksten, afbeeldingen, muziek of code
  4.  Responsible AI is een term die gebruikt wordt om te beschrijven hoe kunstmatige intelligentie (AI) op een ethische, transparante en veilige manier ontwikkeld en toegepast kan worden

Conversationele kunstmatige intelligentie (AI) verwijst naar technologieën, zoals chatbots of virtuele agenten, waarmee gebruikers kunnen praten. Ze gebruiken grote hoeveelheden gegevens, machine learning en natuurlijke taalverwerking om menselijke interacties te imiteren, spraak- en tekstinvoer te herkennen en hun betekenissen in verschillende talen te vertalen.

Ambient AI is een technologie die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie om apparaten en systemen in staat te stellen om zich aan te passen aan hun omgeving en te reageren op veranderingen. Ambient AI stelt apparaten in staat om gegevens te verzamelen, te analyseren en te gebruiken om beslissingen te nemen zonder menselijke tussenkomst. Ambient AI kan worden toegepast op verschillende gebieden, zoals gezondheidszorg, beveiliging, slimme steden en huizen, en industrie en realtime beveiliging.

Generative AI is een geweldige technologie die nieuwe media kan maken, zoals tekst, afbeeldingen, video of audio, op basis van wat gebruikers vragen. Generative AI leert van de gegevens die gebruikers invoeren en maakt dan iets nieuws dat daarop lijkt. Generative AI kan voor veel dingen worden gebruikt, zoals kunst, schrijven, softwareontwikkeling, productontwerp, gezondheidszorg, financiën, gaming, marketing en mode.

 

Een voorbeeld van generative AI is ChatGPT, een chatbot die in staat is om zeer menselijke interacties te simuleren. ChatGPT, gelanceerd door OpenAI, werd in 2022 enorm populair en trok veel publieke aandacht. ChatGPT maakt gebruik van een generatief voorgetrainde transformer (GPT), een soort foundation model dat getraind is op een grote hoeveelheid ongelabelde data en dat gebruikt kan worden voor verschillende taken, met extra fijne afstemming. 

Responsible AI gaat over het goed werken van AI-systemen. We willen dat AI veilig, betrouwbaar en ethisch is. We willen ook dat AI goed is voor mensen, groepen en de wereld. Daarom moeten we AI-systemen zo maken dat ze eerlijk, inclusief, transparant en verantwoordbaar zijn. We moeten ook zorgen dat AI de regels volgt, en dat AI de mensenrechten en democratische waarden eert.

 

Er zijn verschillende initiatieven en organisaties die zich inzetten voor Responsible AI, zoals Microsoft, PwC, Accenture, UNESCO en de Europese Unie. Zij bieden richtlijnen, tools, onderzoek en beleid om Responsible AI te bevorderen en te implementeren.

 

DAX-Copilot en Dragon Medical One gebruiken al deze technieken om tot een geweldig resultaat te komen. De herkenning van jouw woorden, jouw zinsbouw en de hoge herkenningsgraad is mede dankzij deze technieken bovenmaats.

 

Het vrijblijvend testen met Dragon Medical One is mogelijk. Vul het formulier in op deze pagina en Cedere neemt contact op. DAX Copilot werkt niet zonder Dragon Medical One.