Spraakverwarring over het woordje spraakherkenning

Spraakmakende spraakherkenning komt ter sprake in dit onderstaande schrijven gemaakt met spraakinput. Om Spraakverwarring te voorkomen hebben we diverse woorden, beginnend met het woord “spraak” vergeleken en uitgelegd.

Spraakherkenning en spraakverwarring

Wanneer mij wordt gevraagd wat de corebusiness van Cedere is, zeg ik altijd: “onze corebusiness is digitaal dicteren een spraakherkenning”. Dan wacht ik even af of iemand een spoor van herkenning geeft en dan vraag ik: “ken je dat?”. Dan volgt meestal een ander antwoord dan je zou verwachten. Ze hebben het over het herkennen van de spraak bij spraakgebrek bijvoorbeeld door logopedie, of iets met vertaling, of iets met voorlezen, of iets met is het voor blinden, dyslexie? Iets voor in de auto?

Deze laatste vraag komt eigenlijk het dichtstbij. Want inderdaad, de spraaksturing in de auto wordt door dezelfde leverancier geleverd als de software die wij gebruiken, namelijk Nuance. Het is weliswaar een ander systeem, een andere techniek, de herkenbaarheid is lager, maar de leverancier is hetzelfde.

 

Het is ook wel verwarrend, wanneer je in de online encyclopedie kijkt, zijn er 166 woorden die met spraak beginnen. Van spraakles – met 9 letters - tot spraakherkenningssoftware - met 25 letters- leuk voor mannetje-aan-de-galg.


Spraakherkenningssoftware, dat is dus wat Cedere levert, traint, installeert, ondersteunt en nog veel meer. Spraakherkenningssoftware als spraakinput en spraakbesturing. Er zit een klein beetje spraakoutput in maar meer voor het controleren van het gedicteerde dan dat het geschikt is voor mensen met een spraakprobleem of leesprobleem.

 

Spraakherkenningssoftware wordt gebruikt om sneller te werken met een computer. Snel tekst dicteren, met de stem commando’s geven, aansturing van de programma’s, accuraat werken zonder taalfouten. Voor het grootste gedeelte wordt Dragon Professional gebruikt voor zakelijke klanten zoals medische en juridische omgevingen. Als vervolgstap van analoge dicteren.

Spraakherkenningssoftware voor particulieren is naast dat het snel werkt ook goed te gebruiken bij lichamelijke beperkingen of leesbeperking.

Wat doet een logopedist met spraakherkenning?

Logopedie houdt zich bezig met spraakproblemen. Wij zijn geen logopedisten maar sturen wel eens klanten van ons naar een logopedist. Bij verkeerd gebruik van de stem kunnen klachten ontstaan en dat moeten we voorblijven. En soms kan Dragon de klanten niet goed verstaan omdat er slecht wordt gearticuleerd en ook dan verwijzen we graag naar een logopedist.

 

We hebben ook logopedisten als klant, zij gebruiken spraakherkenning om te oefenen en/of om mensen met een leesprobleem, dyslexie of laaggeletterdheid, toch te kunnen helpen.

Spraak therapie

Verschillen spraakinput en spraakoutput en combinatie

zoals hierboven aangegeven kan Dragon zowel spraakinput als spraakoutput leven. Spraakinput is dat we spreken in plaats van typen en muizen, spraakoutput is dat het voorgelezen wordt. Gebruiken we alleen Dragon dan kunnen we volledig spraakinput en spraakbesturing gebruiken en alleen spraakoutput voor teksten in een tekstverwerker zoals Microsoft Word.

 

Spraakoutput is vooral wanneer er leesprobleem zijn bij slechtzienden of blinden, mensen met een leesprobleem, dyslexie of  daaraan verwant. De software voor spraakoutput is bijvoorbeeld Spika, Zoomtext, Supernova, Jaws of Fusion. Deze producten kunnen ook gecombineerd worden, samen geïnstalleerd worden met Dragon, onze voorkeur gaat uit naar spika voor mensen met een leesprobleem Zoomtext voor slechtzienden en blinden. 

Wat is een Spraakcomputer?

Op een spraakcomputer staat een computerstem die uitspreekt wat er wordt getypt. Het zijn diverse soorten stemmen, vrouwen mannen jong en oud, die dicht bij de gebruiker kunnen liggen. Een gebruiker kan ook zijn eigen stem opnemen om later, wanneer de stem eventueel niet meer werkt, deze stem gebruiken als communicatiehulpmiddel. Een spraakcomputer is dus eigenlijk een communicatiehulpmiddel.

Wat is dan spraaksturing?

Bij spraaksturing denken we vaak aan spraakbesturing. Dat klopt en is eigenlijk ook hetzelfde. Met de spraak besturen we niet alleen de auto maar ook de computer. We kunnen ook met onze smartphone spraakopdrachten geven wat ook een combinatie is van spraakbesturing en spraakinput.

 

Voor mensen met een beperking trainen we zowel het tekst dicteren met spraakherkenning als de spraakbesturing van de programma’s en de computer zodat er volledig met de stem gewerkt kan worden.


Spraakbestand?

Met Digitaal Dicteren wordt een stem opgenomen, een dictaat, en opgeslagen op een computer, voicerecorder of smartphone. Dit dictaat is een bestand en dat noemen wij spraakbestand. Dit spraakbestand kunnen we ook gebruiken om het om te zetten in tekst.

 

We geven bijvoorbeeld in Dragon aan waar het spraakbestand staat en geven de opdracht om het spraakbestand uit te werken naar tekst. Een spraakbestand is dus een bestand waarin geluid is opgeslagen. In ons voorbeeld een dictaat.


Is Spraaktechnologie dan een andere methode?

Spraaktechnologie is het herkennen en produceren van gesproken taal door machines. Dat is de technologie die achter de spraakherkenning zit als zijnde software maar het kan ook hardware zijn, machines. Denk hierbij aan robotisering en magazijn bevoorraden. De technologie die achter de spraakherkenning van Dragon zit heet dan ook spraaktechnologie.

Spraakherkenbaarheid moet dat hoog zijn?

Spraakherkenbaarheid is een percentage van de goede vertalingen. Hoe hoger de spraakherkenbaarheid hoe beter de vertaling van spraak naar tekst is verlopen. Dit kan oplopen tot 99,6% bij Dragon.

 

Bij andere spraakherkenningssoftware ligt het vaak lager, 60-80%. De spraakherkenbaarheid is te beïnvloeden door goed gebruik en juiste correctie.


Waar wordt Spraaksynthese voor gebruikt?

Spraaksynthese is het kunstmatig produceren van menselijke spraak. Ook wel: Text-to-Speech (TTS), tekst naar spraak oftewel spraakoutput. Bij spraaksynthese proberen ze een natuurlijk mogelijk persoon te laten spreken en ook de nuances binnen een regel te laten klinken. Wanneer er een vraagteken aan het einde van de zin staat zal je die ook horen bij de synthese. Tevens de komma’s en de punten zijn duidelijk omdat dan de stem omlaag of omhoog gaat. Dragon gebruikt ook spraaksynthese voor het voorlezen van de documenten.

Ook interessant:

Moeite met professioneel dicteren

Spraakherkenning in bed