Welkom: GGZ instelling Vincent van Gogh

Welkom Vincent van Gogh, GGZ instelling, als gebruiker van de spraakherkenning producten van Cedere. Zowel Dragon Medical Practice Edition als Dictation Anywhere medical.

 

Vincent van Gogh heeft bewust gekozen voor beide oplossingen zodat iedere behandelaar zijn eigen werkmethode kan gebruiken.

 

Na een presentatie van de mogelijkheden van spraakherkenning, konden de behandelaren een eigen methode kiezen en daar een pilot van enkele maanden mee draaien.

Vincent van Gogh vernieuwt: gewoon anders

Vincent van Gogh: "De geestelijke gezondheidszorg is volop in beweging. De forse uitdaging die voor ons ligt is het versterken van het zorgstelsel en de kwaliteit van de zorg. Tegelijkertijd willen we de zorg betaalbaar houden. Dat kan alleen wanneer we bereid zijn om met andere ogen te kijken. Om te zoeken naar kansen, mogelijkheden en nieuwe manieren van werken."

 

"Een belangrijke voorwaarde voor vernieuwing in de zorg is het durven leren van en met elkaar. Dat doe je onder andere door kennis te delen. Daarom delen we hier onze visie, een aantal actuele zorginnovaties, ons netwerk van samenwerkingspartners, ons kwaliteitsbeleid, slimme technologie-oplossingen en onze leervolle en ondernemende initiatieven."

 

Deze woorden staan op de site van VVG en dat is wat zij hebben waargemaakt met dit project. De slimme technologie-oplossing hebben zij gevonden in de nieuwste technieken van spraakherkenning om deze zo in te zetten dat een behandelaar snel en accuraat kan werken. De behandelaar kan ontlasten.

Plaatje van VVG

Welke methode gebruikt GGZ Vincent van Gogh, geestelijke gezondheidszorg?

VVG heeft uitstekende ondersteunende afdelingen. Het  projectbureau heeft in het voortraject de wensen van de behandelaren kenbaar gemaakt en met de ICT-afdeling gekeken naar de mogelijkheden van spraakherkenning.

Na deze voorselectie is er een middag georganiseerd waar geïnteresseerde behandelaren konden kennismaken met de twee geselecteerde methoden van spraakherkenning.

  • Direct input: dicteren in het dossier met Dragon medical
  • Serverside recognition: dicteren met smartphone met Dictation Anywhere

Iedere behandelaar kon een eigen keuze maken. Een keuze die het beste bij de eigen werkmethode past. De behandelaren kozen voor beide oplossingen.

Kunnen beide spraakherkenning methoden door elkaar worden gebruikt?

Dragon Medical en Dictation Anywhere zijn totaal verschillende oplossingen. Ze bijten elkaar dus ook niet.

 

Bij Dragon Medical wordt de software op een computer geïnstalleerd, daar waar ook de andere programma's draaien.

Dictation Anywhere draait in de cloud.  Het audiobestand wordt vanuit de smartphone geüpload naar de spraakherkenningserver en aldaar omgezet in tekst. De tekst wordt dus niet rechtstreeks in een dossier geplaatst. 

Wanneer Dragon Medical?

De behandelaren die vooral werken achter de computer, dus niet veel onderweg zijn naar cliënten of andere afdelingen, hebben vooral voordeel bij het rechtstreeks dicteren in een dossier.

Wanneer Dictation Anwyhere?

De behandelaren die veel onderweg zijn of niet achter een computer willen zitten, hebben baat bij Dictation Anywhere. Zij kunnen onderweg dicteren of op weg naar de koffieautomaat.


Wie zorgt dat de tekst van dictation Anywhere in het dossier terechtkomt?

Bij Vincent van Gogh is het zo georganiseerd dat een team van secretaresses de omgezette teksten uit Dictation Anywhere oppakken en deze verwerken en kopiëren naar het dossier. Ook brieven en mails worden gedicteerd en verstuurd door de backoffice.

 

Meerdere secretaresses werken voor alle behandelaren. Dit geeft een enorme versnelling van de doorlooptijd voor wat betreft het verslag. De behandelaar dicteert direct na een bezoek en binnen enkele minuten is de audio al omgezet in tekst. 

 

Beide methoden zijn geschikt om sneller en accurater te werken. Welke je moet gebruiken hangt dus volledig af van de mogelijkheden van het netwerk en de voorkeuren van de behandelaar.

 

Cedere leidde 2 mensen binnen Vincent van Gogh op, als trainer en Superuser, om zo de kennis in huis te halen en te houden. Cedere is op de achtergrond aanwezig als tweede lijn helpdesk.

 

Vincent van Gogh maakt zo gebruik van innovatieve producten en slimme technologische oplossingen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en kosten te besparen.

 

Ook interessant:

Justus medische expertise maakt dicteerproces lean
Justus medische expertise maakt dicteerproces lean
Business Process Management
Business Process Management