Mondkapjes interfereren niet met spraaksystemen

Is een stem nog te herkennen wanneer we een gezichtsmasker dragen? Kunnen we nog deuren openen of spraakherkenning gebruiken?

Wat gebeurt er met de spraaksystemen in combinatie met een masker?

 

ETS deed onderzoek.

Gezichtsmaskers en spraaksystemen

Kunnen we spraakherkenning blijven gebruiken?

De COVID-19-pandemie heeft geleid tot een dramatische toename van het gebruik van gezichtsmaskers wereldwijd, wat zowel de akoestische eigenschappen van spraaksignalen als spraakpatronen kan beïnvloeden en onbedoelde effecten kan hebben voor degenen die spraakverwerkingstechnologieën gebruiken. Uit een studie van onderzoekswetenschappers van ETS bleek echter dat gezichtsmaskers geen invloed hadden op herkenning in spraaktechnologie.

Het onderzoek gebruikte een dataset van een grootschalige spreektest waarvoor testpersonen een gezichtsmasker moesten dragen. Wetenschappers vergeleken die dataset met een gematchte controlemonster van testpersonen die dezelfde test hadden gedaan voordat de maskervereisten werden ingevoerd. 

 

De twee samples verschilden over een reeks akoestische metingen en vertoonden een klein maar significant verschil in spraakpatronen. Deze verschillen leidden echter niet tot verschillen in menselijke of geautomatiseerde scores van Engelse taalvaardigheid. Bovendien vertoonden verschillende maten van bias geen verschillen in scores tussen de twee groepen.

 

Over Nederlandse of Vlaamse spraakherkenning is nog niets bekend. Vaak kunnen we de scores wel doortrekken vanuit het Engels naar Nederlands. Het gebruik van spraakherkenning op kantoor is meestal zonder gezichtsmasker en hebben we niet getest. Siri luistert nog goed met een gezichtsmaker. Het is de frequentie die zorgt voor de herkenning. Hoe? Dat wordt uitgelegd in deze blog: Hoe werkt spraakherkenning? of Mijn Stem is mijn paspoort.