Spraakherkenning voor een GGZ forensisch onderzoeker?

Forensisch onderzoeker

Wat betekent het woord forensisch?

Het woord forensisch is een leenwoord uit het Latijn, in de betekenis van ‘betrekking hebbend op het gerecht’ voor het eerst aangetroffen in 1832 (Wikipedia)

 

Heden ten dage betekent het woord forensisch 'gerechtelijk'. Termen waarin het woord "forensisch" voorkomt hebben doorgaans te maken met een strafrechtelijk onderzoek.

Forensische zorg, wat is het?

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg dat onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Forensische zorg wordt meestal door de rechter opgelegd als onderdeel van een straf en/of maatregel aan iemand met een psychische/psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking die een strafbaar feit heeft gepleegd. Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden. Die van het strafrecht en die van de zorg.

strafrechtelijke kader

 

In Nederland bepaalt de rechter dat zorg een onderdeel wordt van het strafrechtelijke kader. Uitzondering hierop is zorg tijdens detentie, verdiepingsdiagnostiek en voorgenomen indicatiestelling. Om een goed onderbouwd vonnis te kunnen wijzen, worden eerst alle omstandigheden van een verdachte en het gepleegde misdrijf onderzocht.

Forensische psychiatrie

Forensische psychiatrie is een vorm van geestelijke gezondheidszorg GGZ. Twee zaken komen hier samen: je wordt verdacht van een strafbaar feit (of bent daarvoor veroordeeld) én er zijn sterke aanwijzingen dat je een psychiatrische stoornis hebt.

 

Een rechter kan aangeven dat een justitiabele een behandeling nodig heeft. De behandeling is bedoeld om de kans te verkleinen dat iemand opnieuw de fout in gaat. Als het nodig is dat de justitiabele behandeld wordt in een instelling, is een verwijzing nodig. Dit noemen we een indicatiestelling voor forensische zorg.

Wat is een Forensische arts?

 opleiding forensisch geneeskunde

 De forensische artsen werken onafhankelijk en zijn niet in dienst van de politie, maar van de GGD. Veel werkzaamheden hebben te maken met medische zorg aan arrestanten en uitwendige lijkschouw.

 

De opleiding forensische geneeskunde leidt artsen op tot forensisch arts. Een veelzijdig beroep: forensisch artsen hebben te maken met slachtoffers van gewelds- of zedenmisdrijven en verdachten.

Wat is een forensisch verslag?

Als er een misdaad heeft plaatsgevonden, zoals een moord of een inbraak, gaat de politie zoeken naar de mogelijke dader, die noemen we de verdachte. Ook probeert de politie uit te zoeken wat er precies gebeurd is. Een forensisch rechercheur maakt voor het onderzoek een forensisch verslag.

forensisch psycholoog

Een forensisch psycholoog is een gespecialiseerde psycholoog die zich in het kader van forensisch onderzoek bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van zowel de daders van strafbare feiten als de slachtoffers daarvan. Een psycholoog houdt een medisch dossier (EPD) bij waarin hij zijn bevindingen plaatst.

 

Naast een psycholoog kan een psychiater of orthopedagoog staan, afhankelijk van het delict en de problematiek. Leeftijd speelt tevens een rol.

Wat betekent spraakherkenningssoftware voor een forensisch onderzoeker?

Er moet heel veel in rapporten komen te staan. Iemands leven kan bepaald worden door de rechter en deze haalt veel informatie uit alle dossiers; juridische en medische, strafrecht en zorg.

 

Het lexicon van Forensische Spraakherkenningssoftware bestaat dan ook uit medische en juridische woorden. Verschillende auteurs gebruiken meestal Dragon spraakherkenning of SpeechLive voor het dicteren of opnemen met een digitale voicerecorder de processen en bezoeken op. Waarheidsgetrouw, zonder discussies. Deze opnames zijn eenvoudig om te zetten in tekst.

Met de toekomst van Nuance DAX-copilot is een verslag dan ook eenvoudig en snel gemaakt door automatische spraakherkenning. 

 

De stukken, de teksten, moeten kloppen, geen dicteerfouten of schrijffouten. Full Stop! Rapportages gegenereerd met Dragon spraakherkenningssoftware worden snel en accuraat gemaakt. Je dicteert 3 tot 5 keer sneller dan dat je typt en het is fysiek en

mentaal minder belastend.

Forensisch onderzoek

Details zijn belangrijk. In de praktijk zien we dat dicteerders kleine details dicteren in een smartphone, bijvoorbeeld Olympus of Philips smartphone recorders  om zo onderweg en flexibel de meest opvallende details te noteren met de stem. 

 

Via spraak-naar-tekst worden deze teksten alvast naar de backoffice gestuurd. Als tekst of als dictaat.

Vergeet kleine 'onbelangrijke' dingen niet, misschien komen die later nog van pas.

Kun je een smartphone gebruiken om te dicteren?

dicteer-apps op mobiel

Op de smartphone, Apple of Android, zijn diverse dicteer-apps aanwezig. Wil je veilig werken, dat is voor een forensische praktijk noodzakelijk, dan gebruik je betaalde versies met dataversleuteling.

 

Diverse mogelijkheden van beveiligde apps zijn Philips SpeechLive met Google spraakherkenning, Olympus Dictation  ODDS cloud-based spraakherkenning. 


Lees meer

Medische spraakherkenning