Het belang van e-participatie

Het belang van e-participatie

De verhouding tussen de overheid en de burgers is aan het veranderen.

 

De invloed van de inwoners neemt sterk toe. Dit komt omdat ze zich steeds meer betrokken voelen met wat er in hun wijk gebeurt. Daardoor ondernemen ze steeds vaker actie in hun omgeving.

 

Ze denken mee met nieuwe speeltuinen of bedenken een oplossing voor het onderhoud, doen vrijwilligerswerk of organiseren schoonmaakacties. 

Verhouding burgers en overheid in transitie

1

De overheid wil actieve burgers ondersteunen


Nederlanders zijn mondiger geworden en verwachten een overheid die meedenkt met hun belangen. En niet meer alles voor hen oplost met een standaardoplossing. Het is van belang dat de overheid meer loslaat en de burgers laat meedenken en doen.

 

De overheid faciliteert en stimuleert bewonersinitiatieven. Daardoor krijgen bewoners een meer ondersteunende functie. Actieve burgers kunnen nu een alternatief voorstel indienen voor het uitvoeren van collectieve voorzieningen. 

2

Geslaagde burgerparticipatie voorbeelden


Een goed voorbeeld van een succesvolle samenwerking zijn zorgcoöperaties. Veel zorgcoöperaties zijn ontstaan vanuit de wens van bewoners om langer zelfstandig in hun dorp te blijven leven. Bewoners wilden een zorgoplossing organiseren die dat mogelijk maakt, samen met de gemeente richten ze een succesvolle zorgcoöperatie op.

 

Een gemeente die vanuit haar zelf een zorgcoöperatie wil oprichten, zonder hulp van bewoners zal hierin niet goed slagen. Een geslaagde samenwerking tussen bewoners, gemeenschap en overheid heeft de ambities en talenten van bewoners nodig. 

3

Burgerparticipatie bij de gemeentes


Burgerparticipatie bij de gemeentes

Hoe wordt dit nu georganiseerd bij gemeentes? Bij de gemeentes in Nerdeland is de burgerparticipatie bij projecten heel divers. In sommige gemeenten worden alleen maar enquêtes gehouden, in andere gemeentes worden inspraakbijeenkomsten georganiseerd. In weer andere gemeentes zijn burgerplatforms actief die veel worden gebruikt.

 

Burgerparticipatie wordt door veel bestuurders gezien als lastig en complex. Dat komt omdat burgers niet altijd op de hoogte zijn van alle regels of alle informatie kunnen inzien waarover besluiten moeten worden genomen. Bij bewoners speelt ook dat het eigenbelang van toepassing is waardoor keuzes en standpunten verschillend kunnen zijn.

 

Toch moet burgerparticipatie een serieuze en goed doordachte invulling krijgen. Samenwerken met de inwoners is noodzakelijk. Niet alleen om de verhoudingen tussen burger en bestuur te verbeteren, maar het zorgt er ook voor dat de projecten betere kans van slagen hebben. Daarvoor is nodig dat overheidsvertegenwoordigers leren om productief samen te werken met de samenleving.

4

Overhangende takken teisteren de blinde Jan (67) bij wandeling door Deventer


Een goed voorbeeld waar de gemeente en inwoners kunnen samenwerken is de groenvoorziening. Jan Baake maakt regelmatig een wandeling door Deventer. Maar komt veel overhangende takken tegen dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De Gemeente Deventer wil samen met de bewoners ervoor zorgen dat overhangend groen uit tuinen die grenzen aan voetpaden worden gesnoeid.  

5

Eerlijk, begripvol en toegankelijkheid ontbreekt bij gemeentes


Uit een onderzoek van KANTAR voor de nationale ombudsman, blijkt dat er nog wel het een en anders mist tussen de relatie van de overheid en de burger. Wij zien het liefst dat de overheid eerlijk is over de gang van zaken, begripvol communiceert en toegankelijker wordt. Dit kan de gemeente doen door eenvoudige taal te gebruiken, de burger serieus te nemen en goed te luisteren wat het probleem is. 

6

Doorpakken van de digitalisering


De gemeentes zijn in korte tijd gedigitaliseerd. Hier liggen nog enorm veel kansen voor de overheid. Inwoners bewegen zich steeds meer online en zijn tegelijkertijd steeds meer betrokken bij de beslissingen van instanties in hun omgeving. Een goede kans voor de overheid om burgers, naast offline, ook online te betrekken.


Ben je als bedrijf ook aan het digitaliseren?

Met spraakherkenning maak je minder spelfouten en het is 5 keer sneller dan typen.

Wil je graag pdf documenten omzetten naar getypte tekst? Gebruik dan Kofax PowerPDF of OmniPage voor het omzetten


7

Voor e-participatie is het belangrijk om een transparante overheid te hebben


Diverse gemeentes zijn bezig met het ontwikkelen van een burgerparticipatie app om buurtpreventie en projecten te stimuleren. Ook is het voor de burgers makkelijker geworden om zaken vanuit huis te regelen. De gemeente krijgt steeds meer data in handen en het is belangrijk dat zij het online zetten in makkelijke taal, zodat iedereen op de hoogte is van de gang van zaken wat de democratie bevordert. De samenwerking wordt op die manier bevorderd en zo kunnen er meer projecten gestart worden vanuit buurtinitiatieven.   


Lees verder:

Big data driven finance