Tips voor een duurzaam personeelsbeleid

tips voor duurzaam personeelsbeleid

Onlangs sprak ik met meerdere werkgevers en zij gaven aan veel uitval van personeel te hebben, juist bij een groep waarbij ze het niet van verwachtten. Medewerkers nog volop in ontwikkeling en met veel talent.

 

Grote verantwoordelijkheden, veel energie. We zullen anders met de medewerkers om moeten gaan, niet weer een time management cursus, beter kijken wat er echt nodig is.

De term duurzaam personeelsbeleid werd meerdere keren genoemd, duurzaam werken en duurzaam leven, maar hoe doe je dat?

Motiveer en inspireer

Het is belangrijk voor personeel dat zij invloed kunnen hebben bij het eigen werk op de eigen afdeling of locatie. Daarnaast ook om betrokkenheid te ervaren. Daarover is het afgelopen jaar veel gesproken en geschreven. Maar werkgevers moeten hier blijvend aandacht voor hebben. Dit kan bijvoorbeeld door het scheppen van een klimaat waarin geluisterd wordt naar de medewerkers. 

 

Uitgangspunt is dat het vergroten van de invloed van personeel leidt tot minder uitval, meer werkplezier en behoud van medewerkers.

Investeer in ontwikkeling

Een gedachte waar veel werkgevers mee spelen, maar die niet altijd hardop wordt uitgesproken, is de vraag of al dat investeren in het welzijn van de medewerkers wel loont. Is het niet vooral de medewerker die hier de vruchten van plukt en vervolgens doodleuk doorgaat naar een volgende werkgever?

 

Om werkstress te verminderen, is het van belang om in te zetten op dat waar het personeel energie van krijgt. Deze energiebronnen zorgen ervoor dat de werknemer beter met de ervaren werkdruk en werkstress omgaat. Het alleen verlagen van de werkdruk voorkomt geen burn-out, blijkt uit onderzoek. Als iemand gemotiveerd en met plezier werkt, haalt iemand energie uit zijn werk.

Zorg voor een gezonde werkplek

Een gezonde geest huist in een gezond lichaam. Zorg dat je personeel gezond is. Zo zijn ze minder vaak ziek en gelukkiger. Zorgen voor de gezondheid van je personeel kan op verschillende manieren.

 

  • Houd je aan de werkplaatsnormen bij het inrichten van een werkplek. Dit is wettelijk verplicht en belangrijk voor het voorkomen van lichamelijke kwalen, zoals rug-, nek- en schouderklachten.

  • Je kunt investeren in afstelbare bureaus en bureaustoelen, sta-bureaus, juiste laptops en beeldschermen

  • Je moet zorgen voor een juiste headset met noise cancelling en waar mogelijk spraakherkenning voor het ontlasten en verlichten van het lichaam en sneller werken. Primaire en secundaire preventie. De druk om een dossier nog aan te vullen na werktijd moet niet meer mogen.

  • Zorg dat je personeel genoeg ruimte heeft om het werk te doen. Dit moet officieel 4 m2 per persoon zijn. Zorg ook voor goede verlichting en hygiëne. Alle normen en details vind je op de website van arboportaal

  • Denk na over een mogelijkheid tot sporten op het werk. Dit hoeft niet altijd duur te zijn. Het is namelijk niet nodig om direct een fitnessruimte en apparatuur aan te schaffen. Wandelen in de pauze draagt al bij.

  • Bied bedrijfsfitness aan als secundaire arbeidsvoorwaarde. De kosten van een fitnessabonnement verreken je met het brutoloon van je medewerker. Je ruilt dan belast loon (over loon betaal je belasting) voor een onbelast abonnement (over een fitnessabonnement betaal je geen belasting)

 

Leer verder:

Wat houdt je tegen echt te innoveren?