CHIREC Brussel kiest cloudoplossing voor spraakherkenning

De Dragon Medical Direct -oplossing van Nuance ondersteunt het Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell (CHIREC) bij het gebruik van het elektronische patiëntendossier (EPD) om medische informatie efficiënter te registreren en bij de adoptie van nieuwe technologie. 

CHIREC en Nuance Communications Inc. maken bekend dat de Dragon Medical Direct

spraakherkenningsoplossing in de cloud met succes is geïmplementeerd op de diverse vestigingen van de Belgische ziekenhuisgroep. De keuze voor Nuance past bij de visie en strategie van het zorginstituut om het gebruik van haar elektronische patiëntendossier te vergemakkelijken en de adoptie van nieuwe technologie door met name artsen te verbeteren.

Bij het CHIREC werken 1.150 artsen op vier ziekenhuislocaties, één medisch-chirurgisch dagcentrum en twee poliklinieken. Eind 2017 verhuizen de zorgactiviteiten van de Kliniek Edith Cavell en de Kliniek Park Leopold naar het nieuwe Delta-ziekenhuis in Oudergem, een van de belangrijkste verkeersknooppunten in Brussel.

Draagvlak versterken en elektronisch patiëntendossier intuïtiever maken

Het CHIREC beschikt sinds enkele jaren over een elektronisch patiëntendossier. Veel artsen namen nog steeds hun toevlucht tot de vertrouwde manier van werken op papier, mogelijk vanwege onbewust wantrouwen tegen de nieuwe technologie en onbekendheid met de gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid van veilige technologische systemen.

 

“Ons verzoek om medische informatie rechtstreeks in te voeren in het elektronisch patiëntendossier stuitte op enig verzet bij artsen, vooral door een gebrek aan vertrouwdheid met IT. Velen bleven er de voorkeur aan geven om hun handgeschreven notities te scannen. Die werkwijze is niet meer van deze tijd en druist in tegen het papierloos beleid van het CHIREC. We moesten een oplossing vinden”, legt Julien De Lathouwer uit, projectmanager en IT-analist bij het CHIREC.

 

Die oplossing zou enerzijds het probleem moeten verhelpen en anderzijds het draagvlak voor het elektronische patiëntendossier moeten versterken. Het spraakherkenningsplatform Dragon Medical Direct dat werd voorgesteld aan de artsen, werd positief ontvangen. De eerste tests leverden uitstekende resultaten op het gebied van nauwkeurigheid en snelheid. De artsen waren zeer te spreken over de gestroomlijnde workflow, het gebruiksgemak van de gebruikersinterface en de effectiviteit van de oplossing. “Mensen die niet vertrouwd waren met spraakherkenning, zijn nu enthousiaste gebruikers. Ze hebben zich verzoend met technologie”, benadrukt Julien De Lathouwer.

Medische informatie onmiddellijk beschikbaar voor andere artsen en patiënten

De spraakherkenning maakt het mogelijk om medische gegevens in realtime vast te leggen in het EPD. Die gegevens zijn vervolgens direct beschikbaar in het globale medische dossier (GMD), als dat aanwezig is. Daar kunnen de behandelend arts van de patiënt of specialisten die een therapeutische relatie hebben met de patiënt, de gegevens raadplegen. Handig voor de behandelend artsen is het feit dat ze rapporten krijgen volgens een uniform sjabloon, wat tijdwinst oplevert en meer inzicht en overzicht.

 

“De vraag van het CHIREC was om een oplossing voor het elektronische patiëntendossier te vinden die gebruiksvriendelijker en minder tijdrovend was. Samen met de teams van Ordiginal en Dictée-Center, sinds jaar en dag onze partners en distributeurs, hebben wij alle wensen en behoeften van het CHIREC nauwkeurig in kaart gebracht en hebben wij het zorginstituut zo efficiënt mogelijk begeleid in haar digitale transformatietraject. Wij kennen de problemen en uitdagingen waar professionals in de gezondheidszorg dagelijks mee worden geconfronteerd. Gecombineerd met de technologische expertise van alle betrokkenen heeft die kennis ons in staat gesteld om de oplossing te bieden die optimaal is afgestemd op de eisen van de CHIREC-ziekenhuisgroep”, zegt Frederik Brabant, Chief Medical Information Officer van Nuance.

Spraakherkenning in de cloud: flexibiliteit en gemak

 

Dragon Medical Direct is een volledig flexibele cloudoplossing die gemakkelijk en snel te implementeren is en de IT-last minimaliseert. “Belangrijke troeven zijn de centralisatie van de profielen, het vereenvoudigde licentiebeheer en het feit dat we een totaalbeeld kunnen bekijken van het gebruik van de tool. Voor projectbeheerders en IT-verantwoordelijken bij een ziekenhuisgroep zoals de onze is Dragon Medical Direct bovendien dé oplossing waarmee we het gebruik van het patiëntendossier op al onze locaties in slechts luttele minuten kunnen standaardiseren”, licht Julien De Lathouwer toe.

 

De positieve feedback van de eerste gebruikers en de verbeteringen die de Nuance-spraakherkenningsoplossing heeft opgeleverd, helpen om het draagvlak voor de tool te versterken bij de specialisten van het CHIREC. Dat levert uiteindelijk met name voor de patiënten voordelen op. 

* bron: ICT Media