Betrouwbaar handtekening plaatsen

Wanneer Digitale en wanneer Elektronische handtekening?

 

Wat zijn de voordelen van elektronische handtekeningen?

Elektronische handtekeningen zijn een ingrediënt voor vertrouwen in digitale transacties. 

 

Vertrouwen in digitale transacties is essentieel voor digitale transformatie. E-handtekeningen zijn ook cruciaal voor het realiseren van volledige end-to-end digitale processen.

 

Door het toenemen van digitale documenten en digitale transacties, is een gedegen handtekeningbeleid noodzakelijk.

Wat is het verschil tussen een digitale en een elektronische handtekening?

Digitale handtekening –  Digitale handtekening betekent een elektronische handtekening op basis van cryptografische methodes van authenticatie van de afzender, berekend door gebruik te maken van een reeks regels en een reeks parameters zodat de identiteit van de ondertekenaar en de integriteit van de gegevens kunnen worden geverifieerd.

 

Elektronische handtekening – is een juridische term die wordt omschreven in:

Europese Unie - gegevens in elektronische vorm die gehecht zijn aan of logisch geassocieerd zijn met andere elektronische gegevens en die door de ondertekenaar (= natuurlijke persoon) worden gebruikt om te ondertekenen”

Wat is een geavanceerde elektronische handtekening en wat is een gekwalificeerde elektronische handtekening?

Beide zijn juridische termen. 

 

Geavanceerde elektronische handtekeningen (AES) zijn uniek gekoppeld aan de ondertekenaar. Ze moeten in staat zijn de ondertekenaar te identificeren, gemaakt met behulp van gegevens voor het aanmaken van de handtekening die de ondertekenaar met een hoog niveau van vertrouwen kan gebruiken onder zijn uitsluitende controle, gekoppeld aan de gegevens waarop ze betrekking hebben op zodanige wijze dat elke latere wijziging van de gegevens detecteerbaar is.

 

Gekwalificeerde elektronische handtekeningen (QES) zijn geavanceerde elektronische handtekeningen ... gemaakt door een gekwalificeerd apparaat voor het aanmaken van elektronische handtekeningen, gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen ... uitgegeven door een gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener (QTSP).

 

Wat is een biometrische handtekening?

Biometrie is "geautomatiseerde herkenning van individuen op basis van hun biologische en gedragskenmerken".

➡️ Kofax SignDoc ondersteund alle formaten van handtekening. Deze software is geïntegreerd in Kofax Power PDF 5.0. Meer informatie op de pagina van Imaging.


Kortom, biometrische herkenning, of biometrie, hoort bij iets dat je bent. 

 

Er zijn twee groepen biometrie:

  1. Anatomische kenmerken - bijv. Vingerafdruk, iris, gezicht, handgeometrie, aderen ...
  2. Gedragskenmerken - bijvoorbeeld handgeschreven handtekeningen of het ritme van typen.

Handgeschreven handtekeningen kunnen op twee manieren elektronisch worden vastgelegd:

 

- ofwel de beweging (positie – x, y -, snelheid en versnelling) van de pen op het schrijfblok kan worden vastgelegd als een functie van de tijd,

 

- ofwel de afbeelding van de handtekening zelf (x/y-coördinaten van de penlijn op het blok). 

 

In elk van deze "dynamische" of "statische" gevallen is het geregistreerde signaal het resultaat van zowel de biologie (handigheid) als het aangeleerde en geoefende gedrag van het individu.

 

Handtekeningen hebben een biologische component omdat handtekeningen van linkshandige en rechtshandige mensen vaak kunnen worden onderscheiden.

 

Handtekeningen zijn ook een gedrag. Beroemdheden hebben vaak één handtekening voor handtekeningen en een andere voor contracten, wat duidt op twee verschillende gedragingen, afhankelijk van de context. Handtekeningen kunnen opzettelijk worden gewijzigd door het ondertekengedrag te wijzigen.

 

Handgeschreven handtekeningen kunnen worden gebruikt om personen automatisch te herkennen en voldoen aan de definitie van een biometrische methode.

Wat is er nodig om geavanceerde of gekwalificeerde elektronische handtekeningen (AES/QES) te maken?

Geavanceerde elektronische handtekeningen (AES) eisen digitale certificaten die afkomstig kunnen zijn van een Trusted Service Provider (TSP)

Gekwalificeerde elektronische handtekeningen (QES) vereisen gekwalificeerde certificaten, geleverd door een Qualified Trust Service Provider (QTSP)

 

Certificaten kunnen vast aanwezig zijn:

 

Remote / server-side - bijvoorbeeld in een Hardware Security Module (HSM) of een cloudgebaseerde service

Lokaal / client-side - bijvoorbeeld op hardwaretokens (smartcard, USB-stick ...) of opgeslagen op de pc van een gebruiker of in het systeem van een organisatie als een softwarecertificaat

Zijn handtekeningen met natte inkt altijd wettelijk verplicht?

Nee. Het aanbrengen van een fysieke handtekening op papier (ook wel "handtekening met natte inkt" of "echte handtekening" genoemd) is niet altijd een wettelijke vereiste. In veel gevallen is de noodzaak van een handtekening gebaseerd op gewoonten om het bewijs van de transactie aan te tonen. In gevallen waarin ondertekenen op papier niet feitelijk vereist is, kan een elektronische handtekening worden gebruikt in plaats van het aanbrengen van inkt op papier.

 

E-handtekeningen worden gebruikt in de praktische voorbeelden hieronder, ook al zijn handtekeningen in bepaalde rechtsgebieden niet noodzakelijkerwijs de facto wettelijk verplicht:

Bankieren: openen, wijzigen en verwijderen van rekeningen, consumentenovereenkomsten, stortingen en opnames van contant geld, doorlopende opdrachten, notulen van consultaties, volmachten van makelaars, vrijstellingsopdrachten voor meerwaarde.

 

Verzekeringen: aanvragen, spreekuren, schademeldingen.

 

Telefonie: contractaanvraag (mobiel, DSL, kabel, enz.), servicerapporten

 

Detailhandel: ontvangstbewijzen op het verkoop- of leveringspunt, retourzending van goederen, servicedocumentatie

 

Nutsbedrijven: contracttoepassing (stroomvoorziening), toepassingen voor klantbeloningsprogramma's

Cedere levert Kofax SignDoc voor elektronische handtekeningen. Kofax SignDoc is geïntegreerd met Kofax PowerPDF.

 

SignDoc biedt e-handtekeningmogelijkheden die voldoen aan de behoeften van klanten, tegen concurrerende prijzen.

 

Voor meer informatie over SignDoc neem je contact op met Cedere.

Lees: Hoe de wereld in 2020 veranderde, blog over E-signing, Kofax SignDoc