Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van het eigentijdse Nederlands in Nederland, Suriname, Vlaanderen en Caribisch gebied van 1970 tot heden. 

 

Heb je gevoel voor taal en wil je de nieuwste trends gebruiken, dan is dit een leuke blog. Je kunt de woorden downloaden en importeren in Dragon spraakherkenning en direct gebruiken!

Het Algemeen Nederlands Woordenboek wordt per week geupdate tot heden, met nieuwe eigentijdse woorden. Op het Internet is een database waar uitleg en synoniemen terug te vinden zijn over alle Nederlandse en Vlaamse woorden, ook die in het Surinaamse en Caribisch gebied. 

 

Niet alleen de woorden maar ook naar uitleg kan worden gezocht. Zoek bijvoorbeeld op Tafel. Veel informatie over dit woord: spreekwoorden, taaltechnische gegevens, vervoegingen.

Taalkundigen of geïnteresseerden smullen van deze gegevens. Maar ook eens een leuk spreekwoord gebruiken in uw tekst, kan lucht geven.

 

Neologismen:

Neologismen zijn nieuwe woorden, nieuwe woordcombinaties en uitdrukkingen, nieuwe betekenissen van bestaande woorden. Het lexicon van Dragon bestaat uit heel veel woorden. Sommige woorden zijn verouderd en wanneer je ze niet gebruikt, raken ze op de achtergrond en 'storen' ze de herkenbaarheid niet.

 

Nieuwe woorden staan nog niet in Dragon, deze moet je zelf toevoegen wanneer je ze wilt gebruiken. Dat kan per woord of in een keer wanneer je veel nieuwe woorden gebruikt, bijvoorbeeld als journalist.

 

Hoe?

Download de woorden van de site van ANW.  Bijvoorbeeld een Doodle, bofkip of Kamelenweg en verbasteringen van deze neologismen. 

 

Leuk om te gebruiken?

Na een selectie van woorden op de bovengenoemde site, kun je ze importeren. Sla de selecteerde woorden op in een CSV-file en importeer ze in Dragon (Woorden importeren).

Vanaf dat moment kun je ze gebruiken met spraakherkenning. Het is alleen al leuk om de nieuwe woorden te lezen en te gebruiken in je gesprek. 

 

 


Het ANW-Corpus

Het ANW-corpus bevat ca. 102,5 miljoen tokens. Het bestaat uit de volgende deelcorpora:

  • Domeinencorpora Nederland (ca. 20 miljoen tokens) en België (ca. 12 miljoen tokens)
  • Corpus van Literaire Teksten (ca. 20 miljoen tokens)
  • Neologismencorpus (ca. 5,5 miljoen tokens)
  • Krantencorpus (ca. 40 miljoen tokens)
  • Pluscorpus (ca. 5 miljoen tokens)

 

* bron: INL Schatkamer van Nederlandse Taal http://anw.inl.nl/