Multitasken, vrijwel niemand kan het, jij wel?

Het was jarenlang het stokpaardje van de moderne mens, het multitasken.  Het werd gezien als een ideaal: snel kunnen switchen, lekker meerdere dingen tegelijk afhandelen. Hierdoor gaat alles sneller en je krijgt het gevoel dat je het hartstikke goed doet. “Kijk mij eens”.

 

En vooral de mannen hadden het zwaar te verduren, want zij kregen al gauw het stempel dat ze totaal niet kunnen multitasken, terwijl vrouwen er geboren experts in zouden zijn.

 

Doe de test!

* Door Hanneke Tutupoly, reading time: 2 mins 26 sec.

Helaas, het is een mythe

Multitasken bestaat niet.

Uit steeds meer onderzoeken van psychologen blijkt echter dat multitasken niet bestaat.  De definitie van multitasken is “het uitvoeren van meerdere handelingen en processen op hetzelfde moment”. Wanneer we dingen tegelijk kunnen, is vaak minimaal één van die handelingen iets wat we zo automatisch doen, dat we er niet of nauwelijks bij hoeven nadenken.

 

En dan nog….lopen en intussen WhatsAppen, dat kunnen we, vooral omdat we bij het lopen niet hoeven na te denken. Totdat ineens die stoeprand komt, of die lantaarnpaal die we domweg niet zien omdat we gefocust zijn op het beeldscherm. Zo vreemd is het dus niet dat het gebruik van je telefoon en tegelijk fietsen verboden is.

Zodra we twee dingen tegelijk moeten doen, twee dingen waarbij we moeten nadenken, lukt het misschien nog wel, maar het kost veel meer tijd en moeite.

Een simpel testje

Kijk naar het volgende plaatje en lees hardop in welke kleur het woord geschreven is.

Je leest dus “Groen, rood, blauw” en niet “geel, blauw, oranje”

Dat valt nog niet mee, hè?

Nog niet overtuigd?

Een tweede testje dat je heel gemakkelijk en snel zelf kunt doen. Het enige wat je nodig hebt is een stopwatch, die bijvoorbeeld al op je telefoon zit.

  • Start de stopwatch en tel van 1 tot en met 10. Stop de tijd, onthoud of noteer hoe lang dit duurde.
  • Start de stopwatch en noem het ABC vanaf A tot en met J. Stop de tijd, onthoud of noteer weer hoeveel tijd dit je kostte.
  • Start de stopwatch en noem nu op: A1, B2 etc tot en met J10. Stop de tijd en kijk nu hoe lang je hier mee bezig was. Twee simpele opdrachten blijken, gecombineerd, veel meer tijd en ook energie te kosten.

Dit geeft ongeveer aan hoe multitasken werkt. Je denkt efficiënt bezig te zijn, maar per saldo ben je langer bezig met de combinatie dan je zou zijn geweest wanneer je de opdrachten achter elkaar had gedaan.

Dicteren wordt gezien als monotasken, spreken wat je denkt en niet tegelijkertijd meelezen en redigeren.


Als multitasken niet werkt, wat dan wel?

Probeer je werk in te behappen delen te plannen, en houd je ook aan die planning.

 

Geef aan bij collega’s wanneer je bezig bent waarbij je echt niet gestoord kunt worden. Wanneer het “niet-storen” maximaal  een uur duurt, zal een ieder dat begrijpen en respecteren.

 

Wanneer je per mail, telefoon of via een collega een verzoek krijgt, bekijk dan of jij dit moet doen, of het echt à la minute moet gebeuren of dat het later op de dag of een dag later kan, en bespreek dit ook. Hier komt een bekende zin uit het time-management naar boven, “Moet ik dit nu doen?”die je je met diverse klemtonen kunt afvragen. “Moet ík dit nu doen?, Moet ik dit nú doen?, Móet ik dit doen?”

 

Schakel over op single-tasking, één ding tegelijk, en werk je taken op volgorde van prioriteit af.

Het geeft je brein meer rust zodat je per saldo sneller werkt en minder fouten maakt.

En hoe zit het nu met het verschil tussen mannen en vrouwen?

Bij een test op cognitief multitasken scoren vrouwen en mannen gelijk. Vrouwen scoren beter wanneer zij een cognitieve taak combineren met taken als afwassen, de was doen, strijken en koken. Taken die vrouwen veel vaker op zich nemen, zo vaak dat het voor hen eerder een routine zal zijn dan voor mannen. En een routineklus laat zich gemakkelijker combineren.

Dus heren, wanneer je wilt is er een mogelijkheid om op gelijk niveau te komen: kwestie van oefenen.

meer lezen:

Advocaatje leef je nog?

Professional Talk: Finance