Spraakherkenning van kinderstemmen

Spreken kinderen anders dan volwassenen? Of is er alleen een hoger stemgeluid?

 

 

Allereerst een uitleg over hoe de stem werkt:

  

 

Spraak zijn trillingen en deze trillingen worden door je stembanden gemaakt. De trillingen verlaten je keel, langs je tanden en wangen waardoor ze van vorm kunnen veranderen. Bijvoorbeeld door de stand van je mond te veranderen komen de klanken anders naar buiten. Het stoten van de trillingen tegen mond, tanden en wangen noemen we reflecties. 

 

 

Een vrouw heeft kortere stembanden en een kleiner mond-keelkanaal, waardoor de spraak van vrouwen anders is dan bij mannen, niet alleen hoger.

 

Bij transgenders worden de stembanden wel eens ingekort om de zware stem te veranderen.

Een kind heeft nog kortere stembanden waardoor de toonhoogte nog hoger ligt dan bij volwassenen. Ook het mond-keelkanaal van kinderen is kleiner waardoor de reflecties weer anders zijn.

 

Maar er is meer. Kinderen hebben gemiddeld een minder goed ontwikkeld taalgevoel en dus hun woordgebruik is anders. Ze gebruiken andere woorden en knopen woorden soms op een andere manier aan elkaar.

 

De moderne spraakherkenners zijn getraind op volwassenen en hebben daarom moeite met de spraak van kinderen. Om kinderspraak te trainen is voldoende data nodig.

 

Data wordt verkregen door veel kinderen te laten voorlezen en spreken. Deze data wordt geanalyseerd op geluid en woordgebruik.

 

Ook woorden zoals “loser” of “Wow” komen dan daarin voor. Het is een kostbare zaak om een speciaal spraakprofiel te maken voor kinderen.

Spraakherkenning van Dragon zoals deze nu werkt, kan met kinderstemmen omgaan. Het kan beter.

Bij het installeren van Dragon wordt gevraagd of u de data wilt sturen naar Nuance voor onderzoek en verdere ontwikkeling. Wanneer de leeftijd van de gebruiker jong is en u de data wil laten gebruiken voor onderzoek, helpt u mee met het ontwikkelen van speciaal kinderprofiel.

 

 

Is veiligheid van belang of worden vertrouwelijke gegevens gebruikt, dan adviseer ik u om de optie “Verzamel gegevens voor optimalisatie” niet aan zetten.

 

*bron: DIXIT