Stemgebruik bij dicteren en spraakherkenning

Om last van uw stem te voorkomen geven wij u de volgende tips:

 

-Articuleer goed. Hierdoor bent u beter te verstaan, zonder dat u harder hoeft te spreken.

 

-Zorg ervoor dat u voldoende drinkt, bij voorkeur water, kruidenthee, of cafeïnevrije koffie. Bij het spreken dienen de slijmvliezen op uw stembanden vochtig te zijn.

 

 

-Als u spreekt gaat de ademhaling via de mond. De slijmvliezen van uw stembanden drogen dan sneller uit.

 

-Houd er rekening mee dat het even duurt, voordat uw lichaam het vocht heeft opgenomen. Zorg daarom dat u voldoende heeft gedronken, nog voordat u met de spraakherkenning begint.

-Als u spraakherkenning gebruikt in een gebouw met airconditioning, dient u extra rekening te houden met uw stem. Airconditioning zorgt voor zeer droge lucht, waardoor u sneller stemproblemen ontwikkelt. 


-Gebruik van alcohol en cafeïne is uit den boze, omdat deze stoffen een uitdrogend effect hebben.


-Bij stress hebben veel mensen last van gespannen schouders en nekklachten. Veel mensen reageren hierop door tijdens het spreken het hoofd naar voren te steken en met uitgestrekte nek te gaan spreken. Anderen laten juist hun hoofd ‘hangen’. Beide methoden belemmeren echter de spraak. Ontspan daarom uw schouders, recht rechtop zitten en kijk recht voor uit als u spreekt.


-Gebruik buik- en niet borstademhaling. Bij buikademhaling zet de buik uit (komt naar voren) als u inademt.


-Eventueel kunt u een logopedist bezoeken, om te kijken of uw spraakgewoontes u niet "voorbestemmen" om klachten te krijgen.


-Ga niet fluisteren als u uw stem kwijt bent. Fluisteren is zeer belastend voor de stembanden.