Wat kost een zieke werknemer?

Langdurige ziekte van een werknemer kost ruim anderhalf keer zoveel als werkgevers verwachten. Werkgevers schatten de kosten van langdurig zieke werknemers op gemiddeld €143 per dag terwijl dit in de praktijk gemiddeld €230 per dag is. Dit blijkt uit onderzoek van Baken Adviesgroep in opdracht van Delta Lloyd. *bron


Indirecte kosten

De werkgever is wettelijk verplicht om minimaal 70% van het loon gedurende 104 weken door te betalen, dit zijn direct kosten bij langdurig ziekteverzuim.

 

Naast deze directe kosten van gemiddeld €230 per dag krijgt een werkgever te maken met indirecte kosten voor vervangend personeel, arbodienstverlening, begeleiding en re-integratie van een zieke medewerker.

 

Wanneer de indirect kosten bij de directe kosten worden opgeteld dan kunnen de verzuimkosten oplopen tot wel ruim €400 per dag.

 

Wat kan spraakherkenning voor zieke medewerker betekenen?

Een zieke werknemer moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Al is het een paar uur per week of per dag. Hoe langer men wacht, hoe moeilijker is de terugkeer.

Spraakherkenning, Dragon Professional, wordt ingezet bij computerwerkzaamheden. 

En om volledig spraakgestuurd te werken. Met de stem de computer en alle programma's bedienen.


Is het niet lastig met collega op één kamer?

Het is even wennen om tegen een computer te praten. De collegae hebben hier geen last van, het is meer achtergrond lawaai. De medewerker vindt het in het begin wel moeilijk maar went er snel aan.

Soms trainen we eerst thuis zodat de zieke werknemer in zijn eigen omgeving begint en volleerd weer terug kan komen.

Een draadloze headset met een hoge ruisonderdrukking zorgt voor een hoge herkenning bij omgevingslawaai.


Duurt zeker lang om aan te leren?

Binnen twee weken kan de 'zieke' medewerker werken met de stem.

Dyslexie komen we regelmatig tegen onder zieke medewerkers. Dragon zorgt dat een medewerker met dyslexie of ander taalprobleem, zelfstandig kan werken zonder taalfouten. Er is een speciaal dyslexie bundel.

 

De aanschafkosten zijn relatief laag, u bespaart zo op de verzuimkosten.