De Week van de alfabetisering

 

Kom op voor analfabeten en laaggeletterden.

 

Is spraakherkenning een optie?

 

Wat doe jij voor deze groep? Bied je spraakherkenning aan, voor de medewerker met dyslexie of de laaggeletterde?

 

Wat betekent spraakherkenning voor jou? En is het bruikbaar op je werk?

Reading Time 1 min 45 sec.

Het aantal laaggeletterden groeit nog steeds. Dat is jammer, wil je meedoen aan de samenleving om groei, geluk en gezondheid te creëren, dan is taal nog steeds het beste communicatiemiddel. Niet alleen voor de volwassenen, maar ook voor onze samenleving. De maatschappij wordt sterker wanneer iedereen de kans krijgt om goed met taal om te kunnen gaan.

 

Onlangs was de Week Van de Alfabetisering met als doel om zoveel mogelijk mensen, volwassenen, de kans te bieden beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computer of smartphone.

 

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak zijn ze ook minder digitaal vaardig. Dit is een groot maatschappelijk probleem omdat de kloof tussen de bewoners van Nederland groeit. Laaggeletterden zijn kwetsbaar in onze samenleving. Mensen schamen zich en durven geen hulp te vragen. Met gevolgen voor het algemeen welzijn. Ze vinden moeilijker een baan, zijn vaak ongezond en de kinderen groeien op in armoede.

De komst van de smartphone

De komst van de smartphone heeft wel een aantal issues opgelost. Met VoiceOver worden de berichten en e-mails voorgelezen. Met online spraakherkenning worden de berichten en e-mails gedicteerd. Schrijffouten zijn er niet, alleen interpretatie fouten van de software zelf.

 

Wanneer je een bericht ontvangt van een laaggeletterde, ingesproken met spraakherkenning, zie je regelmatig dat er weinig taalinzicht is. Dit heeft niets met spraakherkenning te maken, meer met het controleren en corrigeren van de fouten. De spraakherkenning op een smartphone is geen persoonlijke spraakherkenning maar gebruikt een algemeen spraakprofiel en woordenboek. De herkenbaarheid is daardoor minder hoog. En is niet bruikbaar voor het werk.

 

Spraakherkenning op een computer is een andere mogelijkheid. Deze spraakherkenningssoftware kun je installeren op een laptop of bijvoorbeeld op een Surface. Maar ook op een vaste computer thuis en op het werk. Een voordeel van een lokaal geïnstalleerde spraakherkenning is dat er met een eigen woordenboek gewerkt kan worden en met eigen jargon. Zo is de herkenbaarheid heel hoog, meer dan 99%. Het is wel belangrijk dat er een buddy op de achtergrond aanwezig is om eventueel fout toegevoegd woorden in het lexicon te corrigeren.

Bedrijven worden opgeroepen om eigen personeel op te leiden. En ook kansen te bieden voor eigen medewerkers. Naast laaggeletterden kan ook een werknemer met dyslexie een vraagstuk zijn of medewerkers waar Nederlands niet hun eerste taal is. Ook daar biedt spraakherkenning een oplossing. Welke dat is is afhankelijk van de situatie, werkzaamheden en het doel. Door spraakherkenning te gebruiken wordt het taalbeeld verder ontwikkeld wat ten goede komt aan de leesvaardigheid. Spraakherkenningssoftware leest de geschreven tekst voor (VoiceOver) en zo controleer je de teksten.

Voor zorginstanties zoals thuiszorg of andere zorginstellingen, zijn er cloud oplossingen voor spraakherkenning om in een app op de smartphone te dicteren, in plaats van typen op een klein scherm. Dit gaat, naast dat het sneller is, ook accurater en geeft begrijpende tekst. Woordenboeken voor de thuiszorg zorgen voor een hoge spraakherkenbaarheid. Ondanks dat niet iedereen ABN spreekt wordt het dossier op de juiste manier gevuld. Goed voor de client en goed voor de maatschappij.

Spraakherkenning is een deel van de oplossing, niet de volledige. In de Week van de Alfabetisering geven taalambassadeurs (voormalige laaggeletterden) informatie tijdens het bezoeken van bijzondere activiteiten in heel Nederland. Radio 5 besteedde  de hele week aandacht aan de jaarlijks terugkerende Week Van Alfabetisering. En dit alles met een positieve draai voor welzijn van de mens en de samenleving.

 

  • Wat doe jij voor deze groep? Bied je spraakherkenning aan, voor de medewerker met dyslexie of de laaggeletterde?
  • Wat betekent spraakherkenning voor jou? En is het bruikbaar op je werk?
  • Vraag het Cedere en kom naar de workshop en test het zelf uit.

Bron: https://www.weekvandealfabetisering.nl/

Ook interessant:

Hoe werkt spraakherkenning?

Multitasken, kun jij dat?