Machine Learning voor spraakherkenning

machine learning Dragon

 

Met machine learning moet je veelal zaken vergelijken of juist gelijktrekken. Als je bijvoorbeeld naar een goed antwoord in een database zoekt, moet je de vraag vergelijken met de verschillende antwoorden die hierin opgeslagen zitten. Voor het sorteren van mogelijke antwoorden in aparte verzamelingen (clusteren), moet je ze met elkaar vergelijken en nagaan hoe gelijk ze zijn.

 

 

Hoe machine learning wordt ingezet op zogenaamde ‘bag of words’, om er zo voor te zorgen dat computers beter de menselijke taal begrijpen. Een duidelijke blog geschreven door een projectleider van Nuance. Dezelfde techniek wordt gebruikt bij spraakherkenning.


Een categorie van structuren, zogeheten afhankelijkheidsbomen, begint met de observatie dat de kern van een zin bestaat uit een werkwoord en dat de andere woorden ‘afhankelijk’ zijn van dit werkwoord; vergelijkbare bijvoeglijke naamwoorden en andere bijvoeglijk bepalende woorden zijn afhankelijk van het zelfstandig naamwoord waar ze naast staan. 

Het gebruik van lexicons en syntactische structuren mag dan old skool overkomen, maar dat hoeft het niet te zijn. Bij Nuance trachten wij symbolische verwerking te combineren met machine learning. Door de ruwe data met syntactische en semantische informatie te verrijken, verandert Big Data veranderd in Big Knowledge.

 

* Lees meer:  volledige tekst 

Geschreven door Nils Lenke, senior director Project Management & Green Nuance bij Nuance Communications.