Kijken met andere ogen..Slecht zien, niet zien, doofblind en toch meedoen.. bijscholing

Ook mensen met een zintuiglijke beperking (blind, slechtziend of doof of een combinatie van beide) hebben te maken met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het is belangrijk dat gemeenten weten welke problemen mensen met een zintuiglijke beperking tegenkomen in het dagelijks leven en of ze daarbij ondersteuning nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk hun leven in te richten.


Het gaat om een snelgroeiende groep, omdat steeds meer oudere mensen ook met de gevolgen van slechtziendheid of blindheid te maken krijgen.

Ook mensen met een zintuiglijke beperking zullen steeds meer worden aangesproken op wat ze zelf kunnen, samen met de directe omgeving en zo nodig ondersteund door mantelzorgers of vrijwilligers.


Om meer inzicht te geven in de problemen waar blinden, slechtzienden en doofblinden tegen aan lopen en de ondersteuning die zij daarbij nodig hebben, organiseren de regiogroep West-Overijssel Veluwe van de Oogvereniging en Zorgbelang Overijssel en Gelderland deze bijscholingsmiddag.


Naast een informatief gedeelte zullen we aan de hand van concrete voorbeelden en persoonlijke verhalen met elkaar in gesprek gaan. 

Voor wie?

De bijscholingsmiddag is bedoeld voor:

 • Wmo-consulenten,
 • medewerkers van sociale wijkteams,
 • mensen die de toegang tot de Wmo-voorzieningen regelen en de keukentafelgesprekken voeren,
 • beleidsmedewerkers Wmo,
 • leden van Wmo-adviesraden
 • en andere belangstellenden. 

Wanneer?

De bijscholingsmiddag wordt twee maal gehouden:

 • 19 november 2015 van 16.00 tot 18.00 uur
  Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle 

 • 24 november 2015 van 16.00 tot 18.00 uur
  Zomerzaal van gebouw Sigma bij Visio Het Loo Erf, Waldeck-Pyrmontstraat 31, 7315 JH Apeldoorn.

 

De zaal is op beide locaties open vanaf 15:45 uur.


Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, maar als u zich aanmeldt en toch niet komt, dan brengen wij € 10,-- in rekening.

*Reiskosten zijn voor eigen rekening. 

Programma


15.45 uur Ontvangst met koffie en thee.

16.00 uur Welkom.

16.05 uur Toelichting op visuele beperkingen en de gevolgen voor het dagelijkse leven.

16.20 uur Toelichting op doofblindheid.

16.35 uur In gesprek met de ervaringsdeskundigen.

17.05 uur Voorbeelden uit de praktijk.

17.20 uur Cliënten en Burgerparticipatie.

17.35 uur Vrijwillige Wmo-ondersteuning Oogvereniging.

17.50 uur Afsluiting. 

Hoe kan ik mij aanmelden?

Stuur mail voor 14 november naar: Henry Steur hcsteur@xs4all.nl


Vermeld hierbij:

 • welke dag u komt: 19 november in Zwolle of op 24 november in Apeldoorn
 • naam, adres, emailadres, telefoonnummer
 • functie 
 • voor welke organisatie u zich aanmeldt

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Henry Steur, via hcsteur@xs4all.nl of telefoon: 06-51624343. 


Oogvereniging regiogroep West-Overijssel Veluwe (Anita Beenen)

Programma Aandacht voor Iedereen (Gerry Vrielink, Mieke Biemond)