Het Nieuwe Groene Boekje

In de week van het Nederlands, 10 tot en met 17 oktober, lanceert Van Dale en de Taalunie de op 12 oktober nieuwe editie van het Groene Boekje. Vanaf 13 oktober is het nieuwe boekje overal te koop.

Groene Boekje uit 1954
Groene Boekje uit 1954

Het Groene Boekje is de gebruikelijke naam van de Woordenlijst Nederlandse Taal. Een overzicht van de officiële spelling van Nederlandse woorden, zoals vastgelegd in de Spellingswet. Voor het eerst uitgegeven in 1865.


Het Gele Boekje is een variant van het Groene Boekje en richt zich meer tot woorden die in België zijn ingeburgerd.


Het Witte Boekje is een woordenlijst met een alternatieve spelling voor de Nederlandse taal, de fictieve witte spelling. 

Het nieuwe Groene Boekje

De woordenlijsten zijn met meer dan 10.000 woorden uitgebreid. Zoals chillen, appen, smoothie. Ook zijn woorden toegevoegd uit Suriname en Caribisch gebied.

 

Een groot deel van deze woorden staan al in het lexicon van Dragon NaturallySpeaking, en op de juiste manier geschreven. Woorden die er nog niet in staan kunnen worden toegevoegd. 

Hoe het lexicon te onderhouden?

Correct taalgebruik is in de meeste professionele omgevingen gewenst. Voor onderwijs en overheid verplichte kost. Voor u als dicteerder is het belangrijk dat deze woorden, goed worden toegevoegd aan het lexicon. Anders blijft de foute spelling steeds terugkomen.

 

 

Op de site van Cedere staat bij Tips meer over het lexicon onderhoud

 

* meer info Wikipedia

* weekvanhet nederlands.org