Dragon: extra spraakopdrachten in WORD

WORD bedient u met de standaard spraakopdrachten. 

Hebt u veel dezelfde handelingen, dan kunt u beter de opdracht erbij zoeken

Welke opdrachten kan ik gebruiken?

Hieronder een tabel met meest voorkomende opdrachten. Er zijn er nog veel meer. Voor totaaloverzicht vul formulier in.

Als u dit wilt doen Zegt u
Nieuw document maken

 1. "Start Microsoft Word (soms met versienummer)"
 2. "Maak nieuw bestand" of "Nieuw bestand openen"  

Bestaand document openen

 

 1. "Start Microsoft Word (soms met versienummer)"
 2. "Bestand openen"
 3. "<bestandsnaam> punt <bestandsextensie>",
 4. bijvoorbeeld "Mijn document punt doc".
 5. "Klik openen

Document sluiten

"Bestand sluiten" of "Sluit bestand"
Document opslaan
 1. "Document opslaan"
 2. Dicteer een bestandsnaam (alleen als dit de eerste keer is dat u het bestand opslaat)
 3. "Klik opslaan

Document opslaan met een nieuwe bestandsnaam en nieuw bestandstype

 1. "Document opslaan als"
 2. Dicteer een bestandsnaam
 3. "Bestandstype <bestandstype van de keuzelijst>", bijvoorbeeld "rtf"
 4. "Klik opslaan" 
Afdrukken
 1. "Pagina's <nummer>tot <nummer>" afdrukken, bijvoorbeeld "Pagina een tot drie afdrukken"

Pagina gedeeltelijk afdrukken

 1. "Selecteer <Eerste/Laatste> alinea", bijvoorbeeld "Selecteer de eerste alinea"
 2. "Alinea afdrukken" of "Selectie afdrukken" 

Spelling controleren

 1. "Spelling controleren"
 2. "Klik wijzigen" of "Klik negeren" afhankelijk wat van toepassing is.
 3. Zeg "Klik sluiten" als de spellingcontrole voltooid is 

Grammatica controleren

 1. Grammatica controleren"
 2. "Klik wijzigen" of "Klik negeren" afhankelijk wat van toepassing is.
 3. "Klik sluiten" als de grammaticacontrole voltooid is. 

Naar tekst zoeken

 1. "Woord zoeken"
 2. Dicteer het woord of de zin die u wilt opzoeken in de dialoog Zoeken
 3. "Klik zoeken" 

Alle instanties van een woord of zin vervangen

 1. "Tekst zoeken"
 2. Dicteer het woord of de zin die u wilt opzoeken
 3. "Klik vervangen"
 4. "Klik vervangen door" (waardoor u de cursor naar het veld Vervangen door verplaatst)
 5. Dicteer het vervangende woord of de zin
 6. "Klik alles vervangen"
 7. "Klik sluiten" (waardoor de dialoog Zoeken en vervangen wordt gesloten)

Een woord verplaatsen

 1. Plaats de cursor op het woord dat u wilt verplaatsen
 2. "Selecteer woord"
 3. "Verplaats het woord <aantal> woorden/regels naar rechts/links/omhoog/omlaag", bijvoorbeeld "Verplaats het woord vijf regels omlaag

Een regel verplaatsen

 1. Plaats de cursor in de regel die u wilt verplaatsen
 2. "Selecteer regel"
 3. "Verplaats de regel <aantal> regels omhoog/omlaag" of "Verplaats de regel naar het begin/eind van de alinea/het document", bijvoorbeeld "Verplaats de regel naar het eind van de alinea"

Een alinea verplaatsen

 1. Plaats de cursor in de alinea die u wilt verplaatsen
 2. "Selecteer alinea"
 3. "Verplaats de alinea <aantal> alinea's omhoog/omlaag" of "Verplaats de alinea naar het begin/eind van het document", bijvoorbeeld "Verplaats de alinea naar het begin van het document" of "Verplaats de alinea zes alinea's omhoog".

Opmerking:

U kunt ook het volgende of vorige woord/regel/alinea selecteren door de cursor voor of achter het woord, de regel of de alinea te plaatsen en te zeggen "Selecteer volgende/vorige woord/regel/alinea"