Presentatie Floor Mulder Online Marketing

Floor Mulder presenteert met succes haar eindopdracht Commerciële Economie Saxion. Floor schreef een 160 pagina dik marketingplan social media en adviseert Cedere. 


Centrale onderzoeksvraag:


            “Via welke online kanalen en op welke wijze kan Cedere haar huidige online communicatie aanpassen/herinrichten met als doel meer klanten te binden en hierdoor een omzetstijging te behalen?”.


Na een interne en externe analyse is het resultaat dat onze particuliere klanten actief zijn op Facebook. Professionele klanten vinden we op LinkedIn.

 

Aan de hand van de resultaten geeft Floor adviezen aan de medewerkers om zo meer service te bieden via Social Media. 


 

Wat betekent dit voor u?

Cedere zet social media meer in om u sneller te helpen.

  • Tips en adviezen
  • nieuwe producten
  • interessante onderwerpen

 

Gebruikt u social media?

 

Volg  facebook

Volg LinkedIn

 


Geïnteresseerd in de resultaten?

 

Stuur mail naar Cedere