Mentaal lexicon

Het mentaal lexicon maakt deel uit van ons langetermijngeheugen. Van elk woord zijn in het mentaal lexicon verschillende eigenschappen opgeslagen: klank en uitspraak, opbouw van een woord, betekenis, woorden in zinnen en spelling.

Om woorden in ons hoofd te onderscheiden van een gewoon woordenboek en om te benadrukken dat het gaat om een individueel kennissysteem, gebruiken taalkundigen en psychologen de term mentaal lexicon. In een mentaal lexicon zijn de woorden in een netwerk van associaties met elkaar verbonden. In dit associatienetwerk zijn er knooppunten of hubs waarrond woordvelden groeien.

 

Woordvelden ontstaan op basis van relaties. Die relaties hebben onder meer te maken met: synoniemen (gelijke betekenis), antoniemen (tegengestelde betekenis), homoniemen (gelijke vormen, verschillende betekenis) en polysemie (gelijke vormen, verwante betekenis).

 

 

Wanneer we mentaal lexicon (menselijk) vergelijken met het lexicon van Dragon (technisch), dan zien we overeenstemmingen. De methode waarmee onze taal wordt omgezet naar tekst, lijkt veel over een te komen met hoe de hersenen werken. En kunnen we zelf aanpassingen in het lexicon van Dragon maken om dit beter te laten functioneren.

Het lexicon van Dragon is opgebouwd uit woorden met daarbij een gesproken vorm. Is de gesproken vorm anders dan de geschreven vorm, dan kunnen we zelf een gesproken vorm toevoegen. De herkenbaarheid is afhankelijk van het gebruik (statistiek). Een logfile loopt mee en bij elk goedgekeurd woord, wordt een vinkje bij het woord geplaatst. Ook houdt Dragon rekening met combinatie woorden en hoe ze in een regel ten opzicht van elkaar staan.

 

 

Om de herkenbaarheid omhoog te krijgen, en zelf 99 % te krijgen, moeten we, tijdens het gebruik, juist rekening houden met bovenstaande methode. Door op de juiste manier te trainen, te analyseren en het lexicon te onderhouden.