Google Glass aangepast voor dove studenten

Wetenschappers aan de Brigham Young University (BYU) hebben een systeem ontwikkeld voor gebarentaal op Google Glass.

 

Het project, genaamd "Signglasses", is een persoonlijk traject van Tyler Fougler en andere studentonderzoekers, die doof geboren zijn, volgens NDTV.

 

"Mijn favoriete onderdeel van het project is het uitvoeren van experimenten met dove kinderen in het planetarium," zei Fougler.

De BYU team toetst het systeem tijdens excursie bezoeken van middelbare scholieren bij Jean Messieu School for the Deaf.

 

Wat de dove studenten aangaven was dat de beelden het liefst worden weergegeven in het midden van een lens. Dat verraste de onderzoekers, die hadden aangenomen dat de voorkeur voor de video in de top zou zijn, zoals de manier waarop Google Glass het normaal doet. Dove deelnemers hebben de voorkeur om dwars door de tolk te kijken.

 

Het potentieel voor deze technologie gaat verder dan alleen planetarium shows. Het team werkt ook samen met onderzoekers van Georgia Tech te signglasses verder te onderzoeken, zoals een vertaal tool.

 

informatie via http://home.byu.edu/home/

 

meer informatie over handicap en Google Glass

meer infromatie over gezondheidzorg en Google Glass